Advanced

Äktenskap och samboskap - Samlevnadsformens betydelse i förhållande till vissa barnrelaterade frågor

Edvardsson, Mats (2009)
Department of Law
Abstract
Familjen och dess sammansättning har förändrats under årens gång. I dag väljer många människor att leva som sambor istället för att gifta sig. Båda samlevnadsformerna är lika accepterade av samhället. Lagstiftaren har eftersträvat att inte privilegiera en samlevnadsform framför en annan. För att undvika att så skulle ske skulle en neutral hållning eftersträvas i lagstiftningen så långt som möjligt. Med neutralitet kan avses två olika och inbördes motstående intressen. Antingen avses neutralitet i form av att respektera individers frihet att själva avgöra vilka normer som skall gälla för deras samlevnad inom familjen eller åsyftas neutralitet i form av att man skall behandla samma faktiska sociala situationer på samma sätt, oavsett den... (More)
Familjen och dess sammansättning har förändrats under årens gång. I dag väljer många människor att leva som sambor istället för att gifta sig. Båda samlevnadsformerna är lika accepterade av samhället. Lagstiftaren har eftersträvat att inte privilegiera en samlevnadsform framför en annan. För att undvika att så skulle ske skulle en neutral hållning eftersträvas i lagstiftningen så långt som möjligt. Med neutralitet kan avses två olika och inbördes motstående intressen. Antingen avses neutralitet i form av att respektera individers frihet att själva avgöra vilka normer som skall gälla för deras samlevnad inom familjen eller åsyftas neutralitet i form av att man skall behandla samma faktiska sociala situationer på samma sätt, oavsett den rättsliga formen av samlevnad. Uppsatsen tar sikte på i vilken mån dagens regleringar är neutrala i förhållande till äktenskap och samboskap samt visar hur ett val av samlevnadsform kan påverka människors rättigheter samt skyldigheter i olika familjerättsliga sammanhang. De familjerättsliga regleringar som har undersökts är knutna till barnrelaterade frågor. I uppsatsen behandlas fastställande av faderskap, bestämmande av vårdnadshavare och förmyndare, möjligheterna till adoption och möjligheterna till assisterad befruktning. Uppsatsen visar på att det föreligger skillnader mellan gifta och sambor i tre av de fyra undersökta familjerättsliga regleringarna. Det är äktenskapet i sig som ger upphov till skillnaderna. Uppsatsen visar även att det finns en upprätthållen neutralitet i samtliga bestämmelser i förhållande till samlevnadsformerna äktenskap och samboskap. En ändring av det intresse som neutraliteten i regleringarna ger uttryck för hade dock stämt bättre överens med lagstiftarens intentioner. En förändring av lagstiftning anses även nödvändig för att utjämna de skillnader som finns. Särskilt bör lagstiftaren göra något åt de skillnaderna som ger upphov till att skapa problem och olägenheter för de som väljer samboskap före äktenskap som sin samlevnadsform eller gör att barns intressen blir sämre tillgodosedda av enbart det skälet att dess föräldrar inte är gifta med varandra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edvardsson, Mats
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt
language
Swedish
id
1557025
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557025,
 abstract   = {Familjen och dess sammansättning har förändrats under årens gång. I dag väljer många människor att leva som sambor istället för att gifta sig. Båda samlevnadsformerna är lika accepterade av samhället. Lagstiftaren har eftersträvat att inte privilegiera en samlevnadsform framför en annan. För att undvika att så skulle ske skulle en neutral hållning eftersträvas i lagstiftningen så långt som möjligt. Med neutralitet kan avses två olika och inbördes motstående intressen. Antingen avses neutralitet i form av att respektera individers frihet att själva avgöra vilka normer som skall gälla för deras samlevnad inom familjen eller åsyftas neutralitet i form av att man skall behandla samma faktiska sociala situationer på samma sätt, oavsett den rättsliga formen av samlevnad. Uppsatsen tar sikte på i vilken mån dagens regleringar är neutrala i förhållande till äktenskap och samboskap samt visar hur ett val av samlevnadsform kan påverka människors rättigheter samt skyldigheter i olika familjerättsliga sammanhang. De familjerättsliga regleringar som har undersökts är knutna till barnrelaterade frågor. I uppsatsen behandlas fastställande av faderskap, bestämmande av vårdnadshavare och förmyndare, möjligheterna till adoption och möjligheterna till assisterad befruktning. Uppsatsen visar på att det föreligger skillnader mellan gifta och sambor i tre av de fyra undersökta familjerättsliga regleringarna. Det är äktenskapet i sig som ger upphov till skillnaderna. Uppsatsen visar även att det finns en upprätthållen neutralitet i samtliga bestämmelser i förhållande till samlevnadsformerna äktenskap och samboskap. En ändring av det intresse som neutraliteten i regleringarna ger uttryck för hade dock stämt bättre överens med lagstiftarens intentioner. En förändring av lagstiftning anses även nödvändig för att utjämna de skillnader som finns. Särskilt bör lagstiftaren göra något åt de skillnaderna som ger upphov till att skapa problem och olägenheter för de som väljer samboskap före äktenskap som sin samlevnadsform eller gör att barns intressen blir sämre tillgodosedda av enbart det skälet att dess föräldrar inte är gifta med varandra.},
 author    = {Edvardsson, Mats},
 keyword   = {Familjerätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Äktenskap och samboskap - Samlevnadsformens betydelse i förhållande till vissa barnrelaterade frågor},
 year     = {2009},
}