Advanced

Generationsskiftesproblematiken i ett nytt skatteklimat --Nya möjligheter i samband med avskaffandet av gåvoskatten

Gudesjö, Carl (2006)
Department of Law
Abstract
I utredningen ''en problemanalys av generationsskiften i företag'', presenterad av NUTEK under hösten 2004 framlades att ca 45- 50 000 svenska fåmansföretag under de närmsta fem åren kommer att stå inför ett eventuellt generationsskifte. Dessa företag och dess företagsledare kommer att mötas av ett skatteklimat som alldeles nyligen drastiskt förändrades i och med borttagandet av lagen om arvs- och gåvoskatt. Innebörden av detta är att generationsskiftesproblematiken är något av dagens mest intressanta och komplexa områdena inom inkomstskatterätten. Ett generationsskifte har historiskt alltid präglats av diverse faktorer såsom, ekonomiska och psykologiska. Att lagen om arvs- och gåvoskatt nu avskaffats innebär att beskattningskonsekvenserna... (More)
I utredningen ''en problemanalys av generationsskiften i företag'', presenterad av NUTEK under hösten 2004 framlades att ca 45- 50 000 svenska fåmansföretag under de närmsta fem åren kommer att stå inför ett eventuellt generationsskifte. Dessa företag och dess företagsledare kommer att mötas av ett skatteklimat som alldeles nyligen drastiskt förändrades i och med borttagandet av lagen om arvs- och gåvoskatt. Innebörden av detta är att generationsskiftesproblematiken är något av dagens mest intressanta och komplexa områdena inom inkomstskatterätten. Ett generationsskifte har historiskt alltid präglats av diverse faktorer såsom, ekonomiska och psykologiska. Att lagen om arvs- och gåvoskatt nu avskaffats innebär att beskattningskonsekvenserna och transaktionerna vid ett stundande generationsskifte till viss del kommer att byta skepnad. Syftet med uppsatsen är att visa på vilket sätt juridisk planering och rådgivning trots avsaknaden av en gåvoskatt vid ett framtida generationsskifte fortfarande är av yttersta betydelse. Visserligen kan ett företag numera utan några större inkomstskatterättsliga effekter genom en ren gåva ges till nästkommande generation men problematiken kvarstår på grund av att en försäljning av företaget i de allra flesta fall är ekonomisk försvarbar. En försäljning innebär till skillnad från en gåva att generationsskiftet i de allra flesta fall får de effekter som de inblandade önskar. En av de väsentligaste frågorna vid ett generationsskifte har alltid varit att minimera skatteeffekterna som kan drabba de inblandade. Dock har denna fråga i de allra flesta fall komplicerats av övriga faktorer, av dessa kan nämnas rättviseaspekten mellan syskon och ersättningen till ägarna. Uppsatsen kommer att visa på vilket sätt man vid ett framtida generationsskifte kan förena ett skattebilligt skifte med ett rättvist och ekonomiskt försvarbart resultat. Jag kommer i uppsatsen även att diskutera fångesklassificeringens betydelse vid inkomstskatterättsliga frågeställningar samt att försöka återge hur de historiskt mest frekvent använda modellerna påverkats inkomstskatterättsligt av det nya klimatet utan gåvoskatt. Uppsatsen kommer vidare att visa att de ca 13 % av de svenska småföretagen som inom en snar framtid står inför ett stundande generationsskifte i och med avskaffandet av lagen om arvs- och gåvoskatt kommer att möta ett skatterättsligt gynnsammare klimat. Trots att problematiken och komplexiteten kvarstår innebär lagändringen i stort att de ekonomiska effekterna för de inblandade överlag blir positiva. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gudesjö, Carl
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1557858
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557858,
 abstract   = {I utredningen ''en problemanalys av generationsskiften i företag'', presenterad av NUTEK under hösten 2004 framlades att ca 45- 50 000 svenska fåmansföretag under de närmsta fem åren kommer att stå inför ett eventuellt generationsskifte. Dessa företag och dess företagsledare kommer att mötas av ett skatteklimat som alldeles nyligen drastiskt förändrades i och med borttagandet av lagen om arvs- och gåvoskatt. Innebörden av detta är att generationsskiftesproblematiken är något av dagens mest intressanta och komplexa områdena inom inkomstskatterätten. Ett generationsskifte har historiskt alltid präglats av diverse faktorer såsom, ekonomiska och psykologiska. Att lagen om arvs- och gåvoskatt nu avskaffats innebär att beskattningskonsekvenserna och transaktionerna vid ett stundande generationsskifte till viss del kommer att byta skepnad. Syftet med uppsatsen är att visa på vilket sätt juridisk planering och rådgivning trots avsaknaden av en gåvoskatt vid ett framtida generationsskifte fortfarande är av yttersta betydelse. Visserligen kan ett företag numera utan några större inkomstskatterättsliga effekter genom en ren gåva ges till nästkommande generation men problematiken kvarstår på grund av att en försäljning av företaget i de allra flesta fall är ekonomisk försvarbar. En försäljning innebär till skillnad från en gåva att generationsskiftet i de allra flesta fall får de effekter som de inblandade önskar. En av de väsentligaste frågorna vid ett generationsskifte har alltid varit att minimera skatteeffekterna som kan drabba de inblandade. Dock har denna fråga i de allra flesta fall komplicerats av övriga faktorer, av dessa kan nämnas rättviseaspekten mellan syskon och ersättningen till ägarna. Uppsatsen kommer att visa på vilket sätt man vid ett framtida generationsskifte kan förena ett skattebilligt skifte med ett rättvist och ekonomiskt försvarbart resultat. Jag kommer i uppsatsen även att diskutera fångesklassificeringens betydelse vid inkomstskatterättsliga frågeställningar samt att försöka återge hur de historiskt mest frekvent använda modellerna påverkats inkomstskatterättsligt av det nya klimatet utan gåvoskatt. Uppsatsen kommer vidare att visa att de ca 13 % av de svenska småföretagen som inom en snar framtid står inför ett stundande generationsskifte i och med avskaffandet av lagen om arvs- och gåvoskatt kommer att möta ett skatterättsligt gynnsammare klimat. Trots att problematiken och komplexiteten kvarstår innebär lagändringen i stort att de ekonomiska effekterna för de inblandade överlag blir positiva.},
 author    = {Gudesjö, Carl},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Generationsskiftesproblematiken i ett nytt skatteklimat --Nya möjligheter i samband med avskaffandet av gåvoskatten},
 year     = {2006},
}