Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Finansiella instrument och kontoföring på en modern värdepappersmarknad - eventuella problem och risker

Ekberg, Magnus (2004)
Department of Law
Abstract
De finansiella marknaderna har de senaste decennierna genomgått en enorm utveckling och tillhör numera ett mycket dynamiskt område inom såväl EG-rätten och den nationella rätten som inom den internationella privaträtten. Det föreligger spänningar mellan intresset av att skapa ett system som främjar en ökad omsättning och en ökad handel och intresset att skapa tilltro till den befintliga marknaden och därigenom locka fler deltagare att delta på marknaden. Regleringar kan ses som ett hinder mot en fri tillväxt samtidigt som de bidrar till en ökad tilltro bland marknadsdeltagarna. Denna uppsats är ett försök till att ge en överblick av kapitalmarknaden och dess utveckling för att ge en förståelse för den utformning som valts och hur detta har... (More)
De finansiella marknaderna har de senaste decennierna genomgått en enorm utveckling och tillhör numera ett mycket dynamiskt område inom såväl EG-rätten och den nationella rätten som inom den internationella privaträtten. Det föreligger spänningar mellan intresset av att skapa ett system som främjar en ökad omsättning och en ökad handel och intresset att skapa tilltro till den befintliga marknaden och därigenom locka fler deltagare att delta på marknaden. Regleringar kan ses som ett hinder mot en fri tillväxt samtidigt som de bidrar till en ökad tilltro bland marknadsdeltagarna. Denna uppsats är ett försök till att ge en överblick av kapitalmarknaden och dess utveckling för att ge en förståelse för den utformning som valts och hur detta har ändrat förutsättningarna för handeln med värdepapper. Pantsättningsregler och särskilt med avseende på de problem som kan uppstå med de kontoförda finansiella instrumenten behandlas. Också de regler och direktiv som aktualiseras med anledning av EU berörs. Även de problem som föranleds av den allt mer internationaliserade kapitalmarknaden berörs, bland annat vissa frågor om lagval. Slutsatsen av detta arbete är att utvecklingen varit oundviklig och att en tillväxt av marknaderna, liknande den som skett, aldrig varit möjlig utan övergången till ett system för hantering av finansiella instrument baserat på kontoföring. Utveckling har även haft en bidragande roll för internationaliseringen av marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekberg, Magnus
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Bankrätt
language
Swedish
id
1557058
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557058,
 abstract   = {De finansiella marknaderna har de senaste decennierna genomgått en enorm utveckling och tillhör numera ett mycket dynamiskt område inom såväl EG-rätten och den nationella rätten som inom den internationella privaträtten. Det föreligger spänningar mellan intresset av att skapa ett system som främjar en ökad omsättning och en ökad handel och intresset att skapa tilltro till den befintliga marknaden och därigenom locka fler deltagare att delta på marknaden. Regleringar kan ses som ett hinder mot en fri tillväxt samtidigt som de bidrar till en ökad tilltro bland marknadsdeltagarna. Denna uppsats är ett försök till att ge en överblick av kapitalmarknaden och dess utveckling för att ge en förståelse för den utformning som valts och hur detta har ändrat förutsättningarna för handeln med värdepapper. Pantsättningsregler och särskilt med avseende på de problem som kan uppstå med de kontoförda finansiella instrumenten behandlas. Också de regler och direktiv som aktualiseras med anledning av EU berörs. Även de problem som föranleds av den allt mer internationaliserade kapitalmarknaden berörs, bland annat vissa frågor om lagval. Slutsatsen av detta arbete är att utvecklingen varit oundviklig och att en tillväxt av marknaderna, liknande den som skett, aldrig varit möjlig utan övergången till ett system för hantering av finansiella instrument baserat på kontoföring. Utveckling har även haft en bidragande roll för internationaliseringen av marknaden.},
 author    = {Ekberg, Magnus},
 keyword   = {Bankrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finansiella instrument och kontoföring på en modern värdepappersmarknad - eventuella problem och risker},
 year     = {2004},
}