Advanced

Genomförandet av Direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar -en analys med fokus på embryonala stamcellsuppfinningar

Ekström, Emil (2004)
Department of Law
Abstract
Den här uppsatsen utreder de patenträttsliga effekterna genomförandet av Direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar kan antas få i Sverige. Utredningen är fokuserad på den exemplifierande lista på icke-patenterbara forskningsresultat som återfinns i Direktivets artikel 6 och behandlar speciellt undantaget för embryon i denna lista. Forskningen på embryonala stamceller har en potential att bidra till botemedel för flera allvarliga sjukdomar. Det är framför allt de regenerativa egenskaper som dessa celler har som kan komma till nytta, egenskaper som andra mindre kontroversiella celltyper saknar. Stamceller kategoriseras i olika grupper beroende på vilket utvecklingsstadium de befinner sig i och just kategoriseringen kan komma... (More)
Den här uppsatsen utreder de patenträttsliga effekterna genomförandet av Direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar kan antas få i Sverige. Utredningen är fokuserad på den exemplifierande lista på icke-patenterbara forskningsresultat som återfinns i Direktivets artikel 6 och behandlar speciellt undantaget för embryon i denna lista. Forskningen på embryonala stamceller har en potential att bidra till botemedel för flera allvarliga sjukdomar. Det är framför allt de regenerativa egenskaper som dessa celler har som kan komma till nytta, egenskaper som andra mindre kontroversiella celltyper saknar. Stamceller kategoriseras i olika grupper beroende på vilket utvecklingsstadium de befinner sig i och just kategoriseringen kan komma att få betydelse för omfattningen av patentförbudet i Direktivets artikel 6. I ett avgörande år 2002 så slog EPO fast att förbudet skulle tolkas brett och innefatta inte bara hela embryon utan även embryonala stamceller eftersom dessa utvunnits ur embryon. Detta beslut har överklagats just på den grunden att begreppet ''embryo'' tolkas för brett av EPO. Frågan är vilken tolkning som kommer få genomslag i Sverige. Regeringen har i sin proposition för Direktivets genomförande aviserat en restriktiv tolkning av undantagen från patenterbarhet men samtidigt förklarat vikten av att reglerna tillämpas likadant inom Europa och att EPO praxis bör följas. Det har dessutom förekommit invändningar från olika remissinstanser mot att den exemplifierande listan överhuvudtaget införs. Med stöd av följande skäl anser jag att Sverige ska verka för en restriktiv tolkning av artikel 6.2: 1. Moraliska hänsyn passar inte in i patentsystemet utan hanteras bättre i de existerande regleringar som finns för hur forskningen ska bedrivas samt i regleringar för användningen av uppfinningar. 2. Den exemplifierande listan i Direktivets artikel 6 motsvaras inte av en homogen moraluppfattning i Europa. 3. Det finns en moralisk skyldighet att stödja och att fortsätta med den embryonala stamcellsforskningen då den kan innebära viktiga förbättringar av framför allt sjukvården. 4. Inskränkningarna i patenterbarhet kommer att hindra forskningen i Europa och vara en konkurrensnackdel jämfört med exempelvis USA. Genom en restriktiv tolking kan de negativa verkningarna på den embryonala stamcellsforskningen begränsas och Direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar kan genomföras utan att Sveriges framskjutna position inom denna forskning äventyras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekström, Emil
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EG-rätt, Immaterialrätt
language
Swedish
id
1557126
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557126,
 abstract   = {Den här uppsatsen utreder de patenträttsliga effekterna genomförandet av Direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar kan antas få i Sverige. Utredningen är fokuserad på den exemplifierande lista på icke-patenterbara forskningsresultat som återfinns i Direktivets artikel 6 och behandlar speciellt undantaget för embryon i denna lista. Forskningen på embryonala stamceller har en potential att bidra till botemedel för flera allvarliga sjukdomar. Det är framför allt de regenerativa egenskaper som dessa celler har som kan komma till nytta, egenskaper som andra mindre kontroversiella celltyper saknar. Stamceller kategoriseras i olika grupper beroende på vilket utvecklingsstadium de befinner sig i och just kategoriseringen kan komma att få betydelse för omfattningen av patentförbudet i Direktivets artikel 6. I ett avgörande år 2002 så slog EPO fast att förbudet skulle tolkas brett och innefatta inte bara hela embryon utan även embryonala stamceller eftersom dessa utvunnits ur embryon. Detta beslut har överklagats just på den grunden att begreppet ''embryo'' tolkas för brett av EPO. Frågan är vilken tolkning som kommer få genomslag i Sverige. Regeringen har i sin proposition för Direktivets genomförande aviserat en restriktiv tolkning av undantagen från patenterbarhet men samtidigt förklarat vikten av att reglerna tillämpas likadant inom Europa och att EPO praxis bör följas. Det har dessutom förekommit invändningar från olika remissinstanser mot att den exemplifierande listan överhuvudtaget införs. Med stöd av följande skäl anser jag att Sverige ska verka för en restriktiv tolkning av artikel 6.2: 1. Moraliska hänsyn passar inte in i patentsystemet utan hanteras bättre i de existerande regleringar som finns för hur forskningen ska bedrivas samt i regleringar för användningen av uppfinningar. 2. Den exemplifierande listan i Direktivets artikel 6 motsvaras inte av en homogen moraluppfattning i Europa. 3. Det finns en moralisk skyldighet att stödja och att fortsätta med den embryonala stamcellsforskningen då den kan innebära viktiga förbättringar av framför allt sjukvården. 4. Inskränkningarna i patenterbarhet kommer att hindra forskningen i Europa och vara en konkurrensnackdel jämfört med exempelvis USA. Genom en restriktiv tolking kan de negativa verkningarna på den embryonala stamcellsforskningen begränsas och Direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar kan genomföras utan att Sveriges framskjutna position inom denna forskning äventyras.},
 author    = {Ekström, Emil},
 keyword   = {EG-rätt,Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Genomförandet av Direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar -en analys med fokus på embryonala stamcellsuppfinningar},
 year     = {2004},
}