Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sekretess eller offentlighet

Ekman, Kajsa (2003)
Department of Law
Abstract
Denna uppsatsen kommer visa att offentlighetsprincipen påverkar inrapporteringen av störningsrapporter. Slutsatsen byggs på olika ställningstaganden gjorda utifrån tre skilda områden. Det första området har sin grund i offentlighetsprincipen, sekretesslagen och allmänna handlingar. Dessa tre är tätt förgrenade till varandra och utgör tillsammans ett stort område inom den offentliga sektorn. Utifrån uppsatsens frågeställning -påverkar offentlighetsprincipen rapporteringen inom civil luftfart? - får ovannämnda tre konsekvensen att rapporter inkomna till luftfartsinspektionen blir offentliga. En empirisk undersökning gjord vid Sturups flygplats visar indirekt att offentlighetsprincipen påverkar rapporteringsviljan. Då sekretesslagen inte... (More)
Denna uppsatsen kommer visa att offentlighetsprincipen påverkar inrapporteringen av störningsrapporter. Slutsatsen byggs på olika ställningstaganden gjorda utifrån tre skilda områden. Det första området har sin grund i offentlighetsprincipen, sekretesslagen och allmänna handlingar. Dessa tre är tätt förgrenade till varandra och utgör tillsammans ett stort område inom den offentliga sektorn. Utifrån uppsatsens frågeställning -påverkar offentlighetsprincipen rapporteringen inom civil luftfart? - får ovannämnda tre konsekvensen att rapporter inkomna till luftfartsinspektionen blir offentliga. En empirisk undersökning gjord vid Sturups flygplats visar indirekt att offentlighetsprincipen påverkar rapporteringsviljan. Då sekretesslagen inte skyddar individens intresse undersöks i uppsatsen möjligheten att utöka sekretesslagen för att inkludera individens skyddsbehov. Denna fiktiva lösning faller enligt mitt tycke bra ut då den minimerar ingreppet på offentlighetsprincipen. Sekretesslagens lösning får dock konkurrens från ett kommande direktiv från EU. Det är detta direktiv som utgör det andra området. Anledningen kommer av direktivets preambel där specifik reglering riktats mot individen för att skydda dennes intresse. Direktivet diskuteras i större omfattning i uppsatsen men här konstateras bara att trots en negativ inverkan på svensk offentlighet talar mer för den sistnämnda lösningen. Ställningstagandet för denna uppfattning grundas i Sveriges medlemskap i europeiska unionen. Det tredje området som styrker offentlighetsprincipens påverkan på rapportering av störningsrapporter kommer av luftfartsverkets och luftfartsinspektionens inbördes förhållande och deras agerande mot varandra. Uppsatsen visar på den brist av självkritik som saknas inom myndigheten. Bristen leder till en partisk behandling av aktörer vilket i sin tur leder till avhållsamhet från rapportering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekman, Kajsa
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förvaltningsrätt
language
Swedish
id
1557102
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557102,
 abstract   = {Denna uppsatsen kommer visa att offentlighetsprincipen påverkar inrapporteringen av störningsrapporter. Slutsatsen byggs på olika ställningstaganden gjorda utifrån tre skilda områden. Det första området har sin grund i offentlighetsprincipen, sekretesslagen och allmänna handlingar. Dessa tre är tätt förgrenade till varandra och utgör tillsammans ett stort område inom den offentliga sektorn. Utifrån uppsatsens frågeställning -påverkar offentlighetsprincipen rapporteringen inom civil luftfart? - får ovannämnda tre konsekvensen att rapporter inkomna till luftfartsinspektionen blir offentliga. En empirisk undersökning gjord vid Sturups flygplats visar indirekt att offentlighetsprincipen påverkar rapporteringsviljan. Då sekretesslagen inte skyddar individens intresse undersöks i uppsatsen möjligheten att utöka sekretesslagen för att inkludera individens skyddsbehov. Denna fiktiva lösning faller enligt mitt tycke bra ut då den minimerar ingreppet på offentlighetsprincipen. Sekretesslagens lösning får dock konkurrens från ett kommande direktiv från EU. Det är detta direktiv som utgör det andra området. Anledningen kommer av direktivets preambel där specifik reglering riktats mot individen för att skydda dennes intresse. Direktivet diskuteras i större omfattning i uppsatsen men här konstateras bara att trots en negativ inverkan på svensk offentlighet talar mer för den sistnämnda lösningen. Ställningstagandet för denna uppfattning grundas i Sveriges medlemskap i europeiska unionen. Det tredje området som styrker offentlighetsprincipens påverkan på rapportering av störningsrapporter kommer av luftfartsverkets och luftfartsinspektionens inbördes förhållande och deras agerande mot varandra. Uppsatsen visar på den brist av självkritik som saknas inom myndigheten. Bristen leder till en partisk behandling av aktörer vilket i sin tur leder till avhållsamhet från rapportering.},
 author    = {Ekman, Kajsa},
 keyword   = {Förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sekretess eller offentlighet},
 year     = {2003},
}