Advanced

Direkt beskattning vid elektronisk handel - Med särskild inriktning på fasta driftställen

Davidsson, Carin (2001)
Department of Law
Abstract
Den elektroniska handelns internationella karaktär innebär att en väldigt stor andel av e-handelsföretagen påverkas av de internationella skattereglerna. De regler som tidigare varit vägledande har dock inte varit lämpliga att applicera på den globala e-handeln och andra transaktioner på Internet, utan en anpassning till den nya ekonomin har varit påkallad. Som vid all beskattning krävs att reglerna är klara och tydliga så att företagen vet vad de har att rätta sig efter. Annars finns det en risk att företagsamheten minskar, med avsevärda välfärdsminskningar som följd. Samtidigt är det av stor vikt att samma beskattningsprinciper tillämpas inom så många länder som möjligt för att undvika att dubbelbeskattning eller dubbel skattefrihet... (More)
Den elektroniska handelns internationella karaktär innebär att en väldigt stor andel av e-handelsföretagen påverkas av de internationella skattereglerna. De regler som tidigare varit vägledande har dock inte varit lämpliga att applicera på den globala e-handeln och andra transaktioner på Internet, utan en anpassning till den nya ekonomin har varit påkallad. Som vid all beskattning krävs att reglerna är klara och tydliga så att företagen vet vad de har att rätta sig efter. Annars finns det en risk att företagsamheten minskar, med avsevärda välfärdsminskningar som följd. Samtidigt är det av stor vikt att samma beskattningsprinciper tillämpas inom så många länder som möjligt för att undvika att dubbelbeskattning eller dubbel skattefrihet uppstår. I mars i år utfärdade OECD en reviderad kommentar till artikel 5 i OECDs modellavtal, angående synen på huruvida servrar och webbsidor kan anses utgöra fasta driftställen. Enligt denna kommentar kan en webbsida inte ensam utgöra ett fast driftställe. En datorutrustning kan utgöra ett fast driftställe om den står för en betydande del av företagets kärnverksamhet. Ett ''web site hosting arrangement'' utgör generellt inte ett fast driftställe för det företag som bedriver sin verksamhet genom webbsidan och en Internet Service Provider bedöms inte, annat än i mycket ovanliga fall, vara en beroende agent för en annan verksamhet på så sätt att den skall räknas som ett fast driftsställe för den verksamheten. Här med har många av de frågor som tidigare omgärdat den elektroniska handeln blivit besvarade, men de tidigare diskussioner som förts är fortfarande av stor vikt för att kunna avgöra eventuella gränsfall. Alla länder har inte accepterat den nya kommentaren och därför kvarstår vissa oklarheter. En tydlig polemik framstår mellan de länder som importerar e-handel och de länder som är exportörer av e-handel. T ex har Spanien och Portugal reserverat sig mot utformingen av den nya kommentaren. Spanien har i stället valt att grunda sin beskattningsrätt på sådana omständigheter som att bindande avtal slutits på Internet, att marknadsföringen riktar sig till spanska kunder, att efterföljande service sker i Spanien o s v. En risk finns att en avvikande uppfattning kan komma att leda till dubbelbeskattning. Trots det, är det möjligt att göra en reservation inom OECD och troligen strider en sådan inte heller mot någon EG-rättslig reglering. Med tanke på denna snabba utveckling som Internet och e-handeln genomgått framstod behovet av en viss reglering som brådskande. Det är därför naturligt att man valde en lösning som inte skulle vara alltför svår att genomföra, d v s man valde att förtydliga de regler som redan fanns. Det finns dock mycket som tyder på att man i framtiden kommer välja att överge de nu gällande beskattningsprinciperna och då framför allt begreppet fast driftställe. Ett sådant agerande kräver dock att man kan enas om nya principer som skall få styra den internationella beskattningen, något som sannolikt kommer att ta lång tid. Det troliga är därför att den reviderade kommentaren kommer att appliceras under relativt lång tid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Davidsson, Carin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1556916
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1556916,
 abstract   = {Den elektroniska handelns internationella karaktär innebär att en väldigt stor andel av e-handelsföretagen påverkas av de internationella skattereglerna. De regler som tidigare varit vägledande har dock inte varit lämpliga att applicera på den globala e-handeln och andra transaktioner på Internet, utan en anpassning till den nya ekonomin har varit påkallad. Som vid all beskattning krävs att reglerna är klara och tydliga så att företagen vet vad de har att rätta sig efter. Annars finns det en risk att företagsamheten minskar, med avsevärda välfärdsminskningar som följd. Samtidigt är det av stor vikt att samma beskattningsprinciper tillämpas inom så många länder som möjligt för att undvika att dubbelbeskattning eller dubbel skattefrihet uppstår. I mars i år utfärdade OECD en reviderad kommentar till artikel 5 i OECDs modellavtal, angående synen på huruvida servrar och webbsidor kan anses utgöra fasta driftställen. Enligt denna kommentar kan en webbsida inte ensam utgöra ett fast driftställe. En datorutrustning kan utgöra ett fast driftställe om den står för en betydande del av företagets kärnverksamhet. Ett ''web site hosting arrangement'' utgör generellt inte ett fast driftställe för det företag som bedriver sin verksamhet genom webbsidan och en Internet Service Provider bedöms inte, annat än i mycket ovanliga fall, vara en beroende agent för en annan verksamhet på så sätt att den skall räknas som ett fast driftsställe för den verksamheten. Här med har många av de frågor som tidigare omgärdat den elektroniska handeln blivit besvarade, men de tidigare diskussioner som förts är fortfarande av stor vikt för att kunna avgöra eventuella gränsfall. Alla länder har inte accepterat den nya kommentaren och därför kvarstår vissa oklarheter. En tydlig polemik framstår mellan de länder som importerar e-handel och de länder som är exportörer av e-handel. T ex har Spanien och Portugal reserverat sig mot utformingen av den nya kommentaren. Spanien har i stället valt att grunda sin beskattningsrätt på sådana omständigheter som att bindande avtal slutits på Internet, att marknadsföringen riktar sig till spanska kunder, att efterföljande service sker i Spanien o s v. En risk finns att en avvikande uppfattning kan komma att leda till dubbelbeskattning. Trots det, är det möjligt att göra en reservation inom OECD och troligen strider en sådan inte heller mot någon EG-rättslig reglering. Med tanke på denna snabba utveckling som Internet och e-handeln genomgått framstod behovet av en viss reglering som brådskande. Det är därför naturligt att man valde en lösning som inte skulle vara alltför svår att genomföra, d v s man valde att förtydliga de regler som redan fanns. Det finns dock mycket som tyder på att man i framtiden kommer välja att överge de nu gällande beskattningsprinciperna och då framför allt begreppet fast driftställe. Ett sådant agerande kräver dock att man kan enas om nya principer som skall få styra den internationella beskattningen, något som sannolikt kommer att ta lång tid. Det troliga är därför att den reviderade kommentaren kommer att appliceras under relativt lång tid.},
 author    = {Davidsson, Carin},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Direkt beskattning vid elektronisk handel - Med särskild inriktning på fasta driftställen},
 year     = {2001},
}