Advanced

Sexköpslagen - ett slag i luften?

Fraenkel, Therése (2004)
Department of Law
Abstract
Prostitution anser man i Sverige vara så skadligt och förkastligt att lagstiftaren beslöt i slutet av 1990-talet att försöka stävja den med hjälp av en lag som förbjuder köp av tillfälliga sexuella förbindelser. För att kunna fällas för brott mot lagen krävs att en köpare skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Ett exempel är att en man köper ett vaginalt samlag av en prostituerad kvinna för 300 kronor. Anledningen till att lagen stiftades är den att man i Sverige anser att prostitution skadar de inblandade parterna men också samhället i stort. Ytterligare en anledning var rädslan för att vi i Sverige skall få en mer liberal inställning till prostitution och att vi anser att det är normalt och legitimt att köpa sex... (More)
Prostitution anser man i Sverige vara så skadligt och förkastligt att lagstiftaren beslöt i slutet av 1990-talet att försöka stävja den med hjälp av en lag som förbjuder köp av tillfälliga sexuella förbindelser. För att kunna fällas för brott mot lagen krävs att en köpare skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Ett exempel är att en man köper ett vaginalt samlag av en prostituerad kvinna för 300 kronor. Anledningen till att lagen stiftades är den att man i Sverige anser att prostitution skadar de inblandade parterna men också samhället i stort. Ytterligare en anledning var rädslan för att vi i Sverige skall få en mer liberal inställning till prostitution och att vi anser att det är normalt och legitimt att köpa sex för sin egna sexuella tillfredsställelses skull. När lagstiftaren valde att införa ett straffbud så stod valet mellan en ensidig eller dubbel kriminalisering. Lagstiftaren ansåg dock att den säljande kvinnan är ett offer som till varje pris måste skyddas. Därför skall hon inte anses vara skyldig till något brottsligt. Utan det är endast den man som köper tillträde till hennes kropp som kan och skall straffas. Lagen har visat sig vara svår både att tolka och att tillämpa i praktiken. För att det skall vara aktuellt med en nykriminalisering så krävs det att kriminaliseringen är effektiv och att straffbudet är relativt lätt att tolka och tillämpa. Det finns oerhört få fällande domar angående brott mot lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster. Anledningen till detta beror på att det har varit svårt från polisens sida att upptäcka när brott begås och det har varit fråga om bevissvårigheter i rättstillämpningen. Det har inte varit enkelt att bevisa att två parter kommit överens om sexuella tjänster mot pengar eller annan ersättning. I de flesta fall där en fällande dom avkunnats har den tilltalade erkänt brott. Det har sagts att kriminaliseringen skall komplettera de sociala insatser som görs för att stävja prostitutionen, frågan är om den gör det eller om det enbart är så att den försvårar de sociala myndigheternas försök att komma i kontakt med både säljare och köpare för att förmå dem att sluta med sitt destruktiva beteende, på grund av att lagen har medfört att de driver sin verksamhet alltmer i det fördolda. Eftersom lagen har varit svår att tillämpa är det enligt min mening fråga om vi skall ha ett straffbud som är utformat på det viset som vi har idag. Jag är tveksam. Är det kanske så att tanken bakom lagstiftningen är god men att den inte fungerar i praktiken på annat sätt än att urholka människors rättsmedvetande och är ett bevis på en tandlös lagstiftning. Eftersom ett av lagens skyddsintresse är den säljande, prostituerade kvinnan så kan det inte komma på fråga att tillämpa brottsbalkens regler om medverkan och anstiftan när det gäller hennes agerande. Det finns ytterligare problematik när det gäller tillämpningen av sexköpslagen. Det är frågan om när den så kallade försökspunkten är uppnådd när vi har att göra med försök till köp av sexuella tjänster. Frågan har varit uppe till prövning ett par gånger och något enkelt svar är i praktiken svårt att finna. Med tanke på att lagen har varit svår att tolka och tillämpa i praktiken har det kommit ett förslag på en reformering. I stora drag går reformeringen ut på att lagen skall bli enklare att tolka och att tillämpningsområdet skall utvidgas något. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fraenkel, Therése
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1557521
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557521,
 abstract   = {Prostitution anser man i Sverige vara så skadligt och förkastligt att lagstiftaren beslöt i slutet av 1990-talet att försöka stävja den med hjälp av en lag som förbjuder köp av tillfälliga sexuella förbindelser. För att kunna fällas för brott mot lagen krävs att en köpare skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Ett exempel är att en man köper ett vaginalt samlag av en prostituerad kvinna för 300 kronor. Anledningen till att lagen stiftades är den att man i Sverige anser att prostitution skadar de inblandade parterna men också samhället i stort. Ytterligare en anledning var rädslan för att vi i Sverige skall få en mer liberal inställning till prostitution och att vi anser att det är normalt och legitimt att köpa sex för sin egna sexuella tillfredsställelses skull. När lagstiftaren valde att införa ett straffbud så stod valet mellan en ensidig eller dubbel kriminalisering. Lagstiftaren ansåg dock att den säljande kvinnan är ett offer som till varje pris måste skyddas. Därför skall hon inte anses vara skyldig till något brottsligt. Utan det är endast den man som köper tillträde till hennes kropp som kan och skall straffas. Lagen har visat sig vara svår både att tolka och att tillämpa i praktiken. För att det skall vara aktuellt med en nykriminalisering så krävs det att kriminaliseringen är effektiv och att straffbudet är relativt lätt att tolka och tillämpa. Det finns oerhört få fällande domar angående brott mot lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster. Anledningen till detta beror på att det har varit svårt från polisens sida att upptäcka när brott begås och det har varit fråga om bevissvårigheter i rättstillämpningen. Det har inte varit enkelt att bevisa att två parter kommit överens om sexuella tjänster mot pengar eller annan ersättning. I de flesta fall där en fällande dom avkunnats har den tilltalade erkänt brott. Det har sagts att kriminaliseringen skall komplettera de sociala insatser som görs för att stävja prostitutionen, frågan är om den gör det eller om det enbart är så att den försvårar de sociala myndigheternas försök att komma i kontakt med både säljare och köpare för att förmå dem att sluta med sitt destruktiva beteende, på grund av att lagen har medfört att de driver sin verksamhet alltmer i det fördolda. Eftersom lagen har varit svår att tillämpa är det enligt min mening fråga om vi skall ha ett straffbud som är utformat på det viset som vi har idag. Jag är tveksam. Är det kanske så att tanken bakom lagstiftningen är god men att den inte fungerar i praktiken på annat sätt än att urholka människors rättsmedvetande och är ett bevis på en tandlös lagstiftning. Eftersom ett av lagens skyddsintresse är den säljande, prostituerade kvinnan så kan det inte komma på fråga att tillämpa brottsbalkens regler om medverkan och anstiftan när det gäller hennes agerande. Det finns ytterligare problematik när det gäller tillämpningen av sexköpslagen. Det är frågan om när den så kallade försökspunkten är uppnådd när vi har att göra med försök till köp av sexuella tjänster. Frågan har varit uppe till prövning ett par gånger och något enkelt svar är i praktiken svårt att finna. Med tanke på att lagen har varit svår att tolka och tillämpa i praktiken har det kommit ett förslag på en reformering. I stora drag går reformeringen ut på att lagen skall bli enklare att tolka och att tillämpningsområdet skall utvidgas något.},
 author    = {Fraenkel, Therése},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sexköpslagen - ett slag i luften?},
 year     = {2004},
}