Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skyddet av tekniska åtgärder

Gerleman, Gustaf (2003)
Department of Law
Abstract
En väl fungerande upphovsrätt kännetecknas av en välavvägd balans mellan upphovsrättens olika intressegrupper. Lagstiftarens målsättning är att skapa en optimal avvägning mellan upphovsmannens och slutanvändarens intressen och därmed åstadkomma en funktionell rätt som samtidigt kan vinna acceptans av de berörda intressenterna. Den av lagstiftaren eftersträvade balansen har emellertid en tendens att förskjutas till följd av den tekniska utvecklingen i samhället. Med digitalteknikens allmänna genombrott har det skett en tydlig förskjutning av den faktiska upphovsrättsliga balansen till förmån för slutanvändaren och till nackdel för upphovsmannen. Främst de nya möjligheterna till digital kopiering har medfört att intrången i upphovsmannens... (More)
En väl fungerande upphovsrätt kännetecknas av en välavvägd balans mellan upphovsrättens olika intressegrupper. Lagstiftarens målsättning är att skapa en optimal avvägning mellan upphovsmannens och slutanvändarens intressen och därmed åstadkomma en funktionell rätt som samtidigt kan vinna acceptans av de berörda intressenterna. Den av lagstiftaren eftersträvade balansen har emellertid en tendens att förskjutas till följd av den tekniska utvecklingen i samhället. Med digitalteknikens allmänna genombrott har det skett en tydlig förskjutning av den faktiska upphovsrättsliga balansen till förmån för slutanvändaren och till nackdel för upphovsmannen. Främst de nya möjligheterna till digital kopiering har medfört att intrången i upphovsmannens rättigheter ökat betydligt. Som en följd av lagstiftarens oförmåga att effektivt ingripa mot intrången har rättsinnehavarna istället inriktat sig på att försöka finna en teknisk lösning på problemet. En sådan teknisk lösning skulle vara att förse de digitala verken med ett digitalt kopieringsskydd. För att understödja marknadens försök att själva lösa förevarande upphovsrättsproblem har EU genom det s.k. Infosoc-direktivet givit medlemsländerna i uppdrag att införa ett rättsligt skydd för tekniska åtgärder. Genom införandet i svensk rätt av ett rättsligt skydd för tekniska åtgärder finns det goda förhoppningar att kunna stävja den omfattande piratkopieringen av digitala verk. De nya upphovsrättsreglerna kan emellertid komma att medföra att upphovsrätten går från en obalans till nackdel för upphovsmannen till en obalans till nackdel för slutanvändaren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gerleman, Gustaf
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1557720
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557720,
 abstract   = {En väl fungerande upphovsrätt kännetecknas av en välavvägd balans mellan upphovsrättens olika intressegrupper. Lagstiftarens målsättning är att skapa en optimal avvägning mellan upphovsmannens och slutanvändarens intressen och därmed åstadkomma en funktionell rätt som samtidigt kan vinna acceptans av de berörda intressenterna. Den av lagstiftaren eftersträvade balansen har emellertid en tendens att förskjutas till följd av den tekniska utvecklingen i samhället. Med digitalteknikens allmänna genombrott har det skett en tydlig förskjutning av den faktiska upphovsrättsliga balansen till förmån för slutanvändaren och till nackdel för upphovsmannen. Främst de nya möjligheterna till digital kopiering har medfört att intrången i upphovsmannens rättigheter ökat betydligt. Som en följd av lagstiftarens oförmåga att effektivt ingripa mot intrången har rättsinnehavarna istället inriktat sig på att försöka finna en teknisk lösning på problemet. En sådan teknisk lösning skulle vara att förse de digitala verken med ett digitalt kopieringsskydd. För att understödja marknadens försök att själva lösa förevarande upphovsrättsproblem har EU genom det s.k. Infosoc-direktivet givit medlemsländerna i uppdrag att införa ett rättsligt skydd för tekniska åtgärder. Genom införandet i svensk rätt av ett rättsligt skydd för tekniska åtgärder finns det goda förhoppningar att kunna stävja den omfattande piratkopieringen av digitala verk. De nya upphovsrättsreglerna kan emellertid komma att medföra att upphovsrätten går från en obalans till nackdel för upphovsmannen till en obalans till nackdel för slutanvändaren.},
 author    = {Gerleman, Gustaf},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skyddet av tekniska åtgärder},
 year     = {2003},
}