Advanced

Korruption i övergångsländer

Fagrell, Andreas (2004)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats syftar till att sammanställa de forskningsresultat rörande fenomenet korruption, och de medel som finns att tillgå för att reducera korruption, i övergångsländer som framkommit under 1990-talet och början av 2000-talet. När arbetet med efterforskningarna inleddes upptäcktes snabbt att forskningen på internationell nivå angående korruption i övergångsländer är omfattande. Tyvärr upptäcktes även att det inte finns någon naturlig samlingsplats för artiklar, doktrin och rapporter. Den största delen av det skrivna material som finns att tillgå återfinns på olika internationella organisationers hemsidor på internet. Det är mycket sparsamt med utgiven doktrin inom detta område, mycket beroende på att detta ämnesområde är... (More)
Denna uppsats syftar till att sammanställa de forskningsresultat rörande fenomenet korruption, och de medel som finns att tillgå för att reducera korruption, i övergångsländer som framkommit under 1990-talet och början av 2000-talet. När arbetet med efterforskningarna inleddes upptäcktes snabbt att forskningen på internationell nivå angående korruption i övergångsländer är omfattande. Tyvärr upptäcktes även att det inte finns någon naturlig samlingsplats för artiklar, doktrin och rapporter. Den största delen av det skrivna material som finns att tillgå återfinns på olika internationella organisationers hemsidor på internet. Det är mycket sparsamt med utgiven doktrin inom detta område, mycket beroende på att detta ämnesområde är förhållandevis nytt. I kapitel två har därför gjorts en forskningsöversikt, där ett antal framstående forskare vilka både är knutna till den akademiska världen samt internationella anti-korruptiva organisationer, som förhoppningsvis skall vara den av ämnet intresserade läsaren behjälplig för ytterligare efterforskningar. I kapitel tre kan läsaren ta del av en allmän genomgång av fenomenet korruption enligt internationella riktlinjer. Här berörs definitionsproblemet med korruption samt vilka begrepp som på internationell nivå är sammankopplade med korruption. Vidare behandlas här vilka faktorer som kan orsaka korruption, korruptionens medel och mål samt vilka konsekvenser korruption för med sig. Uppsatsens fjärde kapitel behandlar de medel som forskningen funnit lämpliga för att bekämpa korruption i övergångsländer. Kapitlet är uppbyggt kring de reformer som tillsammans verkar för anti-korruption. De huvudsakliga reformerna som gås igenom är: öka den politiska ansvarsskyldigheten, stärka det samhälleliga deltagandet, inskränka och fördela den institutionella makten, skapa en konkurrenskraftig privat sektor samt förbättra styrelseskicket inom den offentliga sektorn. Inom dessa huvudreformer finns även ett antal faktorer som spelar en viktig roll för att reformerna skall kunna genomföras effektivt. Faktorerna behandlas under respektive reform. För att få en verklighetsförankring i förhållande till uppsatsens teoretiska del har Litauen valts som exempelland. I kapitel fem ges en genomgång av de metoder Litauen har använt för att genomföra anti-korruptiva reformer sedan landets självständighetsförklaring 1990. Litauen är idag fortfarande att klassas som ett övergångsland, då flera anti-korruptiva reformer finns kvar att genomföra. Man har dock kommit en bra bit på väg - vilket belyses i kapitlet - och har sedan självständighetsförklaringen genomfört ett flertal reformer för att motverka den inhemska korruptionen. Kapitlet är uppdelat i en nationell och en internationell del. I den nationella delen gås Litauens antagna anti-korruptionsprogram igenom. Vidare behandlas de reformer som genomförts inom den offentliga sfären och lagstiftningen samt vad som gjorts för att öka samhällets deltagande i kampen mot korruption. Den internationella delen behandlar Litauens medverkan i anti-korruptivt arbete inom EU och internationella organisationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fagrell, Andreas
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1557407
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557407,
 abstract   = {Denna uppsats syftar till att sammanställa de forskningsresultat rörande fenomenet korruption, och de medel som finns att tillgå för att reducera korruption, i övergångsländer som framkommit under 1990-talet och början av 2000-talet. När arbetet med efterforskningarna inleddes upptäcktes snabbt att forskningen på internationell nivå angående korruption i övergångsländer är omfattande. Tyvärr upptäcktes även att det inte finns någon naturlig samlingsplats för artiklar, doktrin och rapporter. Den största delen av det skrivna material som finns att tillgå återfinns på olika internationella organisationers hemsidor på internet. Det är mycket sparsamt med utgiven doktrin inom detta område, mycket beroende på att detta ämnesområde är förhållandevis nytt. I kapitel två har därför gjorts en forskningsöversikt, där ett antal framstående forskare vilka både är knutna till den akademiska världen samt internationella anti-korruptiva organisationer, som förhoppningsvis skall vara den av ämnet intresserade läsaren behjälplig för ytterligare efterforskningar. I kapitel tre kan läsaren ta del av en allmän genomgång av fenomenet korruption enligt internationella riktlinjer. Här berörs definitionsproblemet med korruption samt vilka begrepp som på internationell nivå är sammankopplade med korruption. Vidare behandlas här vilka faktorer som kan orsaka korruption, korruptionens medel och mål samt vilka konsekvenser korruption för med sig. Uppsatsens fjärde kapitel behandlar de medel som forskningen funnit lämpliga för att bekämpa korruption i övergångsländer. Kapitlet är uppbyggt kring de reformer som tillsammans verkar för anti-korruption. De huvudsakliga reformerna som gås igenom är: öka den politiska ansvarsskyldigheten, stärka det samhälleliga deltagandet, inskränka och fördela den institutionella makten, skapa en konkurrenskraftig privat sektor samt förbättra styrelseskicket inom den offentliga sektorn. Inom dessa huvudreformer finns även ett antal faktorer som spelar en viktig roll för att reformerna skall kunna genomföras effektivt. Faktorerna behandlas under respektive reform. För att få en verklighetsförankring i förhållande till uppsatsens teoretiska del har Litauen valts som exempelland. I kapitel fem ges en genomgång av de metoder Litauen har använt för att genomföra anti-korruptiva reformer sedan landets självständighetsförklaring 1990. Litauen är idag fortfarande att klassas som ett övergångsland, då flera anti-korruptiva reformer finns kvar att genomföra. Man har dock kommit en bra bit på väg - vilket belyses i kapitlet - och har sedan självständighetsförklaringen genomfört ett flertal reformer för att motverka den inhemska korruptionen. Kapitlet är uppdelat i en nationell och en internationell del. I den nationella delen gås Litauens antagna anti-korruptionsprogram igenom. Vidare behandlas de reformer som genomförts inom den offentliga sfären och lagstiftningen samt vad som gjorts för att öka samhällets deltagande i kampen mot korruption. Den internationella delen behandlar Litauens medverkan i anti-korruptivt arbete inom EU och internationella organisationer.},
 author    = {Fagrell, Andreas},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Korruption i övergångsländer},
 year     = {2004},
}