Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Öresundsregionen och skatterna på tjänsteinkomster

Gustafsson, Helene (2001)
Department of Law
Abstract
En person som pendlar mellan Sverige och Danmark är obegränsat skatt-skyldig i sitt bosättningsland och begränsat skattskyldig i arbetslandet. Han skall således erlägga skatt för sin tjänsteinkomst i arbetslandet. För att undvika dubbelbeskattning av inkomsten så använder Sverige full exemption-metoden där inkomsten från utlandet helt undandras svensk beskattning. Danmark använder ordinary credit-metoden eller exemption with progression beroende på om personen tillhör den danska socialförsäkringen eller inte. Både den svenska och den danska skatten på inkomst av tjänst är progressiva och uppdelade i kommunal och statlig skatt. Den särskilda inkomstskatten (som erläggs av begränsat skattskyldiga) i Sverige är dock ett undantag. Den största... (More)
En person som pendlar mellan Sverige och Danmark är obegränsat skatt-skyldig i sitt bosättningsland och begränsat skattskyldig i arbetslandet. Han skall således erlägga skatt för sin tjänsteinkomst i arbetslandet. För att undvika dubbelbeskattning av inkomsten så använder Sverige full exemption-metoden där inkomsten från utlandet helt undandras svensk beskattning. Danmark använder ordinary credit-metoden eller exemption with progression beroende på om personen tillhör den danska socialförsäkringen eller inte. Både den svenska och den danska skatten på inkomst av tjänst är progressiva och uppdelade i kommunal och statlig skatt. Den särskilda inkomstskatten (som erläggs av begränsat skattskyldiga) i Sverige är dock ett undantag. Den största skillnaden mellan den svenska och den danska inkomstskatten är möjlig-heterna till avdrag. Det är visserligen ungefär samma utgifter som är avdrags-gilla, skillnaden består främst i hur avdragen beräknas och begränsas. Till exempel är kostnader för transport mellan hem och arbete avdragsgillt i Sverige till den del kostnaderna överstiger 7.000 SEK/år och i Danmark om resans längd överstiger 24 km./dag. Var de sociala avgifterna skall betalas och vilket socialför-säkrings-system en person skall tillhöra avgörs av förordning (EEG) 1408/71. Förordning 1408/71 samordnar EU-staternas socialförsäkringssystem utan att påverka staternas möjligheter att bestämma hur deras nationella system skall vara uppbyggt. Enligt en av förordningens huvudprinciper skall en person tillhöra socialförsäkringssystemet i det land han/hon arbetar. I Sverige betalas de sociala avgifterna till största delen av arbets-givaren genom arbetsgivaravgifter. I Danmark är det arbetstagaren som får stå för en stor del av de sociala avgifterna genom arbets-marknads-bidraget. Det leder till att det vid lägre inkomster är mer fördelaktigt att bli beskattad i Danmark eftersom man då slipper de höga arbetsgivaravgifterna i Sverige. Vid högre löner är det emellertid mer fördelaktigt att vara begränsat skattskyldig i Sverige (t.ex. genom att bo i Danmark) eftersom man då inte beskattas progressivt. Enligt min mening är skillnaderna i avdragsrätten det största problemet för integrationen i Öresundsregionen. Här kan nämnas att broavgiften för att köra över Öresundsbron är avdragsgill i Sverige men inte i Danmark. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Helene
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1557916
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557916,
 abstract   = {En person som pendlar mellan Sverige och Danmark är obegränsat skatt-skyldig i sitt bosättningsland och begränsat skattskyldig i arbetslandet. Han skall således erlägga skatt för sin tjänsteinkomst i arbetslandet. För att undvika dubbelbeskattning av inkomsten så använder Sverige full exemption-metoden där inkomsten från utlandet helt undandras svensk beskattning. Danmark använder ordinary credit-metoden eller exemption with progression beroende på om personen tillhör den danska socialförsäkringen eller inte. Både den svenska och den danska skatten på inkomst av tjänst är progressiva och uppdelade i kommunal och statlig skatt. Den särskilda inkomstskatten (som erläggs av begränsat skattskyldiga) i Sverige är dock ett undantag. Den största skillnaden mellan den svenska och den danska inkomstskatten är möjlig-heterna till avdrag. Det är visserligen ungefär samma utgifter som är avdrags-gilla, skillnaden består främst i hur avdragen beräknas och begränsas. Till exempel är kostnader för transport mellan hem och arbete avdragsgillt i Sverige till den del kostnaderna överstiger 7.000 SEK/år och i Danmark om resans längd överstiger 24 km./dag. Var de sociala avgifterna skall betalas och vilket socialför-säkrings-system en person skall tillhöra avgörs av förordning (EEG) 1408/71. Förordning 1408/71 samordnar EU-staternas socialförsäkringssystem utan att påverka staternas möjligheter att bestämma hur deras nationella system skall vara uppbyggt. Enligt en av förordningens huvudprinciper skall en person tillhöra socialförsäkringssystemet i det land han/hon arbetar. I Sverige betalas de sociala avgifterna till största delen av arbets-givaren genom arbetsgivaravgifter. I Danmark är det arbetstagaren som får stå för en stor del av de sociala avgifterna genom arbets-marknads-bidraget. Det leder till att det vid lägre inkomster är mer fördelaktigt att bli beskattad i Danmark eftersom man då slipper de höga arbetsgivaravgifterna i Sverige. Vid högre löner är det emellertid mer fördelaktigt att vara begränsat skattskyldig i Sverige (t.ex. genom att bo i Danmark) eftersom man då inte beskattas progressivt. Enligt min mening är skillnaderna i avdragsrätten det största problemet för integrationen i Öresundsregionen. Här kan nämnas att broavgiften för att köra över Öresundsbron är avdragsgill i Sverige men inte i Danmark.},
 author    = {Gustafsson, Helene},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Öresundsregionen och skatterna på tjänsteinkomster},
 year     = {2001},
}