Advanced

Vittnesskydd med betoning på anonymitet

de la Motte, Annika (1999)
Department of Law
Abstract
Syftet med arbetet är att belysa och analysera dels några utvalda svenska vittnesskydd, dels skydd i form av anonymitet, det senare ur mer internationell synvinkel då det inte accepteras i Sverige. Utgångspunkten är att det i Sverige råder vittnesplikt. Med detta menas att var och en som har bevittnat ett brott har en skyldighet att i rättssalen avge vittnesmål. Visserligen kan det göras undantag i vittnesplikten men dessa täcker inte situationer i vilka vittnen trakasseras eller när fara för detta föreligger. Oav-sett hot måste man ställa upp och vittna. För personer i utsatta lägen erbjuder samhället diverse skydd. Dessa är olika beroende på vilken typ av situation som föreligger. I arbetet presenteras skydd som kan aktualiseras under... (More)
Syftet med arbetet är att belysa och analysera dels några utvalda svenska vittnesskydd, dels skydd i form av anonymitet, det senare ur mer internationell synvinkel då det inte accepteras i Sverige. Utgångspunkten är att det i Sverige råder vittnesplikt. Med detta menas att var och en som har bevittnat ett brott har en skyldighet att i rättssalen avge vittnesmål. Visserligen kan det göras undantag i vittnesplikten men dessa täcker inte situationer i vilka vittnen trakasseras eller när fara för detta föreligger. Oav-sett hot måste man ställa upp och vittna. För personer i utsatta lägen erbjuder samhället diverse skydd. Dessa är olika beroende på vilken typ av situation som föreligger. I arbetet presenteras skydd som kan aktualiseras under själva rättegången. Den tilltalade eller någon åhörare kan under vittnesmålet visas ut ur rättssalen. Under vissa begränsade möjligheter kan vittnet få lov att avge vittnesmål per telefon. Dessutom finns möjlighet att vittna via videokonferens. Med videokonferens avses att både ljud och bild direktöverförs med hjälp av telekommunikationsteknik. Det straffrättsliga skyddet presenteras också: övergrepp i rättssak liksom möjligheten att ålägga en förföljare besöksförbud. Som vittnesskydd fungerar även olika folkbokföringsåtgärder: spärrmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. Även fysiskt skydd presenteras: livvaktsskydd, vapen och tårgas, ökat skalskydd samt trygghetspaket. Vittnesskydd diskuteras även inom Europarådet och inom EU. En stor del av arbetet koncentreras på möjligheten för utsatta vittnen att få vittna anonymt. Detta är ett förfarande som inte tillåts i Sverige. Trots detta har ämnet varit föremål för debatt, såväl lagstiftningsmässigt som i massmedia. Ett land där vittnesanonymitet accepteras är Holland vars förfarande dock har fått ändras en del i takt med Europadomstolens avgöranden på området. Min egen uppfattning vad gäller anonymitet är att ett sådant förfarande, på ett oacceptabelt sätt, inskränker den tilltalades rättigheter, framförallt de som hänför sig till partsinsyn och kontradiktion. Det finns även andra faktorer som talar mot ett dylikt förfarande. Istället får andra skydd vidtas. De skydd som Sverige har att erbjuda utsatta vittnen räcker dock inte alltid till. I sådana lägen borde kanske vittnesplikten inskränkas. Enskilda människor borde inte ensamma, utan samhällets hjälp, behöva bära dessa problem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
de la Motte, Annika
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt
language
Swedish
id
1556919
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1556919,
 abstract   = {Syftet med arbetet är att belysa och analysera dels några utvalda svenska vittnesskydd, dels skydd i form av anonymitet, det senare ur mer internationell synvinkel då det inte accepteras i Sverige. Utgångspunkten är att det i Sverige råder vittnesplikt. Med detta menas att var och en som har bevittnat ett brott har en skyldighet att i rättssalen avge vittnesmål. Visserligen kan det göras undantag i vittnesplikten men dessa täcker inte situationer i vilka vittnen trakasseras eller när fara för detta föreligger. Oav-sett hot måste man ställa upp och vittna. För personer i utsatta lägen erbjuder samhället diverse skydd. Dessa är olika beroende på vilken typ av situation som föreligger. I arbetet presenteras skydd som kan aktualiseras under själva rättegången. Den tilltalade eller någon åhörare kan under vittnesmålet visas ut ur rättssalen. Under vissa begränsade möjligheter kan vittnet få lov att avge vittnesmål per telefon. Dessutom finns möjlighet att vittna via videokonferens. Med videokonferens avses att både ljud och bild direktöverförs med hjälp av telekommunikationsteknik. Det straffrättsliga skyddet presenteras också: övergrepp i rättssak liksom möjligheten att ålägga en förföljare besöksförbud. Som vittnesskydd fungerar även olika folkbokföringsåtgärder: spärrmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. Även fysiskt skydd presenteras: livvaktsskydd, vapen och tårgas, ökat skalskydd samt trygghetspaket. Vittnesskydd diskuteras även inom Europarådet och inom EU. En stor del av arbetet koncentreras på möjligheten för utsatta vittnen att få vittna anonymt. Detta är ett förfarande som inte tillåts i Sverige. Trots detta har ämnet varit föremål för debatt, såväl lagstiftningsmässigt som i massmedia. Ett land där vittnesanonymitet accepteras är Holland vars förfarande dock har fått ändras en del i takt med Europadomstolens avgöranden på området. Min egen uppfattning vad gäller anonymitet är att ett sådant förfarande, på ett oacceptabelt sätt, inskränker den tilltalades rättigheter, framförallt de som hänför sig till partsinsyn och kontradiktion. Det finns även andra faktorer som talar mot ett dylikt förfarande. Istället får andra skydd vidtas. De skydd som Sverige har att erbjuda utsatta vittnen räcker dock inte alltid till. I sådana lägen borde kanske vittnesplikten inskränkas. Enskilda människor borde inte ensamma, utan samhällets hjälp, behöva bära dessa problem.},
 author    = {de la Motte, Annika},
 keyword   = {Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vittnesskydd med betoning på anonymitet},
 year     = {1999},
}