Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Europeiskt Produktansvar - en komparativ studie av utomobligatoriskt produktansvar i England, Sverige och Tyskland i ljuset av EG-direktiv 85/374

Grozdics, Rikard (2004)
Department of Law
Abstract
En kärnpunkt inom den Europeiska unionen är den fria rörligheten av varor. Ett allt större flöde mellan nationsgränser resulterar i fler produktskadesituationer av gränsöverskridande karaktär. Om målsättningen med ett integrerat Europa skall lyckas, skapar detta ett behov av gemensamma produktansvarsregler. Harmoniseringsåtgärder har vidtagits av EU, bl.a. genom direktiv 85/374. Direktivets centrala del består i att stipulera strikt ansvar för tillverkare av en produkt. För tre av Europas länder har direktivet implementerats genom tillkomsten av nationella rättsakter&semic The Consumer Protection Act (CPA) i England, Produktansvarslagen (PAL) i Sverige och Gesetz über die Haftung für fehlerhatfe Produkte (PHG) i Tyskland. Direktivet har... (More)
En kärnpunkt inom den Europeiska unionen är den fria rörligheten av varor. Ett allt större flöde mellan nationsgränser resulterar i fler produktskadesituationer av gränsöverskridande karaktär. Om målsättningen med ett integrerat Europa skall lyckas, skapar detta ett behov av gemensamma produktansvarsregler. Harmoniseringsåtgärder har vidtagits av EU, bl.a. genom direktiv 85/374. Direktivets centrala del består i att stipulera strikt ansvar för tillverkare av en produkt. För tre av Europas länder har direktivet implementerats genom tillkomsten av nationella rättsakter&semic The Consumer Protection Act (CPA) i England, Produktansvarslagen (PAL) i Sverige och Gesetz über die Haftung für fehlerhatfe Produkte (PHG) i Tyskland. Direktivet har emellertid inte skapat ett gemensamt rättsområde. Flera betydelsefulla skillnader föreligger fortfarande mellan undersökningsländerna. Detta beror dels på att direktivet ger medlemsländerna valmöjligheter i vissa avseenden dels på grund av att direktivet utelämnar aspekter. Implementeringen av direktivet i respektive länder är inte exklusivt tillämpligt på området. Nationella regler som existerade före direktivet är därför fortfarande relevanta. Dessa utgörs av allmänna skadeståndsrättsliga regler. Ansvar för reglerna baseras på subjektiva förutsättningar såsom krav på culpa och kausalitet. Typen av defekt har också betydelse för vilka krav som ställs för att ansvar skall bli aktuellt. Samtliga länder erkänner fabrikationsdefekt, konstruktionsdefekt och instruktionsdefekt. Flertalet skillnader föreligger mellan undersökningsländerna&semic inte bara beträffande förekomsten av ansvar, utan även angående ansvarets omfattning. Tillhörigheten till ''common law'' eller ''civil law'' traditionen, har dock mindre betydelse än vad som kunde förväntas. Skillnader mellan undersökningsländernas materiella produktansvarsregler föranleder en undersökning av lagvalsregler på området. Undersökningsländerna baserar sina kollisionsregler på lex loci delicti. Då detta är ett mångtydigt begrepp, innebär inte detta faktum att rättsläget är enhetligt. Tillämpningen varierar beroende på om platsen för svarandens handlande eller platsen för skadans uppkomst anses vara den avgörande anknytningsfaktorn. Enhetliga lagvalregler är dock på förslag på EU nivå genom den tilltänkta förordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)&semic där en särskild bestämmelse avser produktansvar. Denna anger som huvudregel lagen i det land där den skadedrabbade har sin hemvist, som tillämplig lag. En partiell harmonisering av materiell rätt i kombination med enhetliga lagvalsregler utgör en modell för ett mer integrerat Europa. Det kan erbjuda ett alternativ och vara en framkomlig väg där överenskommelser kring materiell rätt är svåra att nå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grozdics, Rikard
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EG-rätt, Internationell privaträtt, Komparativ rätt
language
Swedish
id
1557837
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557837,
 abstract   = {En kärnpunkt inom den Europeiska unionen är den fria rörligheten av varor. Ett allt större flöde mellan nationsgränser resulterar i fler produktskadesituationer av gränsöverskridande karaktär. Om målsättningen med ett integrerat Europa skall lyckas, skapar detta ett behov av gemensamma produktansvarsregler. Harmoniseringsåtgärder har vidtagits av EU, bl.a. genom direktiv 85/374. Direktivets centrala del består i att stipulera strikt ansvar för tillverkare av en produkt. För tre av Europas länder har direktivet implementerats genom tillkomsten av nationella rättsakter&semic The Consumer Protection Act (CPA) i England, Produktansvarslagen (PAL) i Sverige och Gesetz über die Haftung für fehlerhatfe Produkte (PHG) i Tyskland. Direktivet har emellertid inte skapat ett gemensamt rättsområde. Flera betydelsefulla skillnader föreligger fortfarande mellan undersökningsländerna. Detta beror dels på att direktivet ger medlemsländerna valmöjligheter i vissa avseenden dels på grund av att direktivet utelämnar aspekter. Implementeringen av direktivet i respektive länder är inte exklusivt tillämpligt på området. Nationella regler som existerade före direktivet är därför fortfarande relevanta. Dessa utgörs av allmänna skadeståndsrättsliga regler. Ansvar för reglerna baseras på subjektiva förutsättningar såsom krav på culpa och kausalitet. Typen av defekt har också betydelse för vilka krav som ställs för att ansvar skall bli aktuellt. Samtliga länder erkänner fabrikationsdefekt, konstruktionsdefekt och instruktionsdefekt. Flertalet skillnader föreligger mellan undersökningsländerna&semic inte bara beträffande förekomsten av ansvar, utan även angående ansvarets omfattning. Tillhörigheten till ''common law'' eller ''civil law'' traditionen, har dock mindre betydelse än vad som kunde förväntas. Skillnader mellan undersökningsländernas materiella produktansvarsregler föranleder en undersökning av lagvalsregler på området. Undersökningsländerna baserar sina kollisionsregler på lex loci delicti. Då detta är ett mångtydigt begrepp, innebär inte detta faktum att rättsläget är enhetligt. Tillämpningen varierar beroende på om platsen för svarandens handlande eller platsen för skadans uppkomst anses vara den avgörande anknytningsfaktorn. Enhetliga lagvalregler är dock på förslag på EU nivå genom den tilltänkta förordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)&semic där en särskild bestämmelse avser produktansvar. Denna anger som huvudregel lagen i det land där den skadedrabbade har sin hemvist, som tillämplig lag. En partiell harmonisering av materiell rätt i kombination med enhetliga lagvalsregler utgör en modell för ett mer integrerat Europa. Det kan erbjuda ett alternativ och vara en framkomlig väg där överenskommelser kring materiell rätt är svåra att nå.},
 author    = {Grozdics, Rikard},
 keyword   = {EG-rätt,Internationell privaträtt,Komparativ rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Europeiskt Produktansvar - en komparativ studie av utomobligatoriskt produktansvar i England, Sverige och Tyskland i ljuset av EG-direktiv 85/374},
 year     = {2004},
}