Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Otillbörlig marknadspåverkan - är förvaltningsrättslig reglering av otillbörliga förfaranden på den svenska aktiemarknaden vägen till en verksam regeltillämpning?

Friis, Carl Johan (2009)
Department of Law
Abstract
Otillbörlig marknadspåverkan och regleringen av detta brott står inför ett avgörande skede. Aldrig förr har så många brott anmälts till Ekobrottsmyndigheten som i år. Men hur ser hanteringen av detta brott ut och finns det möjligtvis alternativ till den straffrättsliga lagstiftningen? Lagstiftningen kring detta brott kan till en början uppfattas som klar och tydlig men när jag studerat det närmare utkristalliserar sig en problematik mellan lagstiftning och finansmarknad. Lagstiftningen som dessutom till stor del bygger på att marknadens aktörer och lagstiftaren har ett fungerande samarbete är inte så förutsägbar och effektiv som man kunnat önska. Denna uppsats kommer att försöka klargöra hur straffrätt och förvaltningsrätt påverkar detta... (More)
Otillbörlig marknadspåverkan och regleringen av detta brott står inför ett avgörande skede. Aldrig förr har så många brott anmälts till Ekobrottsmyndigheten som i år. Men hur ser hanteringen av detta brott ut och finns det möjligtvis alternativ till den straffrättsliga lagstiftningen? Lagstiftningen kring detta brott kan till en början uppfattas som klar och tydlig men när jag studerat det närmare utkristalliserar sig en problematik mellan lagstiftning och finansmarknad. Lagstiftningen som dessutom till stor del bygger på att marknadens aktörer och lagstiftaren har ett fungerande samarbete är inte så förutsägbar och effektiv som man kunnat önska. Denna uppsats kommer att försöka klargöra hur straffrätt och förvaltningsrätt påverkar detta förmögenhetsrättsliga problem och vilken reglering som är mest effektiv. Tillsynen av finansmarknaden var fram till det sena 80-talet i Sverige mycket begränsad. Bakgrunden till och framväxten av brottsstadgandet är viktiga för att kunna förstå de förändringar som skett på området de senaste åren, inte minst genom implementering av gemenskapsrättsliga direktiv. Själva brottet otillbörlig marknadspåverkan regleras i MmL 8 § och syftar till att straffa den som på ett otillbörligt sätt påverkar kursen eller värdet på ett finansiellt instrument. Det handlar alltså om att någon person genom möjligtvis tillbörliga metoder, såsom köp av aktier, på ett otillbörligt sätt påverkar exempelvis handeln med aktien eller priset på aktien för att därigenom på något vis skapa sig en fördel. Som vi kommer att se i detta arbete behöver personen i fråga inte ens ha lyckats med sin aktion eller ens genomfört den med uppsåt, utan det räcker med att någon av misstag på ett otillbörligt sätt genomför en aktion som kunde ha påverkat priset på exempelvis en aktie och som inser att handlingen kunde fått den följden, för att straffbarhet skall infinna sig. I Sverige har dock ytterst få personer dömts för ansvar enligt 8 § MmL och frånvaron av relevant praxis grundar sig delvis i problematiken i att fastställa det otillbörliga och bevisa förfarandet. Hur domstolarna skall fastställa förfarandet, det vill säga vilka normer som ligger bakom det otillbörliga, och hur detta definieras är inte heller helt enkelt. Marknaden har en stor påverkan själv genom sin egen utveckling på vad som får anses vara otillbörligt ur en förmögenhetsrättslig synvinkel. Genom ett nytt EG-direktiv, MiFID, som implementerades i svensk lagstiftning 2007 genom VML, så har lagstiftningen på finansmarknadsområdet utökats och samordnats avsevärt. VML innebär en rad förändringar för samtliga aktörer på marknaden och är framtagen med de enskilda konsumenterna i fokus. Genom VML har vi också på den svenska marknaden fått ett nytt system där varje transaktion som genomförs på en reglerad marknad rapporteras direkt till (FI). FI har enligt den nya lagen ansvaret för tillsyn och övervakning av de finansiella marknaderna och dess aktörer. Den nya regleringen innebär enligt denna uppsats att en del av ansvaret för regleringen av marknadsmissbruket inte sker förmögenhetsrättsligt och dess följder redan direkt och indirekt har blivit förvaltningsrättsligt reglerade. Framförallt när det gäller ansvaret för rapportering och övervakning hos de enskilda aktörerna. Uppsatsen avslutas med en analys av följderna av de regelverk som vi valt att använda för att reglera detta förmögenhetsrättsliga problem samt en diskussion rörande fördelarna med straffrättslig reglering eller förvaltningsrättslig reglering av otillbörlig marknadspåverkan. Den förvaltningsrättsliga regleringen anser jag slutligen vara både enklare och effektivare, framförallt mot bakgrund av att den straffrättsliga regleringen i allmänhet ansetts som relativt tandlös på grund av att mycket få förövare anmälts och straffats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friis, Carl Johan
