Advanced

Kommunalt miljömålsarbete -styrmedel för miljömålet Ett rikt odlingslandskap.

Fasth, Amelie (2008)
Department of Law
Abstract
Det övergripande målet med det här arbetet är att studera kommunalt miljömålsarbete. Jag har undersökt dels hur kommuner utifrån de nationella miljömålen och med beaktande av befintlig landskapbild utarbetat lokala miljömål, dels hur kommunerna förankrat miljömålen i den egna verksamheten. Med utgångspunkt i miljömålet'' Ett rikt odlingslandskap'' har jag undersökt hur mark- och miljölagstiftningen samt ekonomiska incitament kan användas i syfte att nå det aktuella miljömålet. Informationen i det här arbetet bygger på litteraturstudier och intervjumaterial. De flesta av Sveriges kommuner har påbörjat arbetet med att utforma lokala miljömål och inlemma miljömålsaspekten i den egna verksamheten. Många kommuner använder sig av miljöprogram... (More)
Det övergripande målet med det här arbetet är att studera kommunalt miljömålsarbete. Jag har undersökt dels hur kommuner utifrån de nationella miljömålen och med beaktande av befintlig landskapbild utarbetat lokala miljömål, dels hur kommunerna förankrat miljömålen i den egna verksamheten. Med utgångspunkt i miljömålet'' Ett rikt odlingslandskap'' har jag undersökt hur mark- och miljölagstiftningen samt ekonomiska incitament kan användas i syfte att nå det aktuella miljömålet. Informationen i det här arbetet bygger på litteraturstudier och intervjumaterial. De flesta av Sveriges kommuner har påbörjat arbetet med att utforma lokala miljömål och inlemma miljömålsaspekten i den egna verksamheten. Många kommuner använder sig av miljöprogram som styrdokument för det egna miljömålsarbetet. I det kommunala miljömålsarbetet har en kommun såväl rättsliga som ekonomiska styrmedel att tillgå. Miljölagstiftningen ger möjlighet till områdesskydd enligt bestämmelserna i 7 kap. MB och kompensationsåtgärder enligt 16 kap. 9 § 3 p. MB. Miljölagstiftningen är verksam i arbetet med att nå delmålet om småbiotoper och ängs- och betesmarker, men inte lika verksam vid vård av kulturbärande landskapselement. Plan- och bygglagstiftningen kan användas för att avsätta markområden för visst ändamål. Ekonomiska styrmedel har en kort löptid och kan användas för att nå mer än ett delmål. EU: s landsbygdsprogram möjliggör miljöersättning för skötsel av äng- och hagmarker samt skötsel av landskapselement. EU: s landsbygdsprogram är därför det mest effektiva styrmedlet i det kommunala miljömålsarbetet. Då ersättning för skötsel av natur- och kulturvärden endast kan utgå om det finns någon som är villig att bruka marken behövs rättsliga styrmedel som komplement till ekonomiska styrmedel för att nå miljömålet ''Ett rikt odlingslandskap''. För att nå det aktuella miljömålet inom utsatt tid behöver regeringen avsätta ytterligare medel för bl.a. biotopskydd. De värden som idag sköts genom landbygdsprogrammet måste garanteras skötsel även efter det att landbygdsprogrammet löpt ut. Vidare behövs medel avsättas i syfte att informera Sveriges kommuner om hur plan- och bygglagstiftningen kan användas i det kommunala miljömålsarbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fasth, Amelie
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt
language
Swedish
id
1557443
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557443,
 abstract   = {Det övergripande målet med det här arbetet är att studera kommunalt miljömålsarbete. Jag har undersökt dels hur kommuner utifrån de nationella miljömålen och med beaktande av befintlig landskapbild utarbetat lokala miljömål, dels hur kommunerna förankrat miljömålen i den egna verksamheten. Med utgångspunkt i miljömålet'' Ett rikt odlingslandskap'' har jag undersökt hur mark- och miljölagstiftningen samt ekonomiska incitament kan användas i syfte att nå det aktuella miljömålet. Informationen i det här arbetet bygger på litteraturstudier och intervjumaterial. De flesta av Sveriges kommuner har påbörjat arbetet med att utforma lokala miljömål och inlemma miljömålsaspekten i den egna verksamheten. Många kommuner använder sig av miljöprogram som styrdokument för det egna miljömålsarbetet. I det kommunala miljömålsarbetet har en kommun såväl rättsliga som ekonomiska styrmedel att tillgå. Miljölagstiftningen ger möjlighet till områdesskydd enligt bestämmelserna i 7 kap. MB och kompensationsåtgärder enligt 16 kap. 9 § 3 p. MB. Miljölagstiftningen är verksam i arbetet med att nå delmålet om småbiotoper och ängs- och betesmarker, men inte lika verksam vid vård av kulturbärande landskapselement. Plan- och bygglagstiftningen kan användas för att avsätta markområden för visst ändamål. Ekonomiska styrmedel har en kort löptid och kan användas för att nå mer än ett delmål. EU: s landsbygdsprogram möjliggör miljöersättning för skötsel av äng- och hagmarker samt skötsel av landskapselement. EU: s landsbygdsprogram är därför det mest effektiva styrmedlet i det kommunala miljömålsarbetet. Då ersättning för skötsel av natur- och kulturvärden endast kan utgå om det finns någon som är villig att bruka marken behövs rättsliga styrmedel som komplement till ekonomiska styrmedel för att nå miljömålet ''Ett rikt odlingslandskap''. För att nå det aktuella miljömålet inom utsatt tid behöver regeringen avsätta ytterligare medel för bl.a. biotopskydd. De värden som idag sköts genom landbygdsprogrammet måste garanteras skötsel även efter det att landbygdsprogrammet löpt ut. Vidare behövs medel avsättas i syfte att informera Sveriges kommuner om hur plan- och bygglagstiftningen kan användas i det kommunala miljömålsarbetet.},
 author    = {Fasth, Amelie},
 keyword   = {Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunalt miljömålsarbete -styrmedel för miljömålet Ett rikt odlingslandskap.},
 year     = {2008},
}