Advanced

Outsourcing av programvaruutveckling i Indien

Frankki, Oskar (2006)
Department of Law
Abstract
Att välja att flytta en del av sin verksamhet till andra sidan jorden, i detta fall Indien, är ett stort steg för de flesta företag. Om detta val görs är det av yttersta vikt att det grundar sig på riktig information om förutsättningarna i landet ifråga. Detta gäller de juridiska-, företagsekonomiska- och kulturella förutsättningarna. Den indiska juridiken innehåller komplexa regelverk som ständigt är under förändring, särskilt på det affärsjuridiska området. Detta är ett resultat av att den indiska regeringen försöker att anpassa juridiken för att locka till sig utländska investerare. Inom många områden, exempelvis arbetsrätten och immaterialrätten, har Indien mycket tuffa lagar för att skydda arbetstagare respektive immateriella... (More)
Att välja att flytta en del av sin verksamhet till andra sidan jorden, i detta fall Indien, är ett stort steg för de flesta företag. Om detta val görs är det av yttersta vikt att det grundar sig på riktig information om förutsättningarna i landet ifråga. Detta gäller de juridiska-, företagsekonomiska- och kulturella förutsättningarna. Den indiska juridiken innehåller komplexa regelverk som ständigt är under förändring, särskilt på det affärsjuridiska området. Detta är ett resultat av att den indiska regeringen försöker att anpassa juridiken för att locka till sig utländska investerare. Inom många områden, exempelvis arbetsrätten och immaterialrätten, har Indien mycket tuffa lagar för att skydda arbetstagare respektive immateriella rättigheter. Bötesbeloppen för upphovsrättsintrång är relativt höga och det kan vara mycket svårt att säga upp en anställd. Detta är dock hur juridiken fungerar på pappret i Indien. I praktiken är sanningen en annan. Domstolarna i Indien är i princip dränkta av den enorma mängden mål som väntar på att avgöras, vilket resulterar i att det tar mycket lång tid att få en tvist prövad. Landets ökända byråkrati kan göra det svårt att få de tillstånd som krävs eller att få ett papper rätt stämplat. Till detta kan läggas en utbredd korruption som ytterligare försvårar situationen. Poängen med detta är inte att det är omöjligt att bedriva verksamhet i Indien utan snarare att det fungerar på ett annat sätt än i Sverige. Att ha rätt är inte alltid att få rätt, som någon sade. Detta talesätt tycks passa bra in på fallet Indien. Om företaget som planerar att etablera sig i Indien känner till dessa förutsättningar är chansen betydligt större att affären blir lyckad eftersom det då är möjligt att gardera sig mot många av dessa problem genom väl utformade avtal. En skiljeklausul kan användas för att ej riskera att hamna i en allmän indisk domstol, de immateriella tillgångarna kan skyddas och sekretessavtal kan utnyttjas för att se till att känslig information inte hamnar i fel händer. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det mycket som lockar i Indien. Staten har på senare år genomfört en rad reformer för att ge incitament till utländska investerare. Taket för utländskt ägande inom en rad sektorer har höjts eller helt avskaffats. Skattelättnader för företag med utländska ägare finns tillgängliga i en rad olika former och tullavgifterna har sänkts, om än till en inte helt tillfredsställande nivå. Särskilda s.k. Special Economic Zones har upprättats runt om i landet för att erbjuda exportföretag en konkurrenskraftig miljö med fördelaktiga regleringar. Utöver detta så ligger lönerna för exempelvis programmerare och ingenjörer långt under nivåerna i Europa och USA. Detta trots att de i vissa regioner stigit avsevärt de senaste åren. De indiska universiteten håller hög nivå på sina utbildningar och nästan alla utbildade indier talar bra engelska. Detta är viktiga faktorer när det gäller att välja ett land att outsourca i. Verksamhet i Indien kan bedrivas på en rad olika sätt. Ett helägt dotterbolag kan upprättas, ett Joint Venture tillsammans med en indisk partner är en annan möjlighet. Om företaget ifråga inte vill göra allt för stora investeringar i Indien, eller inte vet hur mycket arbete som kommer att behöva utföras i framtiden, kan istället ett indiskt företag anlitas som utför de tjänster som är aktuella. Det finns idag en mängd företag av olika storlek i Indien som erbjuder alla typer av IT-relaterade tjänster. Det finns inget generellt svar på frågan om vilket av dessa alternativ som är bäst. Ett outsourcingprojekt måste analyseras utifrån vad målet med outsourcingen är, dess storlek och de aspekter som är unika för projektet. Först när dessa frågor har besvarats kan verksamhetens form avgöras. De kulturella skillnaderna mellan Sverige och Indien är stora, men den pågående globaliseringen har påverkat Indien under många år. Till följd av att merparten av de välutbildade indierna talar engelska är de också väl insatta i västerländskt tänkande. Detta till trots skall kulturella skillnader inte underskattas och det kan vara bra att sätta sig in i dessa innan förhandlingarna påbörjas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frankki, Oskar
