Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fel- eller undersökningsmetoden vid tillämpning av JB 4 kap 19 §

Fagrenius, Nils (2001)
Department of Law
Abstract
För att kunna göra gällande felansvar enligt JB 4 kap 19 § krävs det att avvikelse föreligger från vad som får anses utfäst eller från vad köparen med fog kunde förutsätta samt att felet inte borde ha upptäckts. Förutom dessa två moment, att avvikelse ska föreligga och att undersökningsplikten ska vara uppfylld, aktualiserar en prövning enligt JB 4 kap 19 § emellanåt ytterligare tre frågor&semic har reklamation meddelats i rätt tid och på rätt sätt, har preskription inträtt samt föreligger friskrivning som fritar säljaren från ansvar ? Detta examensarbete handlar om i vilken ordning man ska pröva dessa olika moment. Enligt den metod som jag kallar felmetoden börjar man med vad som benämns felbedömningen och därefter följer den s k... (More)
För att kunna göra gällande felansvar enligt JB 4 kap 19 § krävs det att avvikelse föreligger från vad som får anses utfäst eller från vad köparen med fog kunde förutsätta samt att felet inte borde ha upptäckts. Förutom dessa två moment, att avvikelse ska föreligga och att undersökningsplikten ska vara uppfylld, aktualiserar en prövning enligt JB 4 kap 19 § emellanåt ytterligare tre frågor&semic har reklamation meddelats i rätt tid och på rätt sätt, har preskription inträtt samt föreligger friskrivning som fritar säljaren från ansvar ? Detta examensarbete handlar om i vilken ordning man ska pröva dessa olika moment. Enligt den metod som jag kallar felmetoden börjar man med vad som benämns felbedömningen och därefter följer den s k relevansbedömningen. Vid felbedömningen tar man ställning till om avvikelse föreligger enligt JB 4 kap 19 § 1 st. Om avvikelse anses vara för handen föreligger fel och därmed blir det nödvändigt att göra en relevansbedömning, varvid man prövar huruvida felet var upptäckbart och övriga moment. Den metod som i mitt arbete kallas undersökningsmetoden innebär istället att man först prövar om ett omtvistat förhållande var upptäckbart. Anses så inte vara fallet, prövar man sedan övriga moment och däribland om avvikelse föreligger enligt JB 4 kap 19 § 1 st. Mitt arbete har, vilket framgår av inledningen, två huvudsakliga syften&semic att utreda dels om både fel- och undersökningsmetoderna är förenliga med gällande rätt och dels vilken av metoderna som är mest ändamålsenlig att arbeta med. Uppsatsen går till stor del ut på att jag låter källorna tala. Rättskällorna är splittrade och i doktrinen finns det gott om argument för och emot respektive metod. Arbetets centrala kapitel är kapitel 5 och 6. I kapitel 5 redovisas vad som talar för felmetoden och emot undersökningsmetoden och i det sjätte kapitlet vad som talar för undersökningsmetoden och emot felmetoden. Först i det åttonde och avslutande kapitlet anger jag uttryckligen min syn på de behandlade frågorna. Där ger jag uttryck för den bestämda åsikten att båda metoderna är förenliga med gällande rätt och att felmetoden är den mest ändamålsenliga att använda. Förutom de mest centrala kapitlen 5 och 6 ska jag kort sammanfatta de andra kapitlens innehåll. Det första kapitlet beskriver vad man behöver känna till beträffande det rättsläge som förelåg före nuvarande JB:s införande, medan det tredje behandlar rådande rättsläge. Det fjärde kapitlet beskriver de båda behandlade metoderna och tar itu med vissa processrättsliga frågor. Ett kapitel som är i det närmaste lika omfångsrikt som det femte och sjätte är det sjunde. Där redovisas visst ytterligare material som har bedömts lämpligt att beröra för helhetens skull, bl a vissa kompletterande argument för och emot respektive metod, ett tredje synsätt och till sist vilken betydelse man ska tillmäta olika rättskällor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fagrenius, Nils
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Fastighetsrätt
language
Swedish
id
1557410
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557410,
 abstract   = {För att kunna göra gällande felansvar enligt JB 4 kap 19 § krävs det att avvikelse föreligger från vad som får anses utfäst eller från vad köparen med fog kunde förutsätta samt att felet inte borde ha upptäckts. Förutom dessa två moment, att avvikelse ska föreligga och att undersökningsplikten ska vara uppfylld, aktualiserar en prövning enligt JB 4 kap 19 § emellanåt ytterligare tre frågor&semic har reklamation meddelats i rätt tid och på rätt sätt, har preskription inträtt samt föreligger friskrivning som fritar säljaren från ansvar ? Detta examensarbete handlar om i vilken ordning man ska pröva dessa olika moment. Enligt den metod som jag kallar felmetoden börjar man med vad som benämns felbedömningen och därefter följer den s k relevansbedömningen. Vid felbedömningen tar man ställning till om avvikelse föreligger enligt JB 4 kap 19 § 1 st. Om avvikelse anses vara för handen föreligger fel och därmed blir det nödvändigt att göra en relevansbedömning, varvid man prövar huruvida felet var upptäckbart och övriga moment. Den metod som i mitt arbete kallas undersökningsmetoden innebär istället att man först prövar om ett omtvistat förhållande var upptäckbart. Anses så inte vara fallet, prövar man sedan övriga moment och däribland om avvikelse föreligger enligt JB 4 kap 19 § 1 st. Mitt arbete har, vilket framgår av inledningen, två huvudsakliga syften&semic att utreda dels om både fel- och undersökningsmetoderna är förenliga med gällande rätt och dels vilken av metoderna som är mest ändamålsenlig att arbeta med. Uppsatsen går till stor del ut på att jag låter källorna tala. Rättskällorna är splittrade och i doktrinen finns det gott om argument för och emot respektive metod. Arbetets centrala kapitel är kapitel 5 och 6. I kapitel 5 redovisas vad som talar för felmetoden och emot undersökningsmetoden och i det sjätte kapitlet vad som talar för undersökningsmetoden och emot felmetoden. Först i det åttonde och avslutande kapitlet anger jag uttryckligen min syn på de behandlade frågorna. Där ger jag uttryck för den bestämda åsikten att båda metoderna är förenliga med gällande rätt och att felmetoden är den mest ändamålsenliga att använda. Förutom de mest centrala kapitlen 5 och 6 ska jag kort sammanfatta de andra kapitlens innehåll. Det första kapitlet beskriver vad man behöver känna till beträffande det rättsläge som förelåg före nuvarande JB:s införande, medan det tredje behandlar rådande rättsläge. Det fjärde kapitlet beskriver de båda behandlade metoderna och tar itu med vissa processrättsliga frågor. Ett kapitel som är i det närmaste lika omfångsrikt som det femte och sjätte är det sjunde. Där redovisas visst ytterligare material som har bedömts lämpligt att beröra för helhetens skull, bl a vissa kompletterande argument för och emot respektive metod, ett tredje synsätt och till sist vilken betydelse man ska tillmäta olika rättskällor.},
 author    = {Fagrenius, Nils},
 keyword   = {Fastighetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fel- eller undersökningsmetoden vid tillämpning av JB 4 kap 19 §},
 year     = {2001},
}