Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Periodisering av inkomster från fleråriga avtal - en studie av sambandet mellan redovisning och beskattning

Forsgren, Johan (2003)
Department of Law
Abstract
Av tradition finns i Sverige ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Det medför att redovisningen utan större korrigeringar ska ligga till grund för beskattningen. Samordningen är grundläggande för den svenska företagsbeskattningen. Sambandet innebär att periodisering av inkomster regleras både av skatte- och redovisningsregler. I första hand styr skatteregler periodiseringen av inkomster i beskattningshänseende. Finns inga särskilda skatteregler är det redovisningsregler som styr periodiseringen. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att redogöra för det aktuella rättsläget i beskattningshänseende vad avser periodisering av inkomster från fleråriga avtal. Även den allmänna kopplingen mellan redovisning och beskattning... (More)
Av tradition finns i Sverige ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Det medför att redovisningen utan större korrigeringar ska ligga till grund för beskattningen. Samordningen är grundläggande för den svenska företagsbeskattningen. Sambandet innebär att periodisering av inkomster regleras både av skatte- och redovisningsregler. I första hand styr skatteregler periodiseringen av inkomster i beskattningshänseende. Finns inga särskilda skatteregler är det redovisningsregler som styr periodiseringen. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att redogöra för det aktuella rättsläget i beskattningshänseende vad avser periodisering av inkomster från fleråriga avtal. Även den allmänna kopplingen mellan redovisning och beskattning behandlas. En utblick mot EG:s redovisningsrätt och internationella redovisningsnormer ryms också i uppsatsen. Rättsläget i fråga om periodisering av inkomster från fleråriga avtal har klargjorts till följd av vägledande domar från Regeringsrätten under senare år. God redovisningssed styr tidpunkten för beskattning av inkomster från fleråriga avtal om det saknas särskilda skatteregler. För fleråriga entreprenad- och konsultuppdrag som klassificeras som pågående arbeten finns särskilda skatteregler. Dessa regler ska betraktas som bestämmelser om när intäktsredovisning senast får ske. Det finns inga hinder för företag att ta fram vinster tidigare till beskattning. Det innebär att den bokföringsmässiga redovisningen får följas vid beskattningen. Beskattning kan därmed komma att ske på likartat sätt oavsett om avtalet i skatterättslig mening är att anse som pågående arbete eller inte. Periodisering av inkomster från fleråriga avtal kan i princip ske enligt två olika redovisningsmetoder. Antingen kan intäkter redovisas vid avtalets slut eller så kan successiv intäktsredovisning ske. Den senare metoden förutsätter att det ekonomiska utfallet av avtalet kan beräknas tillförlitligt. Vid beskattningen följs redovisningen. Valmöjligheten mellan två olika metoder leder till bristande likformighet i beskattningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsgren, Johan
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1557506
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557506,
 abstract   = {Av tradition finns i Sverige ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Det medför att redovisningen utan större korrigeringar ska ligga till grund för beskattningen. Samordningen är grundläggande för den svenska företagsbeskattningen. Sambandet innebär att periodisering av inkomster regleras både av skatte- och redovisningsregler. I första hand styr skatteregler periodiseringen av inkomster i beskattningshänseende. Finns inga särskilda skatteregler är det redovisningsregler som styr periodiseringen. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att redogöra för det aktuella rättsläget i beskattningshänseende vad avser periodisering av inkomster från fleråriga avtal. Även den allmänna kopplingen mellan redovisning och beskattning behandlas. En utblick mot EG:s redovisningsrätt och internationella redovisningsnormer ryms också i uppsatsen. Rättsläget i fråga om periodisering av inkomster från fleråriga avtal har klargjorts till följd av vägledande domar från Regeringsrätten under senare år. God redovisningssed styr tidpunkten för beskattning av inkomster från fleråriga avtal om det saknas särskilda skatteregler. För fleråriga entreprenad- och konsultuppdrag som klassificeras som pågående arbeten finns särskilda skatteregler. Dessa regler ska betraktas som bestämmelser om när intäktsredovisning senast får ske. Det finns inga hinder för företag att ta fram vinster tidigare till beskattning. Det innebär att den bokföringsmässiga redovisningen får följas vid beskattningen. Beskattning kan därmed komma att ske på likartat sätt oavsett om avtalet i skatterättslig mening är att anse som pågående arbete eller inte. Periodisering av inkomster från fleråriga avtal kan i princip ske enligt två olika redovisningsmetoder. Antingen kan intäkter redovisas vid avtalets slut eller så kan successiv intäktsredovisning ske. Den senare metoden förutsätter att det ekonomiska utfallet av avtalet kan beräknas tillförlitligt. Vid beskattningen följs redovisningen. Valmöjligheten mellan två olika metoder leder till bristande likformighet i beskattningen.},
 author    = {Forsgren, Johan},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Periodisering av inkomster från fleråriga avtal - en studie av sambandet mellan redovisning och beskattning},
 year     = {2003},
}