Advanced

De danska sambeskattningsreglerna ur en EG-rättslig synvinkel

Edlund, Mattias (2006)
Department of Law
Abstract
År 2005 antogs nya sambeskattningsregler i Danmark. Syftet var att säkra ett sammanhängande skattesystem och att utesluta möjligheter till skatteplanering i strid med lagen. Det införs en ''globalpuljeprincip'' som innebär att antingen sambeskattas alla utländska bolag inom en koncern eller så får alla utländska bolag inom koncernen avstå från sambeskattning. Jag beskriver i uppsatsen dels gällande danska reglerna och de gemenskapsrättsliga reglerna, dels gör jag ett försök att avgöra huruvida de danska sambeskattningsreglerna står i överensstämmelse med gemenskapsrätten. Den danska lagen har kritiserats för att stå i strid med EG-rätten. Sambeskattningsreglerna kan anses strida mot rätten till fri etablering då de är restriktiva till sin... (More)
År 2005 antogs nya sambeskattningsregler i Danmark. Syftet var att säkra ett sammanhängande skattesystem och att utesluta möjligheter till skatteplanering i strid med lagen. Det införs en ''globalpuljeprincip'' som innebär att antingen sambeskattas alla utländska bolag inom en koncern eller så får alla utländska bolag inom koncernen avstå från sambeskattning. Jag beskriver i uppsatsen dels gällande danska reglerna och de gemenskapsrättsliga reglerna, dels gör jag ett försök att avgöra huruvida de danska sambeskattningsreglerna står i överensstämmelse med gemenskapsrätten. Den danska lagen har kritiserats för att stå i strid med EG-rätten. Sambeskattningsreglerna kan anses strida mot rätten till fri etablering då de är restriktiva till sin utformning. Lagstiftaren har framfört att den danska lagen är i överensstämmelse med EG-rätten eftersom den kan rättfärdigas med hänsyn skattesystemets inre sammanhang. Lagstiftaren lutar sig i sina argument mot generaladvokatens uttalande i Marks &amp&semic Spencer-målet. Kritikerna menar att ett sådant skattesystem som det danska aldrig kan rättfärdigas med hänsyn till skattesystemets inre sammanhang och tar argument dels från tidigare praxis från EG-domstolen, dels från Marks &amp&semic Spencer-målet. Efter Marks &amp&semic Spencer-målets dom får det fortfarande anses osäkert huruvida en lagstiftning som de danska sambeskattningsreglerna går att rättfärdiga med hänsyn till skattesystemets inre sammanhang. Vidare kan man ifrågasätta hur bra det är utifrån en gemenskaps synvinkel att Danmark, och andra medlemsstater, fortsätter att stifta lagar som de redan innan de antas vet är restriktiva eller diskriminerande till sin utformning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edlund, Mattias
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1557017
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557017,
 abstract   = {År 2005 antogs nya sambeskattningsregler i Danmark. Syftet var att säkra ett sammanhängande skattesystem och att utesluta möjligheter till skatteplanering i strid med lagen. Det införs en ''globalpuljeprincip'' som innebär att antingen sambeskattas alla utländska bolag inom en koncern eller så får alla utländska bolag inom koncernen avstå från sambeskattning. Jag beskriver i uppsatsen dels gällande danska reglerna och de gemenskapsrättsliga reglerna, dels gör jag ett försök att avgöra huruvida de danska sambeskattningsreglerna står i överensstämmelse med gemenskapsrätten. Den danska lagen har kritiserats för att stå i strid med EG-rätten. Sambeskattningsreglerna kan anses strida mot rätten till fri etablering då de är restriktiva till sin utformning. Lagstiftaren har framfört att den danska lagen är i överensstämmelse med EG-rätten eftersom den kan rättfärdigas med hänsyn skattesystemets inre sammanhang. Lagstiftaren lutar sig i sina argument mot generaladvokatens uttalande i Marks &amp&semic Spencer-målet. Kritikerna menar att ett sådant skattesystem som det danska aldrig kan rättfärdigas med hänsyn till skattesystemets inre sammanhang och tar argument dels från tidigare praxis från EG-domstolen, dels från Marks &amp&semic Spencer-målet. Efter Marks &amp&semic Spencer-målets dom får det fortfarande anses osäkert huruvida en lagstiftning som de danska sambeskattningsreglerna går att rättfärdiga med hänsyn till skattesystemets inre sammanhang. Vidare kan man ifrågasätta hur bra det är utifrån en gemenskaps synvinkel att Danmark, och andra medlemsstater, fortsätter att stifta lagar som de redan innan de antas vet är restriktiva eller diskriminerande till sin utformning.},
 author    = {Edlund, Mattias},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De danska sambeskattningsreglerna ur en EG-rättslig synvinkel},
 year     = {2006},
}