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt
language
Swedish
id
1557533
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557533,
 abstract   = {Att välja att flytta en del av sin verksamhet till andra sidan jorden, i detta fall Indien, är ett stort steg för de flesta företag. Om detta val görs är det av yttersta vikt att det grundar sig på riktig information om förutsättningarna i landet ifråga. Detta gäller de juridiska-, företagsekonomiska- och kulturella förutsättningarna. Den indiska juridiken innehåller komplexa regelverk som ständigt är under förändring, särskilt på det affärsjuridiska området. Detta är ett resultat av att den indiska regeringen försöker att anpassa juridiken för att locka till sig utländska investerare. Inom många områden, exempelvis arbetsrätten och immaterialrätten, har Indien mycket tuffa lagar för att skydda arbetstagare respektive immateriella rättigheter. Bötesbeloppen för upphovsrättsintrång är relativt höga och det kan vara mycket svårt att säga upp en anställd. Detta är dock hur juridiken fungerar på pappret i Indien. I praktiken är sanningen en annan. Domstolarna i Indien är i princip dränkta av den enorma mängden mål som väntar på att avgöras, vilket resulterar i att det tar mycket lång tid att få en tvist prövad. Landets ökända byråkrati kan göra det svårt att få de tillstånd som krävs eller att få ett papper rätt stämplat. Till detta kan läggas en utbredd korruption som ytterligare försvårar situationen. Poängen med detta är inte att det är omöjligt att bedriva verksamhet i Indien utan snarare att det fungerar på ett annat sätt än i Sverige. Att ha rätt är inte alltid att få rätt, som någon sade. Detta talesätt tycks passa bra in på fallet Indien. Om företaget som planerar att etablera sig i Indien känner till dessa förutsättningar är chansen betydligt större att affären blir lyckad eftersom det då är möjligt att gardera sig mot många av dessa problem genom väl utformade avtal. En skiljeklausul kan användas för att ej riskera att hamna i en allmän indisk domstol, de immateriella tillgångarna kan skyddas och sekretessavtal kan utnyttjas för att se till att känslig information inte hamnar i fel händer. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det mycket som lockar i Indien. Staten har på senare år genomfört en rad reformer för att ge incitament till utländska investerare. Taket för utländskt ägande inom en rad sektorer har höjts eller helt avskaffats. Skattelättnader för företag med utländska ägare finns tillgängliga i en rad olika former och tullavgifterna har sänkts, om än till en inte helt tillfredsställande nivå. Särskilda s.k. Special Economic Zones har upprättats runt om i landet för att erbjuda exportföretag en konkurrenskraftig miljö med fördelaktiga regleringar. Utöver detta så ligger lönerna för exempelvis programmerare och ingenjörer långt under nivåerna i Europa och USA. Detta trots att de i vissa regioner stigit avsevärt de senaste åren. De indiska universiteten håller hög nivå på sina utbildningar och nästan alla utbildade indier talar bra engelska. Detta är viktiga faktorer när det gäller att välja ett land att outsourca i. Verksamhet i Indien kan bedrivas på en rad olika sätt. Ett helägt dotterbolag kan upprättas, ett Joint Venture tillsammans med en indisk partner är en annan möjlighet. Om företaget ifråga inte vill göra allt för stora investeringar i Indien, eller inte vet hur mycket arbete som kommer att behöva utföras i framtiden, kan istället ett indiskt företag anlitas som utför de tjänster som är aktuella. Det finns idag en mängd företag av olika storlek i Indien som erbjuder alla typer av IT-relaterade tjänster. Det finns inget generellt svar på frågan om vilket av dessa alternativ som är bäst. Ett outsourcingprojekt måste analyseras utifrån vad målet med outsourcingen är, dess storlek och de aspekter som är unika för projektet. Först när dessa frågor har besvarats kan verksamhetens form avgöras. De kulturella skillnaderna mellan Sverige och Indien är stora, men den pågående globaliseringen har påverkat Indien under många år. Till följd av att merparten av de välutbildade indierna talar engelska är de också väl insatta i västerländskt tänkande. Detta till trots skall kulturella skillnader inte underskattas och det kan vara bra att sätta sig in i dessa innan förhandlingarna påbörjas.},
 author    = {Frankki, Oskar},
 keyword   = {Associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Outsourcing av programvaruutveckling i Indien},
 year     = {2006},
}