Advanced

... såsom en enda myndighet - skatteförvaltningarnas och andra organs samverkan i kampen mot transnationella skatteundandraganden

Glotz Stade, Natalie (2004)
Department of Law
Abstract
Syftet med detta arbete är att belysa fenomenet transnationella skatteundandraganden utifrån en rättsfilosofisk och förvaltningsrättslig synvinkel. Uppsatsen kan indelas i fyra huvudsakliga analysenheter. Analyserna bygger på formulerade etiska premisser. I analysenhet ett undersöks den svenska skatteförvaltningen och dess nationella normgivningsnät med avseende till kontroll- och sanktionsåtgärder. En bild av den nationella kompetensen rörande skatteundandraganden ges. Analysenhet två utgörs av den svenska skatteförvaltningen i en europeisk kontext. Jag identifierar skatteförvaltningens problem som hänger ihop med de inomeuropeiska, transnationella skatteundandraganden. I studien jämförs en företrädare för en direkt skatt,... (More)
Syftet med detta arbete är att belysa fenomenet transnationella skatteundandraganden utifrån en rättsfilosofisk och förvaltningsrättslig synvinkel. Uppsatsen kan indelas i fyra huvudsakliga analysenheter. Analyserna bygger på formulerade etiska premisser. I analysenhet ett undersöks den svenska skatteförvaltningen och dess nationella normgivningsnät med avseende till kontroll- och sanktionsåtgärder. En bild av den nationella kompetensen rörande skatteundandraganden ges. Analysenhet två utgörs av den svenska skatteförvaltningen i en europeisk kontext. Jag identifierar skatteförvaltningens problem som hänger ihop med de inomeuropeiska, transnationella skatteundandraganden. I studien jämförs en företrädare för en direkt skatt, inkomstbeskattningen i inkomstslaget kapital, och en företrädare för en indirekt skatt, mervärdesbeskattningen. Problemen skiljer sig med hänsyn till dessa två skatter, vilket är förknippat med den Europeiska unionens olika befogenheter rörande normgivning på de direkta och de indirekta skatternas område. Jag redogör för de olika normgivningsinstrument och dess implementering såvitt möjligt. En stor del av lagstiftningen är alldeles ny och dess effektivitet kan enbart bedömas på spekulativa grunder. Inom analysenhet tre studerar jag transnationella skatteundandragen på den mellanstatliga nivån. Internationella organ och konventioner bildar ett samarbetsnätverk som försöker ta itu med transnationella skatteundandraganden inom den folkrättsliga traditionen. Detta nätverk spelar en betydande roll som ett komplement för den Europeiska unionen på de områdena där dess egna, för inomeuropeiska skattebedrägerier avsedda, normgivning hittills inte har utvecklats till en tillfredsställande nivå. Dessutom är EU, vid sidan om de enskilda medlemsstaterna, part i detta nätverk när det gäller förhållandet till tredje länder. När jag behandlar tullförvaltningen som den behöriga myndigheten med avseende på mervärdesskatteuppbörd vid import från tredje länder förtydligas den särartade samarbetsvävnaden med Europeiska unionen, medlemsstaternas förvaltningar och andra organ som aktörer. Detta utvecklas i analysenhet fyra som handlar om den organiserade brottsligheten på området. Faror för samhället är påtagliga. Jag försöker ge en bild av hur förvaltningarna och andra organ på nationellt och internationellt plan anstränger sig för att stå enade i kampen mot en utveckling som riskerar att undergräva konceptet av den liberala, europeiska välfärdsstaten. Dessa fyra analysenheter jämförs med varandra för att kunna identifiera inom vilken enhet problemen är mest omfattande och varför, vilka lösningsansatser finns och vilka lösningsansatser borde finnas samt vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att samarbetsambitionerna skall lyckas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Glotz Stade, Natalie
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förvaltningsrätt, Skatterätt
language
Swedish
id
1557759
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557759,
 abstract   = {Syftet med detta arbete är att belysa fenomenet transnationella skatteundandraganden utifrån en rättsfilosofisk och förvaltningsrättslig synvinkel. Uppsatsen kan indelas i fyra huvudsakliga analysenheter. Analyserna bygger på formulerade etiska premisser. I analysenhet ett undersöks den svenska skatteförvaltningen och dess nationella normgivningsnät med avseende till kontroll- och sanktionsåtgärder. En bild av den nationella kompetensen rörande skatteundandraganden ges. Analysenhet två utgörs av den svenska skatteförvaltningen i en europeisk kontext. Jag identifierar skatteförvaltningens problem som hänger ihop med de inomeuropeiska, transnationella skatteundandraganden. I studien jämförs en företrädare för en direkt skatt, inkomstbeskattningen i inkomstslaget kapital, och en företrädare för en indirekt skatt, mervärdesbeskattningen. Problemen skiljer sig med hänsyn till dessa två skatter, vilket är förknippat med den Europeiska unionens olika befogenheter rörande normgivning på de direkta och de indirekta skatternas område. Jag redogör för de olika normgivningsinstrument och dess implementering såvitt möjligt. En stor del av lagstiftningen är alldeles ny och dess effektivitet kan enbart bedömas på spekulativa grunder. Inom analysenhet tre studerar jag transnationella skatteundandragen på den mellanstatliga nivån. Internationella organ och konventioner bildar ett samarbetsnätverk som försöker ta itu med transnationella skatteundandraganden inom den folkrättsliga traditionen. Detta nätverk spelar en betydande roll som ett komplement för den Europeiska unionen på de områdena där dess egna, för inomeuropeiska skattebedrägerier avsedda, normgivning hittills inte har utvecklats till en tillfredsställande nivå. Dessutom är EU, vid sidan om de enskilda medlemsstaterna, part i detta nätverk när det gäller förhållandet till tredje länder. När jag behandlar tullförvaltningen som den behöriga myndigheten med avseende på mervärdesskatteuppbörd vid import från tredje länder förtydligas den särartade samarbetsvävnaden med Europeiska unionen, medlemsstaternas förvaltningar och andra organ som aktörer. Detta utvecklas i analysenhet fyra som handlar om den organiserade brottsligheten på området. Faror för samhället är påtagliga. Jag försöker ge en bild av hur förvaltningarna och andra organ på nationellt och internationellt plan anstränger sig för att stå enade i kampen mot en utveckling som riskerar att undergräva konceptet av den liberala, europeiska välfärdsstaten. Dessa fyra analysenheter jämförs med varandra för att kunna identifiera inom vilken enhet problemen är mest omfattande och varför, vilka lösningsansatser finns och vilka lösningsansatser borde finnas samt vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att samarbetsambitionerna skall lyckas.},
 author    = {Glotz Stade, Natalie},
 keyword   = {Förvaltningsrätt,Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {... såsom en enda myndighet - skatteförvaltningarnas och andra organs samverkan i kampen mot transnationella skatteundandraganden},
 year     = {2004},
}