Advanced

Utrymmet för icke-konkurrensfaktorer i den europeiska koncentrationskontrollen

Erlandsson, Pernilla (2001)
Department of Law
Abstract
Vid bedömningar enligt koncentrationsförordningen har kommissionen en mängd olika faktorer att ta hänsyn till då beslut om förenlighet eller oförenlighet ska fattas. För att en koncentration ska anses oförenlig med den gemensamma marknaden krävs att koncentrationen skapar eller förstärker en dominerande ställning på den relevanta marknaden. När kommissionen bedömer en koncentrations effekter för konkurrensstrukturen på den berörda marknaden är det främst konkurrenskriterier som beaktas. Koncentrationsförordningens artikel 2(1)(b) listar en rad faktorer som är relevanta i bedömningsprocessen, vilka nästan uteslutande är konkurrenskriterier. Emellertid ska enligt artikeln även hänsyn tas till de tekniska och ekonomiska framsteg... (More)
Vid bedömningar enligt koncentrationsförordningen har kommissionen en mängd olika faktorer att ta hänsyn till då beslut om förenlighet eller oförenlighet ska fattas. För att en koncentration ska anses oförenlig med den gemensamma marknaden krävs att koncentrationen skapar eller förstärker en dominerande ställning på den relevanta marknaden. När kommissionen bedömer en koncentrations effekter för konkurrensstrukturen på den berörda marknaden är det främst konkurrenskriterier som beaktas. Koncentrationsförordningens artikel 2(1)(b) listar en rad faktorer som är relevanta i bedömningsprocessen, vilka nästan uteslutande är konkurrenskriterier. Emellertid ska enligt artikeln även hänsyn tas till de tekniska och ekonomiska framsteg koncentrationen kan ge upphov till. Detta under förutsättning att framstegen kommer konsumenterna till del och inte utgör hinder för konkurrensen. I ingressen till koncentrationsförordningen stadgas också att kommissionen vid sina bedömningar ska ta fasta på förvekligandet av de grundläggande syftena och målen med gemenskapen, däri inbegripet stärkandet av gemenskapens ekonomiska och sociala samhörighet. Det är i hög grad de två sistnämnda stadgandena som givit upphov till debatten om vilket utrymme icke-konkurrensfaktorer kan få i den europeiska koncentrationskontrollen. En genomgång av kommissionens praxis visar att kommissionen inte regelmässigt beaktat sådana faktorer som ökad effektivitet, tekniska framsteg eller sociala hänsynstaganden. Detta är faktorer som finns med i den totala bedömningen av en koncentrations effekter men som inte kan få någon överordnad betydelse då koncentrationen bedöms ge upphov till en dominerande ställning som medför att konkurrensen på marknaden hämmas. Det yttersta försvaret för denna inställning är att det grundläggande syftet med koncentrationskontrollen är att bevara och förstärka en effektiv konkurrens på gemenskapsmarknaderna. Kommissionens beslut måste emellertid tas i samverkan med de övriga regler och principer som finns i gemenskapen. Det finns emellertid några beslut från kommissionen som kan tolkas som om det funnits andra faktorer än de strikt konkurrensmässiga vilka fått inflytande vid bedömningen. Dessutom ställer exempelvis en snabb utveckling inom industrin ständigt nya krav på kommissionens kunskaper om vad som främjar konkurrensen mest. Även om konkurrenskriterierna alltså i den övervägande delen av kommissionens beslut kan anses vara bestämmande finns en begränsad möjlighet för andra faktorer att spela roll i besluten. Kommissionen måste i framtiden lägga sig vinn om att i sina beslut tydligt redogöra för vilka effekter av en koncentration som den anser vara positiv vid bedömningen för att därigenom undvika onödiga spekulationer därom (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erlandsson, Pernilla
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt
language
Swedish
id
1557343
date added to LUP
2010-03-08 15:55:20
date last changed
2010-03-08 15:55:20
@misc{1557343,
 abstract   = {Vid bedömningar enligt koncentrationsförordningen har kommissionen en mängd olika faktorer att ta hänsyn till då beslut om förenlighet eller oförenlighet ska fattas. För att en koncentration ska anses oförenlig med den gemensamma marknaden krävs att koncentrationen skapar eller förstärker en dominerande ställning på den relevanta marknaden. När kommissionen bedömer en koncentrations effekter för konkurrensstrukturen på den berörda marknaden är det främst konkurrenskriterier som beaktas. Koncentrationsförordningens artikel 2(1)(b) listar en rad faktorer som är relevanta i bedömningsprocessen, vilka nästan uteslutande är konkurrenskriterier. Emellertid ska enligt artikeln även hänsyn tas till de tekniska och ekonomiska framsteg koncentrationen kan ge upphov till. Detta under förutsättning att framstegen kommer konsumenterna till del och inte utgör hinder för konkurrensen. I ingressen till koncentrationsförordningen stadgas också att kommissionen vid sina bedömningar ska ta fasta på förvekligandet av de grundläggande syftena och målen med gemenskapen, däri inbegripet stärkandet av gemenskapens ekonomiska och sociala samhörighet. Det är i hög grad de två sistnämnda stadgandena som givit upphov till debatten om vilket utrymme icke-konkurrensfaktorer kan få i den europeiska koncentrationskontrollen. En genomgång av kommissionens praxis visar att kommissionen inte regelmässigt beaktat sådana faktorer som ökad effektivitet, tekniska framsteg eller sociala hänsynstaganden. Detta är faktorer som finns med i den totala bedömningen av en koncentrations effekter men som inte kan få någon överordnad betydelse då koncentrationen bedöms ge upphov till en dominerande ställning som medför att konkurrensen på marknaden hämmas. Det yttersta försvaret för denna inställning är att det grundläggande syftet med koncentrationskontrollen är att bevara och förstärka en effektiv konkurrens på gemenskapsmarknaderna. Kommissionens beslut måste emellertid tas i samverkan med de övriga regler och principer som finns i gemenskapen. Det finns emellertid några beslut från kommissionen som kan tolkas som om det funnits andra faktorer än de strikt konkurrensmässiga vilka fått inflytande vid bedömningen. Dessutom ställer exempelvis en snabb utveckling inom industrin ständigt nya krav på kommissionens kunskaper om vad som främjar konkurrensen mest. Även om konkurrenskriterierna alltså i den övervägande delen av kommissionens beslut kan anses vara bestämmande finns en begränsad möjlighet för andra faktorer att spela roll i besluten. Kommissionen måste i framtiden lägga sig vinn om att i sina beslut tydligt redogöra för vilka effekter av en koncentration som den anser vara positiv vid bedömningen för att därigenom undvika onödiga spekulationer därom},
 author    = {Erlandsson, Pernilla},
 keyword   = {Konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utrymmet för icke-konkurrensfaktorer i den europeiska koncentrationskontrollen},
 year     = {2001},
}