Advanced

FN:s användning av militärt våld vid konflikterna i Rwanda och Östtimor - The United Nations Use of Force in the Conflicts in Rwanda and East Timor

Drewsen, Sigrid (2006)
Department of Law
Abstract
Syftet med uppsatsen är att utreda om FN:s användning av militärt våld i fredsbevarande operationer och i multinationella operationer under eget befäl har ökat efter det kalla krigets slut och vad det i så fall har gett för konsekvenser inför framtiden. För detta ändamål har jag valt att närmare studera insatserna i Rwanda 1994 och Östtimor 2000. Under det kalla kriget fanns en klar linje för hur de fredsbevarande operationerna skulle agera&semic de fick endast använda militärt våld i självförsvar. Efter det kalla kriget är säkerhetsrådet inte lika restriktivt med att ge mandat innehållande tillåtelse att använda militärt våld. Men det sker inte ofta. Ingen av de fredsbevarande operationerna i Rwanda fick mandat att direkt använda militärt... (More)
Syftet med uppsatsen är att utreda om FN:s användning av militärt våld i fredsbevarande operationer och i multinationella operationer under eget befäl har ökat efter det kalla krigets slut och vad det i så fall har gett för konsekvenser inför framtiden. För detta ändamål har jag valt att närmare studera insatserna i Rwanda 1994 och Östtimor 2000. Under det kalla kriget fanns en klar linje för hur de fredsbevarande operationerna skulle agera&semic de fick endast använda militärt våld i självförsvar. Efter det kalla kriget är säkerhetsrådet inte lika restriktivt med att ge mandat innehållande tillåtelse att använda militärt våld. Men det sker inte ofta. Ingen av de fredsbevarande operationerna i Rwanda fick mandat att direkt använda militärt våld men den andra operationen, UNAMIR II, fick mandat att använda självförsvar för att skydda platser och personer. Det är en utvidgning av självförsvarsbegreppet, men då UNAMIR II inte blev funktionsdugligt i tid går det inte att säga om det är en lösning inför framtiden. Den fredsbevarande operationen i Östtimor, UNTAET, fick däremot mandat att använda militärt våld under FN-stadgans kapitel VII och hade robusta handlingsregler för strid. Både Rwanda och Östtimor visar att om en FN-operation ska få mandat att använda militärt våld sker det genom en humanitär operation eller en multinationell operation under nationellt befäl med ett mandat från säkerhetsrådet under kapitel VII. I Rwanda skedde det genom Operation Turquoise under fransk ledning och i Östtimor genom INTERFET under australiskt befäl. De fredsbevarande operationerna i Rwanda och Östtimor visar att vidden av militärt våld som fredsbevarande styrkor får mandat att använda har ökat efter det kalla kriget. För UNAMIR II skedde det genom en ovanlig formulering som var en utvidgning av det traditionella självförsvarsbegreppet. För UNTAET var det ett direkt mandat under kapitel VII i FN-stadgan som gav styrkan möjlighet att använda militärt våld. Men de visade även att om en insats ska ske i en krissituation har FN självt inte möjlighet att leda operationerna. För en snabb insats krävs att en eller flera medlemsstater erbjuder sig att ställa upp under nationellt befäl men med mandat från säkerhetsrådet. Dessa stater kan då ställa krav på säkerhetsrådet att få mandat under kapitel VII att använda militärt våld. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Drewsen, Sigrid
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Folkrätt
language
Swedish
id
1556969
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1556969,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att utreda om FN:s användning av militärt våld i fredsbevarande operationer och i multinationella operationer under eget befäl har ökat efter det kalla krigets slut och vad det i så fall har gett för konsekvenser inför framtiden. För detta ändamål har jag valt att närmare studera insatserna i Rwanda 1994 och Östtimor 2000. Under det kalla kriget fanns en klar linje för hur de fredsbevarande operationerna skulle agera&semic de fick endast använda militärt våld i självförsvar. Efter det kalla kriget är säkerhetsrådet inte lika restriktivt med att ge mandat innehållande tillåtelse att använda militärt våld. Men det sker inte ofta. Ingen av de fredsbevarande operationerna i Rwanda fick mandat att direkt använda militärt våld men den andra operationen, UNAMIR II, fick mandat att använda självförsvar för att skydda platser och personer. Det är en utvidgning av självförsvarsbegreppet, men då UNAMIR II inte blev funktionsdugligt i tid går det inte att säga om det är en lösning inför framtiden. Den fredsbevarande operationen i Östtimor, UNTAET, fick däremot mandat att använda militärt våld under FN-stadgans kapitel VII och hade robusta handlingsregler för strid. Både Rwanda och Östtimor visar att om en FN-operation ska få mandat att använda militärt våld sker det genom en humanitär operation eller en multinationell operation under nationellt befäl med ett mandat från säkerhetsrådet under kapitel VII. I Rwanda skedde det genom Operation Turquoise under fransk ledning och i Östtimor genom INTERFET under australiskt befäl. De fredsbevarande operationerna i Rwanda och Östtimor visar att vidden av militärt våld som fredsbevarande styrkor får mandat att använda har ökat efter det kalla kriget. För UNAMIR II skedde det genom en ovanlig formulering som var en utvidgning av det traditionella självförsvarsbegreppet. För UNTAET var det ett direkt mandat under kapitel VII i FN-stadgan som gav styrkan möjlighet att använda militärt våld. Men de visade även att om en insats ska ske i en krissituation har FN självt inte möjlighet att leda operationerna. För en snabb insats krävs att en eller flera medlemsstater erbjuder sig att ställa upp under nationellt befäl men med mandat från säkerhetsrådet. Dessa stater kan då ställa krav på säkerhetsrådet att få mandat under kapitel VII att använda militärt våld.},
 author    = {Drewsen, Sigrid},
 keyword   = {Folkrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {FN:s användning av militärt våld vid konflikterna i Rwanda och Östtimor - The United Nations Use of Force in the Conflicts in Rwanda and East Timor},
 year     = {2006},
}