Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förlängningarna av det svenska undantaget beträffande privatinförsel av tobak och alkohol och dess överensstämmande med EG-rätten

Ekström, Nilla (2001)
Department of Law
Abstract
Detta examensarbete avhandlar Rådets kompetens att utfärda regler inom området för den fria rörligheten för varor. Sverige fick vid anslutningen till EU ett undantag som innebar en inskränkning i reglerna om införsel av tobak och alkohol för privat bruk. Detta undantag har sedan, genom direktiv, förlängts vid två separata tillfällen för att slutligen löpa ut i och med utgången av år 2003. Författaren har utrett gällande rätt på området och kommit fram till att de två förlängningarna står i strid med EG-rätten och därför i princip är ogiltiga. Undantaget återfinns i svensk rätt i privatinförsellagen. Denna lag stadgar att endast en mängd upp till en viss gräns av tobak och alkohol får föras in i Sverige från ett annat EU-land utan att... (More)
Detta examensarbete avhandlar Rådets kompetens att utfärda regler inom området för den fria rörligheten för varor. Sverige fick vid anslutningen till EU ett undantag som innebar en inskränkning i reglerna om införsel av tobak och alkohol för privat bruk. Detta undantag har sedan, genom direktiv, förlängts vid två separata tillfällen för att slutligen löpa ut i och med utgången av år 2003. Författaren har utrett gällande rätt på området och kommit fram till att de två förlängningarna står i strid med EG-rätten och därför i princip är ogiltiga. Undantaget återfinns i svensk rätt i privatinförsellagen. Denna lag stadgar att endast en mängd upp till en viss gräns av tobak och alkohol får föras in i Sverige från ett annat EU-land utan att avgift tas ut. Denna lag innebär att det de facto existerar en avgift som har verkan av tull eftersom denna tas ut endast på grund av gränsöverförandet. Tullar på varor som förs mellan medlemsstater inom EU är förbjudna enligt artikel 25 i EG-fördraget. Eftersom den avgiftsfria mängden är begränsad utgör regeln även en åtgärd som har verkan av en kvantitativ restriktion. Kvantitativa importrestriktioner är förbjudna enligt artikel 28 i EG-fördraget. Det finns inte stöd i EG-fördraget för att Rådet har kompetens att stifta regler som innebär ett bibehållande av handelshinder. Rådet har emellertid genom förlängningarna bibehållit handelshinder mellan medlemsstaterna. Det ursprungliga undantaget har status av primärrätt och måste ändras med stöd av artikel 48 i fördraget om den Europeiska Unionen. Inte någon av förlängningarna har skett på det sätt som krävs i denna artikel och står därför i strid med EG-rätten. Rådet har således utökat sin befogenhet i strid med legalitetsprincipen. De två förlängningarna av det svenska undantaget är enligt författarens mening ogiltiga och privatinförsellagen bör därför inte tillämpas av nationella myndigheter och domstolar eftersom de står i strid med den överordnade EG-rätten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekström, Nilla
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EG-rätt
language
Swedish
id
1557132
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557132,
 abstract   = {Detta examensarbete avhandlar Rådets kompetens att utfärda regler inom området för den fria rörligheten för varor. Sverige fick vid anslutningen till EU ett undantag som innebar en inskränkning i reglerna om införsel av tobak och alkohol för privat bruk. Detta undantag har sedan, genom direktiv, förlängts vid två separata tillfällen för att slutligen löpa ut i och med utgången av år 2003. Författaren har utrett gällande rätt på området och kommit fram till att de två förlängningarna står i strid med EG-rätten och därför i princip är ogiltiga. Undantaget återfinns i svensk rätt i privatinförsellagen. Denna lag stadgar att endast en mängd upp till en viss gräns av tobak och alkohol får föras in i Sverige från ett annat EU-land utan att avgift tas ut. Denna lag innebär att det de facto existerar en avgift som har verkan av tull eftersom denna tas ut endast på grund av gränsöverförandet. Tullar på varor som förs mellan medlemsstater inom EU är förbjudna enligt artikel 25 i EG-fördraget. Eftersom den avgiftsfria mängden är begränsad utgör regeln även en åtgärd som har verkan av en kvantitativ restriktion. Kvantitativa importrestriktioner är förbjudna enligt artikel 28 i EG-fördraget. Det finns inte stöd i EG-fördraget för att Rådet har kompetens att stifta regler som innebär ett bibehållande av handelshinder. Rådet har emellertid genom förlängningarna bibehållit handelshinder mellan medlemsstaterna. Det ursprungliga undantaget har status av primärrätt och måste ändras med stöd av artikel 48 i fördraget om den Europeiska Unionen. Inte någon av förlängningarna har skett på det sätt som krävs i denna artikel och står därför i strid med EG-rätten. Rådet har således utökat sin befogenhet i strid med legalitetsprincipen. De två förlängningarna av det svenska undantaget är enligt författarens mening ogiltiga och privatinförsellagen bör därför inte tillämpas av nationella myndigheter och domstolar eftersom de står i strid med den överordnade EG-rätten.},
 author    = {Ekström, Nilla},
 keyword   = {EG-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förlängningarna av det svenska undantaget beträffande privatinförsel av tobak och alkohol och dess överensstämmande med EG-rätten},
 year     = {2001},
}