Advanced

Market Based Measures to regulate CO2 emissions from international shipping

Ekström, Erika (2009)
Department of Law
Abstract (Swedish)
Idag råder konsensus kring att människans aktivitet bidrar till klimat förändringar. Stater har ingått konventioner, utformat lagstiftning och tagit olika steg för att minska CO2 utsläpp. Statistiskt sett är utsläpp från flyg högre än utsläpp från sjöfart. Sjöfart är dock ett av de större transportsätt för att frakta gods över klotet, därför är det viktigt att utforma en reglering för CO2 utsläpp från sjöfarten. Denna uppsats ger en bakgrund till vad stater generellt har tagit för steg gällande CO2 utsläpp och ser hur detta skulle kunna användas för sjöfarten. Under FNs klimat konvention har både industriländer och utvecklingsländer skyldighet att stabilisera globala CO2 utsläpp, dock ska stater med mer resurser och förmåga göra mer. Denna... (More)
Idag råder konsensus kring att människans aktivitet bidrar till klimat förändringar. Stater har ingått konventioner, utformat lagstiftning och tagit olika steg för att minska CO2 utsläpp. Statistiskt sett är utsläpp från flyg högre än utsläpp från sjöfart. Sjöfart är dock ett av de större transportsätt för att frakta gods över klotet, därför är det viktigt att utforma en reglering för CO2 utsläpp från sjöfarten. Denna uppsats ger en bakgrund till vad stater generellt har tagit för steg gällande CO2 utsläpp och ser hur detta skulle kunna användas för sjöfarten. Under FNs klimat konvention har både industriländer och utvecklingsländer skyldighet att stabilisera globala CO2 utsläpp, dock ska stater med mer resurser och förmåga göra mer. Denna princip kallas på engelska ''Common but Differentiated Responsibilities'', CBDR. Kyoto protokollet inkluderar inte internationell sjöfart, en stötesten i utformningen av ett system för sjöfarten är om även dessa regler bör genomsyras av CBDR principen. För tillfället kan förslagen inom IMO delas in i två grupper, att få utsläpp att kosta med hjälp av en avgift eller att få utsläpp att kosta genom rättigheter som kan handlas. Denna uppsats beskriver två avgiftsförslag, ett Danskt förslag att införa en internationell fond och ett fristående förslag kallat International Maritime Emission Reduction Scheme. När det gäller utsläppshandel finns inte ett tydligt förslag, denna uppsats tar upp frågor som måste tas hänsyn till när man utformar en handel för utsläppsrätter. Sjöfart är en internationell bransch och IMO har en låg tradition av universellt applicerbara konventioner, samma regel ska gälla oavsett flag stat. När det gäller landbaserade utsläpp finns inte samma krav oavsett stat, med tanke på detta skulle det kunna vara möjligt att ha olika regler för olika flag stater. Då fartyg rör sig utanför territoriell jurisdiktion måste parametrarna för vad som ska länka utsläppet till vilken stat bestämmas, flag, gods destination, passagerarursprung etc. Att döma av existerande förslag verkar fartyget i sig själv vara enheten och genom att göra handeln exklusiv för sjöfart undgås problemet med vilken stat utsläppet ska länkas till. Huvudsyftet med de två avgiftsförslagen är inte stora utsläpps minskningar inom sjöfarten, utan globala minskningar. Intäkter som systemen får in ska användas för att göra minskningar inom det område där störst minskning kan göras till lägst pris. Båda förslagen involverar en internationell fond som kan agera självständigt. Idag finns ingen sådan administration under IMO, men det finns ett exempel på en fond som fungerar, IOPC Funds. Döma av detta verkar möjligheten att skapa en internationell fond möjlig. Det finns flera olika entiteter som skulle kunna åläggas ansvaret att visa upp utsläppsrätter i ett utsläppshandels system. En öppen utsläpps marknad med handlande enheter från olika sektorer är mest kostnadseffektivt. Det gäller dock att se upp så antalet utsläppsrätter är härledda från samma kvoter, ett system med speciella sjöfarts utsläpps rättigheter, ej härledda från någon stat, kan störa den globala marknaden om de handlas utanför sjöfarten. Oavsett vilken lösning IMO väljer att utveckla för framtiden är det viktigt att syftet bevaras. För att säkerställa syftet är det viktigt att reglerna inte kan kringgås genom att byta flagg eller besöka hamnar som inte är anslutna till konventionen och sedan byta transportsätt. Kontroll att reglerna genomförs skulle kunna utföras under hamnstatskontroll. Om kostnaderna för CO2 minskningar inom sjöfarten blir stora jämfört med andra transportsätt finns en risk att gods transporteras på andra sätt, då sjöfarten har relativt låga utsläpp skulle detta kunna underminera syftet. För att säkerställa att detta inte sker är det viktigt att hitta en lösning gällande hela transportsektorn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekström, Erika
