Advanced

Lagstiftningen om människohandel för sexuella ändamål - en analys

Gerdes, Petra (2004)
Department of Law
Abstract
Människohandel i sexuellt exploateringssyfte, främst kvinnohandeln, har ökat de senaste åren, vilket lett till att politiker och organisationer har lagt fokus på denna form av brottslighet och dess bekämpande internationellt sett. I min uppsats har jag försökt redogöra för hur handeln har utvecklats genom åren och hur den ser ut idag. Mina frågeställningar rör år 2002: s lagändrings tillkomst samt hur dess syften återspeglas i det första rättsfallet på området sedan ändringen. Ny lagstiftning inom denna domän skapades främst till följd av att internationella organ och organisationer tryckte på utformningen av deklarationer och konventioner innehållandes krav på undertecknande länders översikt av bestämmelser gällande handeln. Skarpare och... (More)
Människohandel i sexuellt exploateringssyfte, främst kvinnohandeln, har ökat de senaste åren, vilket lett till att politiker och organisationer har lagt fokus på denna form av brottslighet och dess bekämpande internationellt sett. I min uppsats har jag försökt redogöra för hur handeln har utvecklats genom åren och hur den ser ut idag. Mina frågeställningar rör år 2002: s lagändrings tillkomst samt hur dess syften återspeglas i det första rättsfallet på området sedan ändringen. Ny lagstiftning inom denna domän skapades främst till följd av att internationella organ och organisationer tryckte på utformningen av deklarationer och konventioner innehållandes krav på undertecknande länders översikt av bestämmelser gällande handeln. Skarpare och mer enhetlig lagstiftning länderna emellan krävdes. Sverige undertecknade en rad internationella instrument som uppbar dylika krav, vilket skyndade på en lagändring. Viktigast och mest avgörande för ändringen anser jag Eu: s rambeslut i frågan vara. Andra aspekter som lades till grund för ändringen var att den svenska lagen på området inte till fullo kriminaliserade alla leden utav handeln och stundvis uppfattades som generellt svårtillämpar i sådana frågor. Målet var bl.a. att detta nu skulle förändras. Brott skulle inte längre kunna gå ostraffade eller endast straffbeläggas som förbrott samtidigt som en hårdare straffskala skulle användas. Lagen utformades i likhet med internationella definitioner av handeln och den hoppades på sikt kunna leda till ett mer enhetligt bedömande av och därmed förbättrat samarbete länder emellan mot människohandel. Den första domen som grundades på den nya lagstiftningen kom i oktober år 2003. Rätten dömde i fallet för både koppleri av varierande grad och för människohandel. En fällande dom gällande människohandel var naturligtvis inte möjlig före lagändringen då brott omfattandes sådan verksamhet inte återfanns i den benämningen i den förut tillämpbara lagen. En del av de gärningar som begåtts i detta fall hade emellertid inte kunnat straffbeläggas alls enligt äldre rätt då de skett utanför Sveriges gränser. Ett fällande till ansvar för brott begångna utomrikes är ett stort framsteg och helt överensstämmande med lagändringens syften. Jag fann emellertid under arbetets gång en rad omständigheter som försvårar förhoppningarna om den nya lagens effekters uppfyllande. Myndigheters bristfälliga resurser i allmänhet samt människohandelns komplexitet i synnerhet kan ofta leda till att förundersökningar av brott på området riskerar att läggas ner eller skötas undermåligt vilket i värsta fall kan leda till en havererad rättegång och kriminellas friande. Offers möjligheter, i samarbete med åklagare och polis, till att bevisa omständigheter och situationer av vikt för ett fällande har överskattats och en del rekvisit i lagen försvårar just offrens ställning vid en rättegång. Jag anser också att Rätten i det aktuella fallet inte gått på djupet gällande lagändringens tillämplighet och tolkning, vilket jag tror till viss del kan bero på möjligheten att döma den kriminelle i enlighet med bestämmelser som tidigare användes för att döma en del av de gärningar som numera innefattas av lagändringen. Överlag uppnås lagändringens mål och avsikter, vilket även till del återspeglas i rättsfallets dom, men vidare justeringar och översikter av lagen är nödvändiga. Vidare borde orsakerna till människohandelns överhuvudtaga existens mer begrundas och åtgärdas istället för att endast fenomenet och dess konsekvenser straffbeläggs och bekämpas. Det har debatterats friskt angående vad som förorsakar handeln. Vissa menar att prostitutionens närvaro i samhället föranleder denna medan andra menar att det är samhällets negativa inställning till prostitutionen istället för organisering utav densamma som utgör grunden till denna fruktansvärda bieffekt. Själv anser jag att prostitutionens existens och efterfrågan på den bildar roten som förser människohandeln med näring. Utredningar för att förbättra läget är emellertid på gång och det är inte utan spänning man emotser dess resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gerdes, Petra
