Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Företagsförvärv och förorenade områden - En granskning av efterbehandlingsansvaret och förvärvarens möjligheter att undvika ekonomisk förlust

Elm, Andreas (2003)
Department of Law
Abstract
För efterbehandling ansvarar enligt 10 kap. 2 § MB i första hand den som har drivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som bidragit till föroreningen. Det krävs inte att verksamheten fortfarande bedrivs utan alla verksamhetsutövare som bidragit till föroreningen är solidariskt ansvariga. Om inte någon verksamhetsutövare kan utföra eller bekosta efterbehandlingen av en fastighet är enligt 10 kap. 3 § MB var och en som förvärvat fastigheten efterbehandlingsskyldig om de vid förvärvet känt till föroreningen eller då borde ha upptäckt den. Även för fastighetsförvärvare är ansvaret solidariskt, men deras ansvar är alltid sekundärt i förhållande till verksamhetsutövare. En företagsöverlåtelse kan genomföras antingen som en aktieöverlåtelse... (More)
För efterbehandling ansvarar enligt 10 kap. 2 § MB i första hand den som har drivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som bidragit till föroreningen. Det krävs inte att verksamheten fortfarande bedrivs utan alla verksamhetsutövare som bidragit till föroreningen är solidariskt ansvariga. Om inte någon verksamhetsutövare kan utföra eller bekosta efterbehandlingen av en fastighet är enligt 10 kap. 3 § MB var och en som förvärvat fastigheten efterbehandlingsskyldig om de vid förvärvet känt till föroreningen eller då borde ha upptäckt den. Även för fastighetsförvärvare är ansvaret solidariskt, men deras ansvar är alltid sekundärt i förhållande till verksamhetsutövare. En företagsöverlåtelse kan genomföras antingen som en aktieöverlåtelse eller som en inkråmsöverlåtelse. Vid en aktieöverlåtelse riskerar förvärvaren att bli ansvarig för föroreningar som orsakats under den förre ägarens tid, eftersom bolagets dolda förpliktelser inte försvinner på grund av ägarbytet. Förvärvaren blir visserligen inte personligt ansvarig för åtgärderna, men ett omfattande efterbehandlingsprojekt riskerar att svälja en stor del av bolagets resurser. Efterbehandlingsskyldigheten kan gälla bolagets egna fastigheter såväl som tredje mans fastighet. Den förorenande verksamheten kan ligga långt tillbaka i tiden, vilket kan göra att förvärvaren förbiser ansvarsrisken. Vid en inkråmsöverlåtelse följer inga dolda förpliktelser med, eftersom verksamhetsutövarens identitet ändras. En inkråmsförvärvare som övertar en fastighet riskerar dock att som fastighetsförvärvare bli ansvarig för föroreningar på fastigheten som borde ha upptäckts. Ansvaret är emellertid sekundärt i förhållande till den egentliga förorenaren. Bidrar även förvärvaren till föroreningen kommer denne att få ansvara för sin del. Ansvaret är dessutom solidariskt och troligen är det förvärvaren såsom nuvarande verksamhetsutövare som kommer att drabbas av saneringsföreläggandet. Han har emellertid regressrätt mot övriga förorenare för vad som utgör deras del av skadan. Ett inkråmsförvärv har den fördelen att förvärvaren kan utelämna fastigheter med hög risk för miljöskador från transaktionen. För att undvika personligt ansvar för saneringsåtgärderna bör de förvärvade tillgångarna placeras i ett aktiebolag. Genom att göra överlåtaren ansvarig för fel i överlåtelseobjektet kan förvärvaren minska den ekonomiska förlust som efterbehandlingsskyldigheten innebär. Vid överlåtelse av ett aktiebolag är köplagens felregler tillämpliga. Fel föreligger bland annat om köpeobjektet avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Faktumet att bolaget äger en förorenad fastighet kan i vissa fall innebära en avvikelse från vad som med fog kunnat förutsättas. Likaså kan ett beslut om efterbehandlingsskyldighet för bolaget innebära en sådan avvikelse. Såvida frågan inte har reglerats särskilt i kontraktet torde det dock vara svårt för köparen att utkräva något ansvar för fel på grund av ett beslut om efterbehandlingsskyldighet som meddelats efter överlåtelsen och som avser föroreningar på tredje mans fastighet. För att kunna göra fel gällande måste naturligtvis undersökningsplikten och övriga förutsättningar i köplagen ha uppfyllts. När det gäller företagsöverlåtelser måste avvikelsen därutöver även ha viss väsentlighet, d.v.s. avvikelsen måste ha viss betydelse för bolaget som helhet. Även vid en inkråmsöverlåtelse kan ansvar för fel bli aktuellt. För föroreningar på fastigheter som ingått i överlåtelsen är jordabalkens regler om fel tillämpliga. Undersökningsplikten enligt jordabalken anses vara något strängare än den i köplagen. På senare tid har det med tanke på efterbehandlingsansvaret tagits fram särskilda miljöskadeförsäkringar. Med så kallade EIL policies kan man försäkra sig mot efterbehandlingsskyldighet på tredje mans fastighet. I USA har det dessutom dykt upp försäkringar som ger ersättning för oupptäckta men redan existerande föroreningar på den egna fastigheten. På det hela taget är emellertid marknaden för miljöskadeförsäkringar underutvecklad. Premierna är höga och det är svårt för en företagsförvärvare att uppnå ett heltäckande försäkringsskydd. Bästa sättet för en förvärvare att skydda sig mot oväntade kostnader på grund av föroreningar är istället att utföra en grundlig undersökning av köpeobjektet. En väl genomförd undersökning medför också att man som inkråmsförvärvare undviker efterbehandlingsansvaret för fastighetsförvärvare. Förutom granskning av allehanda dokument bör för säkerhetsskull markbesiktningar göras. Osäkerhetsmomenten som kvarstår efter det att köpeobjektet har undersökts får försöka regleras i kontraktet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elm, Andreas
