Advanced

Osund kommunal konkurrens

Ekstrand, Kristina (2006)
Department of Law
Abstract
Kommunala aktörer har i allt större utsträckning börjat sälja varor och tjänster på konkurrensutsatta marknader vilket inte sällan resulterar i att konkurrenssnedvridningar uppstår. Ett tydligt exempel på osund konkurrens är när kommunala verksamheter, tack vare att de subventioneras med skattemedel, kan tillämpa priser på sina varor och tjänster som ligger långt under rådande marknadspriser. Det faktum att kommunala verksamheter dessutom saknar avkastningskrav resulterar i att privata och offentliga aktörer inte konkurrerar på lika villkor. En förutsättning för att kommuner ska få bedriva näringsverksamhet är, enligt KomL, att det finns ett allmänintresse av att verksamheten ifråga bedrivs. Lagen saknar emellertid kontrollfunktioner och... (More)
Kommunala aktörer har i allt större utsträckning börjat sälja varor och tjänster på konkurrensutsatta marknader vilket inte sällan resulterar i att konkurrenssnedvridningar uppstår. Ett tydligt exempel på osund konkurrens är när kommunala verksamheter, tack vare att de subventioneras med skattemedel, kan tillämpa priser på sina varor och tjänster som ligger långt under rådande marknadspriser. Det faktum att kommunala verksamheter dessutom saknar avkastningskrav resulterar i att privata och offentliga aktörer inte konkurrerar på lika villkor. En förutsättning för att kommuner ska få bedriva näringsverksamhet är, enligt KomL, att det finns ett allmänintresse av att verksamheten ifråga bedrivs. Lagen saknar emellertid kontrollfunktioner och sanktioner, vilket har resulterat i att offentliga aktörer fortsätter att bedriva verksamheter trots att de är uppenbart lagstridiga. Att komma åt offentliga aktörers underprissättning med hjälp av konkurrenslagstiftningen har också visat sig vara svårt. I och med att underprissättning sällan sker i syfte att slå ut konkurrenter uppfylls inte samtliga kriterier för att förbudet mot missbruk av dominerande ställning i 19 § KL skall bli tillämpligt. I en rad utredningar som gjorts på området dras slutsatsen att det inte går att komma till rätta med den osunda konkurrensen med hjälp av befintlig lagstiftning. En mängd förslag på möjliga åtgärder för lösning av problemen har också lagts fram. Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor lade år 2001 fram riktlinjer för konkurrenspolitiken i ett försök att minimera de konkurrenssnedvridningar som uppstår när offentliga och privata aktörer konkurrerar på samma marknader. Utredningsförslagen har dock inte lett till att några konkreta förändingar har genomförts. Antalet anmälningar till KKV visar också på att offentliga aktörer sällan följer de råd och rekommendationer som givits, varför rättsläget fortfarande är oförändrat och kommunala aktörers osunda konkurrens fortsätter att försämra villkoren och tillväxtmöjligheterna för privata näringsidkare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekstrand, Kristina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt
language
Swedish
id
1557117
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557117,
 abstract   = {Kommunala aktörer har i allt större utsträckning börjat sälja varor och tjänster på konkurrensutsatta marknader vilket inte sällan resulterar i att konkurrenssnedvridningar uppstår. Ett tydligt exempel på osund konkurrens är när kommunala verksamheter, tack vare att de subventioneras med skattemedel, kan tillämpa priser på sina varor och tjänster som ligger långt under rådande marknadspriser. Det faktum att kommunala verksamheter dessutom saknar avkastningskrav resulterar i att privata och offentliga aktörer inte konkurrerar på lika villkor. En förutsättning för att kommuner ska få bedriva näringsverksamhet är, enligt KomL, att det finns ett allmänintresse av att verksamheten ifråga bedrivs. Lagen saknar emellertid kontrollfunktioner och sanktioner, vilket har resulterat i att offentliga aktörer fortsätter att bedriva verksamheter trots att de är uppenbart lagstridiga. Att komma åt offentliga aktörers underprissättning med hjälp av konkurrenslagstiftningen har också visat sig vara svårt. I och med att underprissättning sällan sker i syfte att slå ut konkurrenter uppfylls inte samtliga kriterier för att förbudet mot missbruk av dominerande ställning i 19 § KL skall bli tillämpligt. I en rad utredningar som gjorts på området dras slutsatsen att det inte går att komma till rätta med den osunda konkurrensen med hjälp av befintlig lagstiftning. En mängd förslag på möjliga åtgärder för lösning av problemen har också lagts fram. Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor lade år 2001 fram riktlinjer för konkurrenspolitiken i ett försök att minimera de konkurrenssnedvridningar som uppstår när offentliga och privata aktörer konkurrerar på samma marknader. Utredningsförslagen har dock inte lett till att några konkreta förändingar har genomförts. Antalet anmälningar till KKV visar också på att offentliga aktörer sällan följer de råd och rekommendationer som givits, varför rättsläget fortfarande är oförändrat och kommunala aktörers osunda konkurrens fortsätter att försämra villkoren och tillväxtmöjligheterna för privata näringsidkare.},
 author    = {Ekstrand, Kristina},
 keyword   = {Konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Osund kommunal konkurrens},
 year     = {2006},
}