Advanced

På djupt vatten - En studie av mervärdesskattereglerna med fokus på varutransporter till sjöss

Gerdtsson, Karin (2008)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen innehåller en redogörelse över mervärdesskattelagen i allmänhet och mervärdesbeskattning av varutransporter i synnerhet. Mervärdesbeskattningen skiljer sig åt beroende på varutransportens färdväg, dvs. om den utförs inom ett land, mellan två EG-länder eller mellan ett EG-land och ett s.k. tredje land. Här tillkommer även att avgöra huruvida den inhemska transporten utgör en del av en s.k. multimodal transport och således ska beskattas på ett annat sätt. Även transportörens etablering och förvärvarens mervärdesskatteregistrering är av betydelse för reglernas tillämpning. Sådan omsättning som avser uthyrning och befraktning av skepp som används i yrkesmässig sjöfart ska dock undantas från mervärdesbeskattning. Vid beskattningen... (More)
Uppsatsen innehåller en redogörelse över mervärdesskattelagen i allmänhet och mervärdesbeskattning av varutransporter i synnerhet. Mervärdesbeskattningen skiljer sig åt beroende på varutransportens färdväg, dvs. om den utförs inom ett land, mellan två EG-länder eller mellan ett EG-land och ett s.k. tredje land. Här tillkommer även att avgöra huruvida den inhemska transporten utgör en del av en s.k. multimodal transport och således ska beskattas på ett annat sätt. Även transportörens etablering och förvärvarens mervärdesskatteregistrering är av betydelse för reglernas tillämpning. Sådan omsättning som avser uthyrning och befraktning av skepp som används i yrkesmässig sjöfart ska dock undantas från mervärdesbeskattning. Vid beskattningen måste således även det underliggande fraktavtalet beaktas. Undantaget ger även anledning till att föra en diskussion avseende neutralitetsprincipen med avstamp i det EG-rättsliga mål som avgjordes den 18 oktober 2007, mål C-97/06 Navicon. Neutralitetsprincipen genomsyrar hela mervärdesskatteområdet, såväl inom Sverige som inom EU. För att idén om en inre marknad ska kunna förverkligas, förutsätts tillämpning av en neutral konsumtionsbeskattning. Skatteneutralitet ska kunna garanteras, såväl inom ett land som i handeln mellan medlemsstater och tredje land. Att varor och tjänster som exporteras ska vara fria från mervärdesskatt ligger i linje med destinationsprincipen som i sin tur ger uttryck för konkurrens- och konsumtionsneutralitet. Principen ska hindra att konsumenter i destinationslandet väljer bort en utländsk vara pga. att den belastas av sitt ursprungslands mervärdesskattesats, som är högre än skattesatsen i destinationslandet. Vidare spelar användningen av VAT-nummer en stor roll. Om förvärvaren anger sitt VAT-nummer vid beställningen av transporten blir förvärvaren föremål för förvärvsbeskattning. Det medför att köparen slipper göra utlägg för skatten. Istället sker en kvittning i förvärvarens mervärdesskattedeklaration mellan den ingående och den utgående skatten vilket kan vara en fördel ur likviditetssynpunkt. En annan intressant aspekt är huruvida mervärdesskattereglerna ger upphov till skatteplanering, dvs. att företagen gör en ekonomisk kalkyl utifrån reglerna för att se om det är mer förmånligt att välja en viss typ av transportmedel framför ett annat. När jag studerade det ovan nämnda undantaget fann jag att det svenska undantaget har en vidare räckvidd än det motsvarande i Rådets Direktiv 2006/112/EG, avseende transportens färdväg. Min uppfattning är att denna skillnad skulle kunna resultera i att europeiska företag föredrar att anlita en svensk befraktare vid transport av varor inom EU och att de svenska reglerna därför inte är helt neutrala ur konkurrenssynpunkt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gerdtsson, Karin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1557714
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557714,
 abstract   = {Uppsatsen innehåller en redogörelse över mervärdesskattelagen i allmänhet och mervärdesbeskattning av varutransporter i synnerhet. Mervärdesbeskattningen skiljer sig åt beroende på varutransportens färdväg, dvs. om den utförs inom ett land, mellan två EG-länder eller mellan ett EG-land och ett s.k. tredje land. Här tillkommer även att avgöra huruvida den inhemska transporten utgör en del av en s.k. multimodal transport och således ska beskattas på ett annat sätt. Även transportörens etablering och förvärvarens mervärdesskatteregistrering är av betydelse för reglernas tillämpning. Sådan omsättning som avser uthyrning och befraktning av skepp som används i yrkesmässig sjöfart ska dock undantas från mervärdesbeskattning. Vid beskattningen måste således även det underliggande fraktavtalet beaktas. Undantaget ger även anledning till att föra en diskussion avseende neutralitetsprincipen med avstamp i det EG-rättsliga mål som avgjordes den 18 oktober 2007, mål C-97/06 Navicon. Neutralitetsprincipen genomsyrar hela mervärdesskatteområdet, såväl inom Sverige som inom EU. För att idén om en inre marknad ska kunna förverkligas, förutsätts tillämpning av en neutral konsumtionsbeskattning. Skatteneutralitet ska kunna garanteras, såväl inom ett land som i handeln mellan medlemsstater och tredje land. Att varor och tjänster som exporteras ska vara fria från mervärdesskatt ligger i linje med destinationsprincipen som i sin tur ger uttryck för konkurrens- och konsumtionsneutralitet. Principen ska hindra att konsumenter i destinationslandet väljer bort en utländsk vara pga. att den belastas av sitt ursprungslands mervärdesskattesats, som är högre än skattesatsen i destinationslandet. Vidare spelar användningen av VAT-nummer en stor roll. Om förvärvaren anger sitt VAT-nummer vid beställningen av transporten blir förvärvaren föremål för förvärvsbeskattning. Det medför att köparen slipper göra utlägg för skatten. Istället sker en kvittning i förvärvarens mervärdesskattedeklaration mellan den ingående och den utgående skatten vilket kan vara en fördel ur likviditetssynpunkt. En annan intressant aspekt är huruvida mervärdesskattereglerna ger upphov till skatteplanering, dvs. att företagen gör en ekonomisk kalkyl utifrån reglerna för att se om det är mer förmånligt att välja en viss typ av transportmedel framför ett annat. När jag studerade det ovan nämnda undantaget fann jag att det svenska undantaget har en vidare räckvidd än det motsvarande i Rådets Direktiv 2006/112/EG, avseende transportens färdväg. Min uppfattning är att denna skillnad skulle kunna resultera i att europeiska företag föredrar att anlita en svensk befraktare vid transport av varor inom EU och att de svenska reglerna därför inte är helt neutrala ur konkurrenssynpunkt.},
 author    = {Gerdtsson, Karin},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {På djupt vatten - En studie av mervärdesskattereglerna med fokus på varutransporter till sjöss},
 year     = {2008},
}