Advanced

Kartellbekämpning inom EU

Felländer, Maria Pia (2001)
Department of Law
Abstract
Konkurrenslagstiftningens grundläggande målsättning är att säkerställa en effektiv konkurrens. Syftet är att skapa marknader som är öppna för alla och priser som är baserade på utbud och efterfrågan. Karteller är något som anses vara ett mycket allvarligt hot mot marknadsekonomin och betraktas som ett allvarligt ekonomiskt brott. Att bekämpa karteller är idag en prioriterad uppgift både inom det svenska Konkurrensverket såväl som EG-kommissionen. Det är dock ingen lätt uppgift. En kartell är en förbjuden sammanslutning mellan olika företag i samma eller näraliggande bransch. Företagen kommer överens om att utbyta information om priser, om företagens agerande på marknaden, om antal produkter som släpps ut på marknaden eller om vilka som är... (More)
Konkurrenslagstiftningens grundläggande målsättning är att säkerställa en effektiv konkurrens. Syftet är att skapa marknader som är öppna för alla och priser som är baserade på utbud och efterfrågan. Karteller är något som anses vara ett mycket allvarligt hot mot marknadsekonomin och betraktas som ett allvarligt ekonomiskt brott. Att bekämpa karteller är idag en prioriterad uppgift både inom det svenska Konkurrensverket såväl som EG-kommissionen. Det är dock ingen lätt uppgift. En kartell är en förbjuden sammanslutning mellan olika företag i samma eller näraliggande bransch. Företagen kommer överens om att utbyta information om priser, om företagens agerande på marknaden, om antal produkter som släpps ut på marknaden eller om vilka som är kunder. Resultatet blir att de företag som tar del av informationen kan anpassa sina priser, sin produktion eller sitt kundbemötande till de andra företagens agerande på marknaden. Utbud och efterfrågan har då upphört att vara avgörande faktorer och de krafter som styr marknadsekonomin blir ensidiga. Denna uppsats behandlar definitionen av begreppet kartell och ger en förklaring till varför det inte är önskvärt att sådana finns. Avsikten är att redogöra för de problem som EG-rätten ställs inför när det gäller kartellbekämpning. Uppsatsen är av en utredande karaktär och har som syfte att jämföra de EG-rättsliga reglerna avsedda att bekämpa karteller med de amerikanska inom samma rättsområde. Frågeställning gäller huruvida kartellbekämpning inom EU bör göras mer effektiv, och om det i så fall innebär att den bör bli mer lik den amerikanska. Uppsatsen är skriven med ändamålet att redogöra för relevant EG-rätt vad gäller kartellbekämpning och att jämföra den med amerikansk rätt avsedd att bekämpa karteller. Det finns redan idag stora likheter mellan de två rättssystemen. Uppsatsen tar dock fasta på de olikheter som finns och analyserar dessa. I den analysen ingår även resonemang om varför det inte är förenligt med EG-rätten att helt och hållet kopiera det amerikanska regelsystemet vad gäller kartellbekämpning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Felländer, Maria Pia
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt
language
Swedish
id
1557452
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557452,
 abstract   = {Konkurrenslagstiftningens grundläggande målsättning är att säkerställa en effektiv konkurrens. Syftet är att skapa marknader som är öppna för alla och priser som är baserade på utbud och efterfrågan. Karteller är något som anses vara ett mycket allvarligt hot mot marknadsekonomin och betraktas som ett allvarligt ekonomiskt brott. Att bekämpa karteller är idag en prioriterad uppgift både inom det svenska Konkurrensverket såväl som EG-kommissionen. Det är dock ingen lätt uppgift. En kartell är en förbjuden sammanslutning mellan olika företag i samma eller näraliggande bransch. Företagen kommer överens om att utbyta information om priser, om företagens agerande på marknaden, om antal produkter som släpps ut på marknaden eller om vilka som är kunder. Resultatet blir att de företag som tar del av informationen kan anpassa sina priser, sin produktion eller sitt kundbemötande till de andra företagens agerande på marknaden. Utbud och efterfrågan har då upphört att vara avgörande faktorer och de krafter som styr marknadsekonomin blir ensidiga. Denna uppsats behandlar definitionen av begreppet kartell och ger en förklaring till varför det inte är önskvärt att sådana finns. Avsikten är att redogöra för de problem som EG-rätten ställs inför när det gäller kartellbekämpning. Uppsatsen är av en utredande karaktär och har som syfte att jämföra de EG-rättsliga reglerna avsedda att bekämpa karteller med de amerikanska inom samma rättsområde. Frågeställning gäller huruvida kartellbekämpning inom EU bör göras mer effektiv, och om det i så fall innebär att den bör bli mer lik den amerikanska. Uppsatsen är skriven med ändamålet att redogöra för relevant EG-rätt vad gäller kartellbekämpning och att jämföra den med amerikansk rätt avsedd att bekämpa karteller. Det finns redan idag stora likheter mellan de två rättssystemen. Uppsatsen tar dock fasta på de olikheter som finns och analyserar dessa. I den analysen ingår även resonemang om varför det inte är förenligt med EG-rätten att helt och hållet kopiera det amerikanska regelsystemet vad gäller kartellbekämpning.},
 author    = {Felländer, Maria Pia},
 keyword   = {Konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kartellbekämpning inom EU},
 year     = {2001},
}