Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En straffrättslig utredning om beslag av stöldgods och godtrosförvärv ur ett polisiärt perspektiv

Ganters, Maria (2004)
Department of Law
Abstract
Polis, åklagare och domstol fattar varje år beslut som påverkar livet för tusentals människor. Beslut om tvångsmedel handlar om ingrepp mot den enskilde och polisens rätt att agera i dessa situationer påverkas av olika bestämmelser och principer. Den största praktiska betydelsen har de straffprocessuella tvångsmedlen vid förundersökningen i brottmål. Åklagarna skulle inte på ett effektivt sätt kunna utreda och ingripa mot brottsligheten utan medverkan av polisen och tillgången till olika typer av tvångsmedel. Vid valet av tvångsmedel utgår man ifrån den allmängiltiga grundsatsen om minsta möjliga ingripande. För att ett straffprocessuellt tvångsmedel skall få användas mot någon krävs dels misstanke om ett konkret brott och dels, vanligen,... (More)
Polis, åklagare och domstol fattar varje år beslut som påverkar livet för tusentals människor. Beslut om tvångsmedel handlar om ingrepp mot den enskilde och polisens rätt att agera i dessa situationer påverkas av olika bestämmelser och principer. Den största praktiska betydelsen har de straffprocessuella tvångsmedlen vid förundersökningen i brottmål. Åklagarna skulle inte på ett effektivt sätt kunna utreda och ingripa mot brottsligheten utan medverkan av polisen och tillgången till olika typer av tvångsmedel. Vid valet av tvångsmedel utgår man ifrån den allmängiltiga grundsatsen om minsta möjliga ingripande. För att ett straffprocessuellt tvångsmedel skall få användas mot någon krävs dels misstanke om ett konkret brott och dels, vanligen, misstanke mot viss person. Vid beslag tar polisen tillfälligt hand om någons lösa egendom. Beslag skall riktas mot ett bestämt och redan tillgängligt föremål och får inte användas för att leta efter föremål. Det krävs att föremålet eller den skriftliga handlingen skäligen kan antagas ha betydelse för brottsutredningen, ha berövats någon genom brott eller kunna förverkas på grund av brott. Beslag delas in i olika grupper utifrån vilket syfte det har, exempelvis bevis - och informationsbeslag, återställandebeslag eller förverkandebeslag. Lagen om godtrosförvärv av lösöre blev tidigare kritiserad bland annat för att den gav allmänheten uppfattningen att den underlättade handeln med stöldgods. Det inte längre möjligt att göra godtrosförvärv av stöldgods genom ändrade bestämmelser i godtrosförvärvslagen. Ägaren får dock inte vara passiv utan måste kräva tillbaka egendomen från innehavaren inom en tidsfrist på sex månader. Ändringar har även gjorts i 27 kap. RB vad gäller beslag. Ägaren får tillbaka godset utan att betala lösen och processbördan har flyttats från denne till hälaren. Syftet var att underlätta för en målsägande att enklare och snabbare få tillbaka beslagtagen egendom. För polisen medförde detta nya satsningar på utbildning, nya rutiner och att nya blanketter har utarbetats. Lagändringen som innebär att exstinktionsprincipen tillämpas i vissa fall och vindikationsprincipen i andra leder till att tillämpningsområdet för häleri i praktiken har utvidgats. I vilken utsträckning de nya reglerna om godtrosförvärv förändrar förutsättningarna för att någon skall dömas för häleri eller häleriförseelse är en uppgift för rättstillämpningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ganters, Maria
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt
language
Swedish
id
1557684
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557684,
 abstract   = {Polis, åklagare och domstol fattar varje år beslut som påverkar livet för tusentals människor. Beslut om tvångsmedel handlar om ingrepp mot den enskilde och polisens rätt att agera i dessa situationer påverkas av olika bestämmelser och principer. Den största praktiska betydelsen har de straffprocessuella tvångsmedlen vid förundersökningen i brottmål. Åklagarna skulle inte på ett effektivt sätt kunna utreda och ingripa mot brottsligheten utan medverkan av polisen och tillgången till olika typer av tvångsmedel. Vid valet av tvångsmedel utgår man ifrån den allmängiltiga grundsatsen om minsta möjliga ingripande. För att ett straffprocessuellt tvångsmedel skall få användas mot någon krävs dels misstanke om ett konkret brott och dels, vanligen, misstanke mot viss person. Vid beslag tar polisen tillfälligt hand om någons lösa egendom. Beslag skall riktas mot ett bestämt och redan tillgängligt föremål och får inte användas för att leta efter föremål. Det krävs att föremålet eller den skriftliga handlingen skäligen kan antagas ha betydelse för brottsutredningen, ha berövats någon genom brott eller kunna förverkas på grund av brott. Beslag delas in i olika grupper utifrån vilket syfte det har, exempelvis bevis - och informationsbeslag, återställandebeslag eller förverkandebeslag. Lagen om godtrosförvärv av lösöre blev tidigare kritiserad bland annat för att den gav allmänheten uppfattningen att den underlättade handeln med stöldgods. Det inte längre möjligt att göra godtrosförvärv av stöldgods genom ändrade bestämmelser i godtrosförvärvslagen. Ägaren får dock inte vara passiv utan måste kräva tillbaka egendomen från innehavaren inom en tidsfrist på sex månader. Ändringar har även gjorts i 27 kap. RB vad gäller beslag. Ägaren får tillbaka godset utan att betala lösen och processbördan har flyttats från denne till hälaren. Syftet var att underlätta för en målsägande att enklare och snabbare få tillbaka beslagtagen egendom. För polisen medförde detta nya satsningar på utbildning, nya rutiner och att nya blanketter har utarbetats. Lagändringen som innebär att exstinktionsprincipen tillämpas i vissa fall och vindikationsprincipen i andra leder till att tillämpningsområdet för häleri i praktiken har utvidgats. I vilken utsträckning de nya reglerna om godtrosförvärv förändrar förutsättningarna för att någon skall dömas för häleri eller häleriförseelse är en uppgift för rättstillämpningen.},
 author    = {Ganters, Maria},
 keyword   = {Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En straffrättslig utredning om beslag av stöldgods och godtrosförvärv ur ett polisiärt perspektiv},
 year     = {2004},
}