Advanced

Begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder - nya regler granskade ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Elvingsson, Elisabeth (2009)
Department of Law
Abstract
Den 1 januari 2009 trädde nya regler om avdragsbegränsningar för ränta på vissa skulder i kraft. Syftet med reglerna är att förhindra avancerad skatteplanering med s.k. räntesnurror. Denna uppsats syftar till att granska de nya reglerna om avdragsbegränsningar för ränta på vissa skulder ur ett formellt rättssäkerhetsperspektiv. För att möjliggöra en applicering av ett formellt rättssäkerhetsbegrepp har den formella rättssäkerheten definierats i en teorimodell bestående av fyra separata principer&semic förutsebarhetsprincipen, likabehandlingsprincipen, legalitetsprincipen samt proportionalitetsprincipen. För att den formella rättssäkerheten ska vara uppfylld krävs att alla dessa fyra principer har uppnått en viss miniminivå. Huvudfrågan för... (More)
Den 1 januari 2009 trädde nya regler om avdragsbegränsningar för ränta på vissa skulder i kraft. Syftet med reglerna är att förhindra avancerad skatteplanering med s.k. räntesnurror. Denna uppsats syftar till att granska de nya reglerna om avdragsbegränsningar för ränta på vissa skulder ur ett formellt rättssäkerhetsperspektiv. För att möjliggöra en applicering av ett formellt rättssäkerhetsbegrepp har den formella rättssäkerheten definierats i en teorimodell bestående av fyra separata principer&semic förutsebarhetsprincipen, likabehandlingsprincipen, legalitetsprincipen samt proportionalitetsprincipen. För att den formella rättssäkerheten ska vara uppfylld krävs att alla dessa fyra principer har uppnått en viss miniminivå. Huvudfrågan för uppsatsen är: Strider de nya reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder mot den formella rättssäkerheten? Frågeställningen har besvarats genom tillämpning av gällande lagtext och förarbeten, doktrin, artiklar, Skatteverkets handledningar samt genom en applicering av den framställda teorimodellen. Slutsatsen är att den formella rättssäkerheten inte har tillgodosetts i lagstiftningsprocessen. Inte heller uppfyller reglernas konstruktion och formuleringar minimikraven för förutsebarhetsprincipen eller legalitetsprincipen. När det gäller förutsättningarna för rättstillämparen att tillgodose den formella rättssäkerheten i tillämpningen av reglerna om avdragsbegränsningar för ränta på vissa skulder är det i nuläget svårt att bedöma detta. Det finns dock en viss risk för att bristerna i reglernas konstruktion leder till brister i likabehandlingsprincipen. Sammantaget kan konstateras att förutsebarhetsprincipen och legalitetsprincipen inte uppnår sina individuella miniminivåer, främst på grund av reglernas otydlighet och retroaktiva inslag. När det gäller de övriga två principerna, likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen, uppnår dessa i nuläget sina individuella minikrav, dock inte med god marginal. Efter en addering av de fyra individuella bedömningarna blir resultatet att de nya reglerna om avdragsbegränsningar för ränta på vissa skulder strider mot den formella rättssäkerheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elvingsson, Elisabeth
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1557175
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557175,
 abstract   = {Den 1 januari 2009 trädde nya regler om avdragsbegränsningar för ränta på vissa skulder i kraft. Syftet med reglerna är att förhindra avancerad skatteplanering med s.k. räntesnurror. Denna uppsats syftar till att granska de nya reglerna om avdragsbegränsningar för ränta på vissa skulder ur ett formellt rättssäkerhetsperspektiv. För att möjliggöra en applicering av ett formellt rättssäkerhetsbegrepp har den formella rättssäkerheten definierats i en teorimodell bestående av fyra separata principer&semic förutsebarhetsprincipen, likabehandlingsprincipen, legalitetsprincipen samt proportionalitetsprincipen. För att den formella rättssäkerheten ska vara uppfylld krävs att alla dessa fyra principer har uppnått en viss miniminivå. Huvudfrågan för uppsatsen är: Strider de nya reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder mot den formella rättssäkerheten? Frågeställningen har besvarats genom tillämpning av gällande lagtext och förarbeten, doktrin, artiklar, Skatteverkets handledningar samt genom en applicering av den framställda teorimodellen. Slutsatsen är att den formella rättssäkerheten inte har tillgodosetts i lagstiftningsprocessen. Inte heller uppfyller reglernas konstruktion och formuleringar minimikraven för förutsebarhetsprincipen eller legalitetsprincipen. När det gäller förutsättningarna för rättstillämparen att tillgodose den formella rättssäkerheten i tillämpningen av reglerna om avdragsbegränsningar för ränta på vissa skulder är det i nuläget svårt att bedöma detta. Det finns dock en viss risk för att bristerna i reglernas konstruktion leder till brister i likabehandlingsprincipen. Sammantaget kan konstateras att förutsebarhetsprincipen och legalitetsprincipen inte uppnår sina individuella miniminivåer, främst på grund av reglernas otydlighet och retroaktiva inslag. När det gäller de övriga två principerna, likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen, uppnår dessa i nuläget sina individuella minikrav, dock inte med god marginal. Efter en addering av de fyra individuella bedömningarna blir resultatet att de nya reglerna om avdragsbegränsningar för ränta på vissa skulder strider mot den formella rättssäkerheten.},
 author    = {Elvingsson, Elisabeth},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder - nya regler granskade ur ett rättssäkerhetsperspektiv},
 year     = {2009},
}