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
1557624
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557624,
 abstract   = {{Otillbörlig marknadspåverkan och regleringen av detta brott står inför ett avgörande skede. Aldrig förr har så många brott anmälts till Ekobrottsmyndigheten som i år. Men hur ser hanteringen av detta brott ut och finns det möjligtvis alternativ till den straffrättsliga lagstiftningen? Lagstiftningen kring detta brott kan till en början uppfattas som klar och tydlig men när jag studerat det närmare utkristalliserar sig en problematik mellan lagstiftning och finansmarknad. Lagstiftningen som dessutom till stor del bygger på att marknadens aktörer och lagstiftaren har ett fungerande samarbete är inte så förutsägbar och effektiv som man kunnat önska. Denna uppsats kommer att försöka klargöra hur straffrätt och förvaltningsrätt påverkar detta förmögenhetsrättsliga problem och vilken reglering som är mest effektiv. Tillsynen av finansmarknaden var fram till det sena 80-talet i Sverige mycket begränsad. Bakgrunden till och framväxten av brottsstadgandet är viktiga för att kunna förstå de förändringar som skett på området de senaste åren, inte minst genom implementering av gemenskapsrättsliga direktiv. Själva brottet otillbörlig marknadspåverkan regleras i MmL 8 § och syftar till att straffa den som på ett otillbörligt sätt påverkar kursen eller värdet på ett finansiellt instrument. Det handlar alltså om att någon person genom möjligtvis tillbörliga metoder, såsom köp av aktier, på ett otillbörligt sätt påverkar exempelvis handeln med aktien eller priset på aktien för att därigenom på något vis skapa sig en fördel. Som vi kommer att se i detta arbete behöver personen i fråga inte ens ha lyckats med sin aktion eller ens genomfört den med uppsåt, utan det räcker med att någon av misstag på ett otillbörligt sätt genomför en aktion som kunde ha påverkat priset på exempelvis en aktie och som inser att handlingen kunde fått den följden, för att straffbarhet skall infinna sig. I Sverige har dock ytterst få personer dömts för ansvar enligt 8 § MmL och frånvaron av relevant praxis grundar sig delvis i problematiken i att fastställa det otillbörliga och bevisa förfarandet. Hur domstolarna skall fastställa förfarandet, det vill säga vilka normer som ligger bakom det otillbörliga, och hur detta definieras är inte heller helt enkelt. Marknaden har en stor påverkan själv genom sin egen utveckling på vad som får anses vara otillbörligt ur en förmögenhetsrättslig synvinkel. Genom ett nytt EG-direktiv, MiFID, som implementerades i svensk lagstiftning 2007 genom VML, så har lagstiftningen på finansmarknadsområdet utökats och samordnats avsevärt. VML innebär en rad förändringar för samtliga aktörer på marknaden och är framtagen med de enskilda konsumenterna i fokus. Genom VML har vi också på den svenska marknaden fått ett nytt system där varje transaktion som genomförs på en reglerad marknad rapporteras direkt till (FI). FI har enligt den nya lagen ansvaret för tillsyn och övervakning av de finansiella marknaderna och dess aktörer. Den nya regleringen innebär enligt denna uppsats att en del av ansvaret för regleringen av marknadsmissbruket inte sker förmögenhetsrättsligt och dess följder redan direkt och indirekt har blivit förvaltningsrättsligt reglerade. Framförallt när det gäller ansvaret för rapportering och övervakning hos de enskilda aktörerna. Uppsatsen avslutas med en analys av följderna av de regelverk som vi valt att använda för att reglera detta förmögenhetsrättsliga problem samt en diskussion rörande fördelarna med straffrättslig reglering eller förvaltningsrättslig reglering av otillbörlig marknadspåverkan. Den förvaltningsrättsliga regleringen anser jag slutligen vara både enklare och effektivare, framförallt mot bakgrund av att den straffrättsliga regleringen i allmänhet ansetts som relativt tandlös på grund av att mycket få förövare anmälts och straffats.}},
 author    = {{Friis, Carl Johan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Otillbörlig marknadspåverkan - är förvaltningsrättslig reglering av otillbörliga förfaranden på den svenska aktiemarknaden vägen till en verksam regeltillämpning?}},
 year     = {{2009}},
}