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Sjörätt
language
English
id
1557129
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-04-19 09:27:52
@misc{1557129,
 abstract   = {Idag råder konsensus kring att människans aktivitet bidrar till klimat förändringar. Stater har ingått konventioner, utformat lagstiftning och tagit olika steg för att minska CO2 utsläpp. Statistiskt sett är utsläpp från flyg högre än utsläpp från sjöfart. Sjöfart är dock ett av de större transportsätt för att frakta gods över klotet, därför är det viktigt att utforma en reglering för CO2 utsläpp från sjöfarten. Denna uppsats ger en bakgrund till vad stater generellt har tagit för steg gällande CO2 utsläpp och ser hur detta skulle kunna användas för sjöfarten. Under FNs klimat konvention har både industriländer och utvecklingsländer skyldighet att stabilisera globala CO2 utsläpp, dock ska stater med mer resurser och förmåga göra mer. Denna princip kallas på engelska ''Common but Differentiated Responsibilities'', CBDR. Kyoto protokollet inkluderar inte internationell sjöfart, en stötesten i utformningen av ett system för sjöfarten är om även dessa regler bör genomsyras av CBDR principen. För tillfället kan förslagen inom IMO delas in i två grupper, att få utsläpp att kosta med hjälp av en avgift eller att få utsläpp att kosta genom rättigheter som kan handlas. Denna uppsats beskriver två avgiftsförslag, ett Danskt förslag att införa en internationell fond och ett fristående förslag kallat International Maritime Emission Reduction Scheme. När det gäller utsläppshandel finns inte ett tydligt förslag, denna uppsats tar upp frågor som måste tas hänsyn till när man utformar en handel för utsläppsrätter. Sjöfart är en internationell bransch och IMO har en låg tradition av universellt applicerbara konventioner, samma regel ska gälla oavsett flag stat. När det gäller landbaserade utsläpp finns inte samma krav oavsett stat, med tanke på detta skulle det kunna vara möjligt att ha olika regler för olika flag stater. Då fartyg rör sig utanför territoriell jurisdiktion måste parametrarna för vad som ska länka utsläppet till vilken stat bestämmas, flag, gods destination, passagerarursprung etc. Att döma av existerande förslag verkar fartyget i sig själv vara enheten och genom att göra handeln exklusiv för sjöfart undgås problemet med vilken stat utsläppet ska länkas till. Huvudsyftet med de två avgiftsförslagen är inte stora utsläpps minskningar inom sjöfarten, utan globala minskningar. Intäkter som systemen får in ska användas för att göra minskningar inom det område där störst minskning kan göras till lägst pris. Båda förslagen involverar en internationell fond som kan agera självständigt. Idag finns ingen sådan administration under IMO, men det finns ett exempel på en fond som fungerar, IOPC Funds. Döma av detta verkar möjligheten att skapa en internationell fond möjlig. Det finns flera olika entiteter som skulle kunna åläggas ansvaret att visa upp utsläppsrätter i ett utsläppshandels system. En öppen utsläpps marknad med handlande enheter från olika sektorer är mest kostnadseffektivt. Det gäller dock att se upp så antalet utsläppsrätter är härledda från samma kvoter, ett system med speciella sjöfarts utsläpps rättigheter, ej härledda från någon stat, kan störa den globala marknaden om de handlas utanför sjöfarten. Oavsett vilken lösning IMO väljer att utveckla för framtiden är det viktigt att syftet bevaras. För att säkerställa syftet är det viktigt att reglerna inte kan kringgås genom att byta flagg eller besöka hamnar som inte är anslutna till konventionen och sedan byta transportsätt. Kontroll att reglerna genomförs skulle kunna utföras under hamnstatskontroll. Om kostnaderna för CO2 minskningar inom sjöfarten blir stora jämfört med andra transportsätt finns en risk att gods transporteras på andra sätt, då sjöfarten har relativt låga utsläpp skulle detta kunna underminera syftet. För att säkerställa att detta inte sker är det viktigt att hitta en lösning gällande hela transportsektorn.},
 author    = {Ekström, Erika},
 keyword   = {Sjörätt},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Market Based Measures to regulate CO2 emissions from international shipping},
 year     = {2009},
}