Advanced

Internationellt privaträttsliga aspekter på känneteckensintrång i öppna nätverk - Jurisdiktion på Internet

Friberg, Mattias (1999)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen behandlar rättsfrågor om jurisdiktion i samband med känneteckensintrång i öppna nätverk. Problemet ligger huvudsakligen i att det gränslösa Internet och dess elektroniska karaktär ändrar förutsättningarna att kunna föra ett traditionellt resonemang avseende var olika företeelser äger rum. En ny miljö måste infogas i ett regelverk, den internationella privaträtten, som inte är anpassat för informationsteknologins särdrag. Jurisdiktionsfrågor ställs på sin spets då rättsförhållanden på Internet är under bedömning. Med traditionella medier har det varit relativt lätt att avgöra huruvida handlingar företagits inom eller utom ett lands territorium eller vilken effekt de haft inom territoriet. På Internet är denna bedömning överlag... (More)
Uppsatsen behandlar rättsfrågor om jurisdiktion i samband med känneteckensintrång i öppna nätverk. Problemet ligger huvudsakligen i att det gränslösa Internet och dess elektroniska karaktär ändrar förutsättningarna att kunna föra ett traditionellt resonemang avseende var olika företeelser äger rum. En ny miljö måste infogas i ett regelverk, den internationella privaträtten, som inte är anpassat för informationsteknologins särdrag. Jurisdiktionsfrågor ställs på sin spets då rättsförhållanden på Internet är under bedömning. Med traditionella medier har det varit relativt lätt att avgöra huruvida handlingar företagits inom eller utom ett lands territorium eller vilken effekt de haft inom territoriet. På Internet är denna bedömning överlag mycket svårare och ibland omöjlig att genomföra. Frågan är om domstolarna bör lämna de traditionella anknytningsfaktorerna eller försöka tillämpa dem på nya förhållanden för vilka de kan tyckas olämpliga. Vidare kompliceras rättsfrågan ytterligare i fall då jurisdiktionsfrågan skall bedömas för tvister rörande intrång i ensamrätt till kännetecken. Varukännetecken och näringskännetecken uppnår immateriellt skydd i varje land för sig. Den immateriella rättigheten betraktas som en rättighet knuten till en viss geografisk marknad eller en viss jurisdiktion. Frågan är huruvida kännetecknens förekomst i ett globalt nätverk påverkar jurisdiktionsfrågan. Rättsläget är inte klarlagt i alla avseenden. Av framställningen kommer att framgå att traditionella internationellt privaträttsliga regler mycket väl kan tillämpas för att avgöra jurisdiktionsfrågan i samband med rättsförhållanden på Internet. Emellertid är tillämpningssvårigheterna markanta vilket lett till vitt skilda åsikter och domstolsavgöranden. Rättsfrågans relativa ungdom leder, i brist på auktoritativ vägledning, till att det förekommer en kaotisk flora av argumentering. Det gör emellanåt studien i ämnet komisk men samtidigt idérik och upphovsgivande till eget kritiskt tänkande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg, Mattias
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, Internationell privaträtt, IT-rätt
language
Swedish
id
1557603
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557603,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar rättsfrågor om jurisdiktion i samband med känneteckensintrång i öppna nätverk. Problemet ligger huvudsakligen i att det gränslösa Internet och dess elektroniska karaktär ändrar förutsättningarna att kunna föra ett traditionellt resonemang avseende var olika företeelser äger rum. En ny miljö måste infogas i ett regelverk, den internationella privaträtten, som inte är anpassat för informationsteknologins särdrag. Jurisdiktionsfrågor ställs på sin spets då rättsförhållanden på Internet är under bedömning. Med traditionella medier har det varit relativt lätt att avgöra huruvida handlingar företagits inom eller utom ett lands territorium eller vilken effekt de haft inom territoriet. På Internet är denna bedömning överlag mycket svårare och ibland omöjlig att genomföra. Frågan är om domstolarna bör lämna de traditionella anknytningsfaktorerna eller försöka tillämpa dem på nya förhållanden för vilka de kan tyckas olämpliga. Vidare kompliceras rättsfrågan ytterligare i fall då jurisdiktionsfrågan skall bedömas för tvister rörande intrång i ensamrätt till kännetecken. Varukännetecken och näringskännetecken uppnår immateriellt skydd i varje land för sig. Den immateriella rättigheten betraktas som en rättighet knuten till en viss geografisk marknad eller en viss jurisdiktion. Frågan är huruvida kännetecknens förekomst i ett globalt nätverk påverkar jurisdiktionsfrågan. Rättsläget är inte klarlagt i alla avseenden. Av framställningen kommer att framgå att traditionella internationellt privaträttsliga regler mycket väl kan tillämpas för att avgöra jurisdiktionsfrågan i samband med rättsförhållanden på Internet. Emellertid är tillämpningssvårigheterna markanta vilket lett till vitt skilda åsikter och domstolsavgöranden. Rättsfrågans relativa ungdom leder, i brist på auktoritativ vägledning, till att det förekommer en kaotisk flora av argumentering. Det gör emellanåt studien i ämnet komisk men samtidigt idérik och upphovsgivande till eget kritiskt tänkande.},
 author    = {Friberg, Mattias},
 keyword   = {Immaterialrätt,Internationell privaträtt,IT-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internationellt privaträttsliga aspekter på känneteckensintrång i öppna nätverk - Jurisdiktion på Internet},
 year     = {1999},
}