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Miljörätt
language
Swedish
id
1557172
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557172,
 abstract   = {För efterbehandling ansvarar enligt 10 kap. 2 § MB i första hand den som har drivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som bidragit till föroreningen. Det krävs inte att verksamheten fortfarande bedrivs utan alla verksamhetsutövare som bidragit till föroreningen är solidariskt ansvariga. Om inte någon verksamhetsutövare kan utföra eller bekosta efterbehandlingen av en fastighet är enligt 10 kap. 3 § MB var och en som förvärvat fastigheten efterbehandlingsskyldig om de vid förvärvet känt till föroreningen eller då borde ha upptäckt den. Även för fastighetsförvärvare är ansvaret solidariskt, men deras ansvar är alltid sekundärt i förhållande till verksamhetsutövare. En företagsöverlåtelse kan genomföras antingen som en aktieöverlåtelse eller som en inkråmsöverlåtelse. Vid en aktieöverlåtelse riskerar förvärvaren att bli ansvarig för föroreningar som orsakats under den förre ägarens tid, eftersom bolagets dolda förpliktelser inte försvinner på grund av ägarbytet. Förvärvaren blir visserligen inte personligt ansvarig för åtgärderna, men ett omfattande efterbehandlingsprojekt riskerar att svälja en stor del av bolagets resurser. Efterbehandlingsskyldigheten kan gälla bolagets egna fastigheter såväl som tredje mans fastighet. Den förorenande verksamheten kan ligga långt tillbaka i tiden, vilket kan göra att förvärvaren förbiser ansvarsrisken. Vid en inkråmsöverlåtelse följer inga dolda förpliktelser med, eftersom verksamhetsutövarens identitet ändras. En inkråmsförvärvare som övertar en fastighet riskerar dock att som fastighetsförvärvare bli ansvarig för föroreningar på fastigheten som borde ha upptäckts. Ansvaret är emellertid sekundärt i förhållande till den egentliga förorenaren. Bidrar även förvärvaren till föroreningen kommer denne att få ansvara för sin del. Ansvaret är dessutom solidariskt och troligen är det förvärvaren såsom nuvarande verksamhetsutövare som kommer att drabbas av saneringsföreläggandet. Han har emellertid regressrätt mot övriga förorenare för vad som utgör deras del av skadan. Ett inkråmsförvärv har den fördelen att förvärvaren kan utelämna fastigheter med hög risk för miljöskador från transaktionen. För att undvika personligt ansvar för saneringsåtgärderna bör de förvärvade tillgångarna placeras i ett aktiebolag. Genom att göra överlåtaren ansvarig för fel i överlåtelseobjektet kan förvärvaren minska den ekonomiska förlust som efterbehandlingsskyldigheten innebär. Vid överlåtelse av ett aktiebolag är köplagens felregler tillämpliga. Fel föreligger bland annat om köpeobjektet avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Faktumet att bolaget äger en förorenad fastighet kan i vissa fall innebära en avvikelse från vad som med fog kunnat förutsättas. Likaså kan ett beslut om efterbehandlingsskyldighet för bolaget innebära en sådan avvikelse. Såvida frågan inte har reglerats särskilt i kontraktet torde det dock vara svårt för köparen att utkräva något ansvar för fel på grund av ett beslut om efterbehandlingsskyldighet som meddelats efter överlåtelsen och som avser föroreningar på tredje mans fastighet. För att kunna göra fel gällande måste naturligtvis undersökningsplikten och övriga förutsättningar i köplagen ha uppfyllts. När det gäller företagsöverlåtelser måste avvikelsen därutöver även ha viss väsentlighet, d.v.s. avvikelsen måste ha viss betydelse för bolaget som helhet. Även vid en inkråmsöverlåtelse kan ansvar för fel bli aktuellt. För föroreningar på fastigheter som ingått i överlåtelsen är jordabalkens regler om fel tillämpliga. Undersökningsplikten enligt jordabalken anses vara något strängare än den i köplagen. På senare tid har det med tanke på efterbehandlingsansvaret tagits fram särskilda miljöskadeförsäkringar. Med så kallade EIL policies kan man försäkra sig mot efterbehandlingsskyldighet på tredje mans fastighet. I USA har det dessutom dykt upp försäkringar som ger ersättning för oupptäckta men redan existerande föroreningar på den egna fastigheten. På det hela taget är emellertid marknaden för miljöskadeförsäkringar underutvecklad. Premierna är höga och det är svårt för en företagsförvärvare att uppnå ett heltäckande försäkringsskydd. Bästa sättet för en förvärvare att skydda sig mot oväntade kostnader på grund av föroreningar är istället att utföra en grundlig undersökning av köpeobjektet. En väl genomförd undersökning medför också att man som inkråmsförvärvare undviker efterbehandlingsansvaret för fastighetsförvärvare. Förutom granskning av allehanda dokument bör för säkerhetsskull markbesiktningar göras. Osäkerhetsmomenten som kvarstår efter det att köpeobjektet har undersökts får försöka regleras i kontraktet.},
 author    = {Elm, Andreas},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagsförvärv och förorenade områden - En granskning av efterbehandlingsansvaret och förvärvarens möjligheter att undvika ekonomisk förlust},
 year     = {2003},
}