Advanced

Ersättning för psykiska besvär till följd av nära anhörigs död

Eriksson, Anna (2006)
Department of Law
Abstract
Med anledning av proposition 2000/01:68 genomfördes ändringar i skadeståndslagen, som tillerkänner nära anhörig till den som avlidit på grund av personskada genom SkL 5 kap 2 § 1 st p 3 en lagstadgad rätt till ersättning för egen personskada med anledning av dödsfallet. Alla grader av oaktsamhet, även strikt ansvar, grundar numera rätt till ersättning för efterlevande. En efterlevande som stått den avlidne särskilt nära och därvid drabbats av en egen personskada kan enligt det aktuella stadgandet kräva skadestånd av skadevållaren för både ekonomisk och ideell skada. Med hänvisning till NJA 2000 s 521 fastslogs i proposition 2000/01:68 en bevislättnad för psykiska besvär av övergående natur. Sveda och värk avseende sorg och saknad samt... (More)
Med anledning av proposition 2000/01:68 genomfördes ändringar i skadeståndslagen, som tillerkänner nära anhörig till den som avlidit på grund av personskada genom SkL 5 kap 2 § 1 st p 3 en lagstadgad rätt till ersättning för egen personskada med anledning av dödsfallet. Alla grader av oaktsamhet, även strikt ansvar, grundar numera rätt till ersättning för efterlevande. En efterlevande som stått den avlidne särskilt nära och därvid drabbats av en egen personskada kan enligt det aktuella stadgandet kräva skadestånd av skadevållaren för både ekonomisk och ideell skada. Med hänvisning till NJA 2000 s 521 fastslogs i proposition 2000/01:68 en bevislättnad för psykiska besvär av övergående natur. Sveda och värk avseende sorg och saknad samt normala belopp för inkomstförlust och kostnader kan alltså ersättas utan att det krävs läkarintyg eller annan närmare utredning. TSN tillämpar ett schablonbelopp om 25 000 kr. Ersättning för bestående men samt för särskilda olägenheter kan utgå efter särskild utredning. Här torde emellertid även i fortsättningen krävas att besvären är medicinskt påvisbara. Lagstiftaren har valt att inte definiera begreppet ''särskild närstående'' i lagtexten utan nöjt sig med att kommentera begreppet i förarbetena, där det framgår att ersättning enligt lagrummet är förbehållen den krets av efterlevande som stod den avlidne särskilt nära, främst make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. I första hand avses då medlemmar i samma etablerade hushållsgemenskap som den som ryckts bort genom dödsfallet. I vissa fall kan emellertid även andra personer komma i fråga för ersättning, t.ex. syskon som inte är sammanboende med den döde. Denna metod har lett till oklarheter vad gäller begreppets tolkning. TSN har publicerat tolv cirkulärreferat, där nämnden har yttrat sig om ersättning till särskild närstående enligt 5 kap 2 § 3 p skadeståndslagen. Ett av dessa cirkulärreferat har överklagats och ligger i tingsrätten i väntan på avgörande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Anna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Försäkringsrätt
language
Swedish
id
1557277
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557277,
 abstract   = {Med anledning av proposition 2000/01:68 genomfördes ändringar i skadeståndslagen, som tillerkänner nära anhörig till den som avlidit på grund av personskada genom SkL 5 kap 2 § 1 st p 3 en lagstadgad rätt till ersättning för egen personskada med anledning av dödsfallet. Alla grader av oaktsamhet, även strikt ansvar, grundar numera rätt till ersättning för efterlevande. En efterlevande som stått den avlidne särskilt nära och därvid drabbats av en egen personskada kan enligt det aktuella stadgandet kräva skadestånd av skadevållaren för både ekonomisk och ideell skada. Med hänvisning till NJA 2000 s 521 fastslogs i proposition 2000/01:68 en bevislättnad för psykiska besvär av övergående natur. Sveda och värk avseende sorg och saknad samt normala belopp för inkomstförlust och kostnader kan alltså ersättas utan att det krävs läkarintyg eller annan närmare utredning. TSN tillämpar ett schablonbelopp om 25 000 kr. Ersättning för bestående men samt för särskilda olägenheter kan utgå efter särskild utredning. Här torde emellertid även i fortsättningen krävas att besvären är medicinskt påvisbara. Lagstiftaren har valt att inte definiera begreppet ''särskild närstående'' i lagtexten utan nöjt sig med att kommentera begreppet i förarbetena, där det framgår att ersättning enligt lagrummet är förbehållen den krets av efterlevande som stod den avlidne särskilt nära, främst make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. I första hand avses då medlemmar i samma etablerade hushållsgemenskap som den som ryckts bort genom dödsfallet. I vissa fall kan emellertid även andra personer komma i fråga för ersättning, t.ex. syskon som inte är sammanboende med den döde. Denna metod har lett till oklarheter vad gäller begreppets tolkning. TSN har publicerat tolv cirkulärreferat, där nämnden har yttrat sig om ersättning till särskild närstående enligt 5 kap 2 § 3 p skadeståndslagen. Ett av dessa cirkulärreferat har överklagats och ligger i tingsrätten i väntan på avgörande.},
 author    = {Eriksson, Anna},
 keyword   = {Försäkringsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ersättning för psykiska besvär till följd av nära anhörigs död},
 year     = {2006},
}