Advanced

Från Blomin till Puma - om betydelsen av marknadsundersökningar i marknadsrättsliga mål och ärenden mellan 1974 och 2005

Engström, Catharina (2006)
Department of Law
Abstract
Användningen av marknadsundersökningar som bevismedel i marknads-rättsliga mål är i mångt och mycket i sin begynnelse. De bevisteman som har ställts upp av Karin Synnerstad i ''Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden'' kan i marknadsrätten motsvaras med följande kategorisering: 1. att ett kännetecken (inte) är känt och (inte) uppfattas som ett sådant&semic 2. att ett kännetecken (inte) har utsatts för renommésnyltning&semic 3. att ett kännetecken (inte) har misskrediterats&semic 4. att ett kännetecken (inte) är vilseledande i någon form. 5. att en marknadsförare (inte) har använt sig av jämförande reklam i otillbörlig mån. Dessa kan sedan delas in i olika studietyper som skall korrespondera med... (More)
Användningen av marknadsundersökningar som bevismedel i marknads-rättsliga mål är i mångt och mycket i sin begynnelse. De bevisteman som har ställts upp av Karin Synnerstad i ''Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden'' kan i marknadsrätten motsvaras med följande kategorisering: 1. att ett kännetecken (inte) är känt och (inte) uppfattas som ett sådant&semic 2. att ett kännetecken (inte) har utsatts för renommésnyltning&semic 3. att ett kännetecken (inte) har misskrediterats&semic 4. att ett kännetecken (inte) är vilseledande i någon form. 5. att en marknadsförare (inte) har använt sig av jämförande reklam i otillbörlig mån. Dessa kan sedan delas in i olika studietyper som skall korrespondera med uppbyggnaden och syftet med marknadsundersökningen. Inarbetnings-studier, ett uttryck lånat från varumärkesrätten, inbegriper ovan nämnda punkt 1 och 2. Misskrediteringsstudier motsvarar punkt 3 i uppräkningen medan vilseledandestudier och förväxlingsstudier båda täcks av punkt 4, beroende av vilken typ av vilseledande det handlar om, d.v.s. enligt 6 § respektive 8 § MFL. Studier angående otillbörligt jämförande reklam motsvarar 8 a §. I denna uppsats har tyngdpunkt lagts på inarbetnings- och förväxlingsstudier, de mest använda undersökningstyperna. Av de fall där marknadsundersökningar har använts i Marknadsdomstolen är det svårt att skönja några övergripande riktlinjer för hur domstolen bedömer bevismedlet. I fall då en marknadsundersökning inte har använts har domstolen vid några tillfällen uttalat att en sådan behövts, medan det i andra mål inte har krävts. Trots att Marknadsdomstolen endast har uttalat sig mycket litet om vilken vikt den lägger på denna bevismetod, har det i branschen utvecklats stora krav på en marknadsundersökning som skall användas som bevis. Undersökningen måste ha utförts objektivt och utan ledande frågor. Den måste vidare ha utförts i samband med och i syfte att fungera som bevis i rätten. Ett sakligt och pedagogiskt framförande av vilka frågor och metoder som har använts samt svarsresultaten är viktig för att marknads-undersökningen skall beaktas av domstolen. Det återstår att se vilken status marknadsundersökningar kommer att ha i marknadsrätten, men det skall påpekas att indirekt bevisning såsom försäljningssiffror och marknadsandel fortfarande är mycket betydelsefulla för att påvisa bland annat inarbetning av en viss produkt på marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engström, Catharina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, Marknadsrätt
language
Swedish
id
1557214
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557214,
 abstract   = {Användningen av marknadsundersökningar som bevismedel i marknads-rättsliga mål är i mångt och mycket i sin begynnelse. De bevisteman som har ställts upp av Karin Synnerstad i ''Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden'' kan i marknadsrätten motsvaras med följande kategorisering: 1. att ett kännetecken (inte) är känt och (inte) uppfattas som ett sådant&semic 2. att ett kännetecken (inte) har utsatts för renommésnyltning&semic 3. att ett kännetecken (inte) har misskrediterats&semic 4. att ett kännetecken (inte) är vilseledande i någon form. 5. att en marknadsförare (inte) har använt sig av jämförande reklam i otillbörlig mån. Dessa kan sedan delas in i olika studietyper som skall korrespondera med uppbyggnaden och syftet med marknadsundersökningen. Inarbetnings-studier, ett uttryck lånat från varumärkesrätten, inbegriper ovan nämnda punkt 1 och 2. Misskrediteringsstudier motsvarar punkt 3 i uppräkningen medan vilseledandestudier och förväxlingsstudier båda täcks av punkt 4, beroende av vilken typ av vilseledande det handlar om, d.v.s. enligt 6 § respektive 8 § MFL. Studier angående otillbörligt jämförande reklam motsvarar 8 a §. I denna uppsats har tyngdpunkt lagts på inarbetnings- och förväxlingsstudier, de mest använda undersökningstyperna. Av de fall där marknadsundersökningar har använts i Marknadsdomstolen är det svårt att skönja några övergripande riktlinjer för hur domstolen bedömer bevismedlet. I fall då en marknadsundersökning inte har använts har domstolen vid några tillfällen uttalat att en sådan behövts, medan det i andra mål inte har krävts. Trots att Marknadsdomstolen endast har uttalat sig mycket litet om vilken vikt den lägger på denna bevismetod, har det i branschen utvecklats stora krav på en marknadsundersökning som skall användas som bevis. Undersökningen måste ha utförts objektivt och utan ledande frågor. Den måste vidare ha utförts i samband med och i syfte att fungera som bevis i rätten. Ett sakligt och pedagogiskt framförande av vilka frågor och metoder som har använts samt svarsresultaten är viktig för att marknads-undersökningen skall beaktas av domstolen. Det återstår att se vilken status marknadsundersökningar kommer att ha i marknadsrätten, men det skall påpekas att indirekt bevisning såsom försäljningssiffror och marknadsandel fortfarande är mycket betydelsefulla för att påvisa bland annat inarbetning av en viss produkt på marknaden.},
 author    = {Engström, Catharina},
 keyword   = {Immaterialrätt,Marknadsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från Blomin till Puma - om betydelsen av marknadsundersökningar i marknadsrättsliga mål och ärenden mellan 1974 och 2005},
 year     = {2006},
}