Advanced

Vilka handlingar kan utgöra missbruk av dominerande ställning enligt artikel 82 i Romfördraget?

Dorkhan, Morvarid (2001)
Department of Law
Abstract
Konkurrensrätten har alltid haft en viktig roll inom Europeiska gemenskapens politik. Den syftar till att säkerställa att näringslivet inom unionen blir konkurrensutsatt. De grundläggande förbuden mot konkurrensbegränsningar stadgas i artiklarna 81 och 82 i Romfördraget. Dessa två artiklar riktar sig mot företag och är ämnade att komplettera varandra med syftet att förbjuda konkurrensbegränsade handlingar. Artiklarna är inte ömsesidigt exklusiva vilket innebär att en handling kan vara förbjudet enligt båda artiklarna samtidigt. Artikel 82 har som uppgift inom EG-rätten att reglera handlingar som företas av företag med dominerande ställning inom en viss marknad. Sådana företag kan använda sin marknadskraft till att utesluta eller begränsa... (More)
Konkurrensrätten har alltid haft en viktig roll inom Europeiska gemenskapens politik. Den syftar till att säkerställa att näringslivet inom unionen blir konkurrensutsatt. De grundläggande förbuden mot konkurrensbegränsningar stadgas i artiklarna 81 och 82 i Romfördraget. Dessa två artiklar riktar sig mot företag och är ämnade att komplettera varandra med syftet att förbjuda konkurrensbegränsade handlingar. Artiklarna är inte ömsesidigt exklusiva vilket innebär att en handling kan vara förbjudet enligt båda artiklarna samtidigt. Artikel 82 har som uppgift inom EG-rätten att reglera handlingar som företas av företag med dominerande ställning inom en viss marknad. Sådana företag kan använda sin marknadskraft till att utesluta eller begränsa konkurrensen genom att förhindra tillträde till, eller driva ut existerande konkurrens inom, viss marknad. Syftet bakom artikel 82 är att förbjuda en handling med sådan effekt. Detta syfte är gemensamt för både artikel 81 och 82 men den metod som används i artikel 82 är inte densamma som i artikel 81. Metoden under artikel 81 är att koncentrera sig på olika företags överenskommelser och samordnade förfaranden medan artikel 82 koncentrerar sig på enskilda företag som har fått en dominerande ställning d.v.s. företag med omfattande marknadskraft. Den dominerande ställningen är inte i sig förbjuden enligt artikel 82. Denna artikel lägger bara ett speciellt ansvar på sådana företag d.v.s. att inte missbruka sin omfattande marknadskraft. EG-domstolen har uttryckt detta ansvar som: ''... not to allow its conduct to impair genuine undistorted competition on the common market.'' Artikel 82 definierar två olika missbruksbegrepp. Det första är ''exploitive abuse'' d.v.s. egennyttigt missbruk. Detta innefattar handlingar där marknadskraften används för att tvinga fram stor vinning för företaget till nackdel för konsumenter genom t.ex. oskäligt höga priser (artikel 82 a) eller genom begränsad leverans till marknaden. Det andra missbruksbegreppet inom artikel 82 är ''anticompetitive abuse''. Detta innefattar handlingar som används för att fördriva eller utesluta konkurrenter från marknaden genom t.ex. diskriminerande behandlingar (artikel 82 c) eller genom ''tying'' (artikel 82 d). ''Tying'' syftar på handlingar som till det yttre verkar riktas mot konsumenter men som i verkligheten har en indirekt effekt mot konkurrenter genom att avhålla och utesluta dem från marknaden. Både Kommissionen och EG-domstolen tolkar artikel 82 förhållandevis extensivt. Detta innebär att det finns många handlingar som kan anses som missbruk enligt artikel 82 och därmed förbjudna om de utförs av ett företag med dominerande ställning på viss marknad. Det är därför av stor betydelse för storföretag att ha kunskap om innebörden av praxis på detta område, för att kunna förhindra ett eventuellt missbruk i strid med EG:s konkurrensrätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dorkhan, Morvarid
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EG-rätt
language
Swedish
id
1556960
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1556960,
 abstract   = {Konkurrensrätten har alltid haft en viktig roll inom Europeiska gemenskapens politik. Den syftar till att säkerställa att näringslivet inom unionen blir konkurrensutsatt. De grundläggande förbuden mot konkurrensbegränsningar stadgas i artiklarna 81 och 82 i Romfördraget. Dessa två artiklar riktar sig mot företag och är ämnade att komplettera varandra med syftet att förbjuda konkurrensbegränsade handlingar. Artiklarna är inte ömsesidigt exklusiva vilket innebär att en handling kan vara förbjudet enligt båda artiklarna samtidigt. Artikel 82 har som uppgift inom EG-rätten att reglera handlingar som företas av företag med dominerande ställning inom en viss marknad. Sådana företag kan använda sin marknadskraft till att utesluta eller begränsa konkurrensen genom att förhindra tillträde till, eller driva ut existerande konkurrens inom, viss marknad. Syftet bakom artikel 82 är att förbjuda en handling med sådan effekt. Detta syfte är gemensamt för både artikel 81 och 82 men den metod som används i artikel 82 är inte densamma som i artikel 81. Metoden under artikel 81 är att koncentrera sig på olika företags överenskommelser och samordnade förfaranden medan artikel 82 koncentrerar sig på enskilda företag som har fått en dominerande ställning d.v.s. företag med omfattande marknadskraft. Den dominerande ställningen är inte i sig förbjuden enligt artikel 82. Denna artikel lägger bara ett speciellt ansvar på sådana företag d.v.s. att inte missbruka sin omfattande marknadskraft. EG-domstolen har uttryckt detta ansvar som: ''... not to allow its conduct to impair genuine undistorted competition on the common market.'' Artikel 82 definierar två olika missbruksbegrepp. Det första är ''exploitive abuse'' d.v.s. egennyttigt missbruk. Detta innefattar handlingar där marknadskraften används för att tvinga fram stor vinning för företaget till nackdel för konsumenter genom t.ex. oskäligt höga priser (artikel 82 a) eller genom begränsad leverans till marknaden. Det andra missbruksbegreppet inom artikel 82 är ''anticompetitive abuse''. Detta innefattar handlingar som används för att fördriva eller utesluta konkurrenter från marknaden genom t.ex. diskriminerande behandlingar (artikel 82 c) eller genom ''tying'' (artikel 82 d). ''Tying'' syftar på handlingar som till det yttre verkar riktas mot konsumenter men som i verkligheten har en indirekt effekt mot konkurrenter genom att avhålla och utesluta dem från marknaden. Både Kommissionen och EG-domstolen tolkar artikel 82 förhållandevis extensivt. Detta innebär att det finns många handlingar som kan anses som missbruk enligt artikel 82 och därmed förbjudna om de utförs av ett företag med dominerande ställning på viss marknad. Det är därför av stor betydelse för storföretag att ha kunskap om innebörden av praxis på detta område, för att kunna förhindra ett eventuellt missbruk i strid med EG:s konkurrensrätt.},
 author    = {Dorkhan, Morvarid},
 keyword   = {EG-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilka handlingar kan utgöra missbruk av dominerande ställning enligt artikel 82 i Romfördraget?},
 year     = {2001},
}