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1557708
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557708,
 abstract   = {Människohandel i sexuellt exploateringssyfte, främst kvinnohandeln, har ökat de senaste åren, vilket lett till att politiker och organisationer har lagt fokus på denna form av brottslighet och dess bekämpande internationellt sett. I min uppsats har jag försökt redogöra för hur handeln har utvecklats genom åren och hur den ser ut idag. Mina frågeställningar rör år 2002: s lagändrings tillkomst samt hur dess syften återspeglas i det första rättsfallet på området sedan ändringen. Ny lagstiftning inom denna domän skapades främst till följd av att internationella organ och organisationer tryckte på utformningen av deklarationer och konventioner innehållandes krav på undertecknande länders översikt av bestämmelser gällande handeln. Skarpare och mer enhetlig lagstiftning länderna emellan krävdes. Sverige undertecknade en rad internationella instrument som uppbar dylika krav, vilket skyndade på en lagändring. Viktigast och mest avgörande för ändringen anser jag Eu: s rambeslut i frågan vara. Andra aspekter som lades till grund för ändringen var att den svenska lagen på området inte till fullo kriminaliserade alla leden utav handeln och stundvis uppfattades som generellt svårtillämpar i sådana frågor. Målet var bl.a. att detta nu skulle förändras. Brott skulle inte längre kunna gå ostraffade eller endast straffbeläggas som förbrott samtidigt som en hårdare straffskala skulle användas. Lagen utformades i likhet med internationella definitioner av handeln och den hoppades på sikt kunna leda till ett mer enhetligt bedömande av och därmed förbättrat samarbete länder emellan mot människohandel. Den första domen som grundades på den nya lagstiftningen kom i oktober år 2003. Rätten dömde i fallet för både koppleri av varierande grad och för människohandel. En fällande dom gällande människohandel var naturligtvis inte möjlig före lagändringen då brott omfattandes sådan verksamhet inte återfanns i den benämningen i den förut tillämpbara lagen. En del av de gärningar som begåtts i detta fall hade emellertid inte kunnat straffbeläggas alls enligt äldre rätt då de skett utanför Sveriges gränser. Ett fällande till ansvar för brott begångna utomrikes är ett stort framsteg och helt överensstämmande med lagändringens syften. Jag fann emellertid under arbetets gång en rad omständigheter som försvårar förhoppningarna om den nya lagens effekters uppfyllande. Myndigheters bristfälliga resurser i allmänhet samt människohandelns komplexitet i synnerhet kan ofta leda till att förundersökningar av brott på området riskerar att läggas ner eller skötas undermåligt vilket i värsta fall kan leda till en havererad rättegång och kriminellas friande. Offers möjligheter, i samarbete med åklagare och polis, till att bevisa omständigheter och situationer av vikt för ett fällande har överskattats och en del rekvisit i lagen försvårar just offrens ställning vid en rättegång. Jag anser också att Rätten i det aktuella fallet inte gått på djupet gällande lagändringens tillämplighet och tolkning, vilket jag tror till viss del kan bero på möjligheten att döma den kriminelle i enlighet med bestämmelser som tidigare användes för att döma en del av de gärningar som numera innefattas av lagändringen. Överlag uppnås lagändringens mål och avsikter, vilket även till del återspeglas i rättsfallets dom, men vidare justeringar och översikter av lagen är nödvändiga. Vidare borde orsakerna till människohandelns överhuvudtaga existens mer begrundas och åtgärdas istället för att endast fenomenet och dess konsekvenser straffbeläggs och bekämpas. Det har debatterats friskt angående vad som förorsakar handeln. Vissa menar att prostitutionens närvaro i samhället föranleder denna medan andra menar att det är samhällets negativa inställning till prostitutionen istället för organisering utav densamma som utgör grunden till denna fruktansvärda bieffekt. Själv anser jag att prostitutionens existens och efterfrågan på den bildar roten som förser människohandeln med näring. Utredningar för att förbättra läget är emellertid på gång och det är inte utan spänning man emotser dess resultat.},
 author    = {Gerdes, Petra},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lagstiftningen om människohandel för sexuella ändamål - en analys},
 year     = {2004},
}