Advanced

Bankers framtida kapitalreglering - Basel II i den finansiella krisen

Frithiof, Ludvig (2010)
Department of Law
Abstract
Få kan ha undgått omständigheten att den finansiella världen under de senaste åren genomgått en storskalig kris. Fallande fastighetspriser och labila aktiekurser var två av de bidragande orsakerna till osäkerheten i det finansiella systemet. Alla drabbades, enskilda som banker. Med bankers samhällsviktiga funktion i åtanke är en tillfredställande reglering kring dessa essentiell. En typ av sådan utgörs av kapitaltäckningsregler vilka tar sikte på bankens kapital i förhållande till dess exponeringar&semic exponeringar vilka i sin tur är förenade med olika slags risker. Basel II utgör en reglering av ovan nämnt slag. För att på ett tillfredställande sätt möta de finansiella och icke-finansiella risker en bank exponeras mot består regleringen... (More)
Få kan ha undgått omständigheten att den finansiella världen under de senaste åren genomgått en storskalig kris. Fallande fastighetspriser och labila aktiekurser var två av de bidragande orsakerna till osäkerheten i det finansiella systemet. Alla drabbades, enskilda som banker. Med bankers samhällsviktiga funktion i åtanke är en tillfredställande reglering kring dessa essentiell. En typ av sådan utgörs av kapitaltäckningsregler vilka tar sikte på bankens kapital i förhållande till dess exponeringar&semic exponeringar vilka i sin tur är förenade med olika slags risker. Basel II utgör en reglering av ovan nämnt slag. För att på ett tillfredställande sätt möta de finansiella och icke-finansiella risker en bank exponeras mot består regleringen av tre pelare. Den första sätter upp regler för skydd mot kreditrisk, marknadsrisk och operationell risk. Den andra och tredje bemöter övriga risker indirekt med krav på tillsyn samt offentliggörande av marknadsrelevant information. Med den finansiella krisen i åtanke har röster höjts för en översyn av dagens Basel-reglering. Sett utifrån ett individuellt, internt bankperspektiv bottnar kritiken främst i en för låg procentsats av nuvarande det kapitalkravet, en alltför svag kapitalbas där primärt kapital i form inskjutet eget kapital i allt för stor utsträckning fått stå tillbaka för lågkvalitativt supplementärt kapital samt avsaknaden av en lagstadgad likviditetsbuffert i syfte att skydda mot illikviditet. Dessutom anses de av bankerna internt utformade beräkningsmodellerna fungera procykliskt på de konjunkturförändringar som drabbar de finansiella marknaderna. Sett från ett externt, större perspektiv med banksystemet som helhet i fokus rör kritiken främst den otillräckliga tillsynen. Ur ett mikroperspektiv ter sig de nationella myndigheternas roll och funktion tillfredställande. I det större makroperspektivet däremot anses tillsynen otillräcklig där avsaknaden av en tillsynsmyndighet av global karaktär samt bristande samordning mellan de nationella myndigheterna används som främsta argument. Vidare utpekas den nästan obefintliga regleringen av kreditvärderingsinstituten som ytterligare en orsak till marknadens instabilitet. Eftersom dessa i och med införandet av Basel II gavs en större roll vid bankernas riskbedömningar vore en parallell utveckling med krav på institutens ansvarstagande naturlig&semic så blev dock inte fallet. Slutligen anges det bristfälliga beaktandet av systemrisken som ytterligare en faktor. Dagens reglering fokuserar i alltför stor utsträckning på de individuella bankernas förehavanden istället för att sätta dessa i en större kontext och i högre grad fokusera på banksystemet som helhet. Frågorna kring en framtida reglering bidrar idag till den kanske hetaste debatten på finansrättens område och förslag till nya regleringar har sett dagens ljus både i Europa och USA. Hur en slutgiltig reglering kommer att gestalta sig är i dagsläget ovisst. Klart är i alla fall att någon form av revidering av Basel II är eftersträvansvärd varför en förändring inom en snar framtid inte är en omöjlighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frithiof, Ludvig
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Bankrätt
language
Swedish
id
1557639
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557639,
 abstract   = {Få kan ha undgått omständigheten att den finansiella världen under de senaste åren genomgått en storskalig kris. Fallande fastighetspriser och labila aktiekurser var två av de bidragande orsakerna till osäkerheten i det finansiella systemet. Alla drabbades, enskilda som banker. Med bankers samhällsviktiga funktion i åtanke är en tillfredställande reglering kring dessa essentiell. En typ av sådan utgörs av kapitaltäckningsregler vilka tar sikte på bankens kapital i förhållande till dess exponeringar&semic exponeringar vilka i sin tur är förenade med olika slags risker. Basel II utgör en reglering av ovan nämnt slag. För att på ett tillfredställande sätt möta de finansiella och icke-finansiella risker en bank exponeras mot består regleringen av tre pelare. Den första sätter upp regler för skydd mot kreditrisk, marknadsrisk och operationell risk. Den andra och tredje bemöter övriga risker indirekt med krav på tillsyn samt offentliggörande av marknadsrelevant information. Med den finansiella krisen i åtanke har röster höjts för en översyn av dagens Basel-reglering. Sett utifrån ett individuellt, internt bankperspektiv bottnar kritiken främst i en för låg procentsats av nuvarande det kapitalkravet, en alltför svag kapitalbas där primärt kapital i form inskjutet eget kapital i allt för stor utsträckning fått stå tillbaka för lågkvalitativt supplementärt kapital samt avsaknaden av en lagstadgad likviditetsbuffert i syfte att skydda mot illikviditet. Dessutom anses de av bankerna internt utformade beräkningsmodellerna fungera procykliskt på de konjunkturförändringar som drabbar de finansiella marknaderna. Sett från ett externt, större perspektiv med banksystemet som helhet i fokus rör kritiken främst den otillräckliga tillsynen. Ur ett mikroperspektiv ter sig de nationella myndigheternas roll och funktion tillfredställande. I det större makroperspektivet däremot anses tillsynen otillräcklig där avsaknaden av en tillsynsmyndighet av global karaktär samt bristande samordning mellan de nationella myndigheterna används som främsta argument. Vidare utpekas den nästan obefintliga regleringen av kreditvärderingsinstituten som ytterligare en orsak till marknadens instabilitet. Eftersom dessa i och med införandet av Basel II gavs en större roll vid bankernas riskbedömningar vore en parallell utveckling med krav på institutens ansvarstagande naturlig&semic så blev dock inte fallet. Slutligen anges det bristfälliga beaktandet av systemrisken som ytterligare en faktor. Dagens reglering fokuserar i alltför stor utsträckning på de individuella bankernas förehavanden istället för att sätta dessa i en större kontext och i högre grad fokusera på banksystemet som helhet. Frågorna kring en framtida reglering bidrar idag till den kanske hetaste debatten på finansrättens område och förslag till nya regleringar har sett dagens ljus både i Europa och USA. Hur en slutgiltig reglering kommer att gestalta sig är i dagsläget ovisst. Klart är i alla fall att någon form av revidering av Basel II är eftersträvansvärd varför en förändring inom en snar framtid inte är en omöjlighet.},
 author    = {Frithiof, Ludvig},
 keyword   = {Bankrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bankers framtida kapitalreglering - Basel II i den finansiella krisen},
 year     = {2010},
}