Advanced

Due Diligence-undersökning vid offentligt uppköpserbjudande - särskilt om styrelsens ställning och ansvar

Ekdahl, Mikael (2008)
Department of Law
Abstract
Detta examensarbete behandlar situationen då en budgivare framställer ett förvärvserbjudande på ett aktiebolag noterat på börsen. Förfarandet innebär att flera börs- och aktiebolagsrättsliga problem aktualiseras. För uppsatsens vidkommande utreds framför allt problematiken kring den selektiva informationsutlämning som sker till budgivaren genom due diligence-undersökning. Detta utvecklas genom den skiftande reglering som blir relevant i form av noteringsavtal, take-over regler, aktiebolagslagen och annan lagstiftning som blir tillämplig i samband med ett offentligt uppköpserbjudande. Denna informationsutlämning väcker frågor kring rättslig ställning och ansvar för målbolagets styrelse när denna rättshandlar i samband med ett... (More)
Detta examensarbete behandlar situationen då en budgivare framställer ett förvärvserbjudande på ett aktiebolag noterat på börsen. Förfarandet innebär att flera börs- och aktiebolagsrättsliga problem aktualiseras. För uppsatsens vidkommande utreds framför allt problematiken kring den selektiva informationsutlämning som sker till budgivaren genom due diligence-undersökning. Detta utvecklas genom den skiftande reglering som blir relevant i form av noteringsavtal, take-over regler, aktiebolagslagen och annan lagstiftning som blir tillämplig i samband med ett offentligt uppköpserbjudande. Denna informationsutlämning väcker frågor kring rättslig ställning och ansvar för målbolagets styrelse när denna rättshandlar i samband med ett förvärvserbjudande. Ett offentligt uppköpserbjudande är riktat till målbolagets aktieägare och det är dessa som ska ta ställning till om budet, den vanligt förekommande premien samt villkor i övrigt är rimliga. Trots att förvärvserbjudandets parter är klarlagda är det i praktiken målbolagets styrelse som hanterar förvärvserbjudandet. En rättsutredning utförs som visar på att styrelsen i denna situation kan inta en sysslomannalik ställning men också som negotorium gestio när denna agerar i samband med ett förvärvserbjudande. Den sysslomannaliknande ställningen för med sig en lojalitetsplikt gentemot bolaget som även innefattar en tystnadsplikt rörande bolagets förhållanden. Med anledning av styrelsens möjliga rättsliga ställning utvecklas vilket ansvar styrelsen i målbolaget kan åläggas för eventuella skador som drabbar aktieägare, bolaget eller den reglerade marknadsplatsen. Framförallt utgör aktiebolagslagens 29 kap 1 § grunden för de resonemang som förs kring detta ansvar. Målbolagets styrelse synes i vissa fall kunna åläggas internt skadeståndsansvar gentemot bolaget i fall av vårdslös informationsutlämning. Uppsatsen visar även på att det gentemot bolagets aktieägare finns en klar skillnad i styrelsens ansvar vad gäller direkt och indirekt skada i samband med informationsutlämning i due diligence-undersökning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekdahl, Mikael
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt
language
Swedish
id
1557067
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557067,
 abstract   = {Detta examensarbete behandlar situationen då en budgivare framställer ett förvärvserbjudande på ett aktiebolag noterat på börsen. Förfarandet innebär att flera börs- och aktiebolagsrättsliga problem aktualiseras. För uppsatsens vidkommande utreds framför allt problematiken kring den selektiva informationsutlämning som sker till budgivaren genom due diligence-undersökning. Detta utvecklas genom den skiftande reglering som blir relevant i form av noteringsavtal, take-over regler, aktiebolagslagen och annan lagstiftning som blir tillämplig i samband med ett offentligt uppköpserbjudande. Denna informationsutlämning väcker frågor kring rättslig ställning och ansvar för målbolagets styrelse när denna rättshandlar i samband med ett förvärvserbjudande. Ett offentligt uppköpserbjudande är riktat till målbolagets aktieägare och det är dessa som ska ta ställning till om budet, den vanligt förekommande premien samt villkor i övrigt är rimliga. Trots att förvärvserbjudandets parter är klarlagda är det i praktiken målbolagets styrelse som hanterar förvärvserbjudandet. En rättsutredning utförs som visar på att styrelsen i denna situation kan inta en sysslomannalik ställning men också som negotorium gestio när denna agerar i samband med ett förvärvserbjudande. Den sysslomannaliknande ställningen för med sig en lojalitetsplikt gentemot bolaget som även innefattar en tystnadsplikt rörande bolagets förhållanden. Med anledning av styrelsens möjliga rättsliga ställning utvecklas vilket ansvar styrelsen i målbolaget kan åläggas för eventuella skador som drabbar aktieägare, bolaget eller den reglerade marknadsplatsen. Framförallt utgör aktiebolagslagens 29 kap 1 § grunden för de resonemang som förs kring detta ansvar. Målbolagets styrelse synes i vissa fall kunna åläggas internt skadeståndsansvar gentemot bolaget i fall av vårdslös informationsutlämning. Uppsatsen visar även på att det gentemot bolagets aktieägare finns en klar skillnad i styrelsens ansvar vad gäller direkt och indirekt skada i samband med informationsutlämning i due diligence-undersökning.},
 author    = {Ekdahl, Mikael},
 keyword   = {Associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Due Diligence-undersökning vid offentligt uppköpserbjudande - särskilt om styrelsens ställning och ansvar},
 year     = {2008},
}