Advanced

Konkurrensrättslig och avtalsrättslig giltighet av patentlicensavtalsklausuler

Gustafsson, Rebecca (2004)
Department of Law
Abstract
Inget rättsområde kan verka oberoende av andra. Den begränsade monopolsituation som uppkommer till följd av en patenträttighet har godtagits av lagstiftaren, eftersom det immaterialrättsliga skyddet ger incitament till forskning och utveckling. Fördelarna med ett visst monopol överväger således nackdelarna. I enstaka fall kan emellertid syftet gå förlorat och rättigheten till och med komma att missbrukas. I sådana fall kan en konflikt inträffa med andra rättsområden, t.ex. avtalsrätten och konkurrensrätten. Många uppfinnare saknar kapital och andra nödvändiga resurser för att helt kunna tillgodogöra sig en patenträttighet. Genom ett patentlicensavtal ger patentinnehavaren någon annan rätt att utnyttja patentet på närmare angivet sätt.... (More)
Inget rättsområde kan verka oberoende av andra. Den begränsade monopolsituation som uppkommer till följd av en patenträttighet har godtagits av lagstiftaren, eftersom det immaterialrättsliga skyddet ger incitament till forskning och utveckling. Fördelarna med ett visst monopol överväger således nackdelarna. I enstaka fall kan emellertid syftet gå förlorat och rättigheten till och med komma att missbrukas. I sådana fall kan en konflikt inträffa med andra rättsområden, t.ex. avtalsrätten och konkurrensrätten. Många uppfinnare saknar kapital och andra nödvändiga resurser för att helt kunna tillgodogöra sig en patenträttighet. Genom ett patentlicensavtal ger patentinnehavaren någon annan rätt att utnyttja patentet på närmare angivet sätt. Patentlicensavtal gynnar således båda parter&semic licenstagaren får möjlighet att utnyttja patentet, samtidigt som patentinnehavaren får möjlighet till avkastning på sitt satsade kapital och tidsåtgång. Ett patentlicensavtal står inte i sig i strid med konkurrensreglerna, och är heller inte som utgångspunkt skadligt från konkurrenssynpunkt. En klausul som begränsar användningsområdet anses i regel falla inom patentets särskilda föremål. Om en klausul inte anses göra det, och inte heller kan anses direkt nödvändig för patentets upprätthållande, kan den strida mot förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. Kopplingsförbehåll omnämns uttryckligen i förbudsbestämmelsen som en klausul som till sin natur typiskt sett är konkurrensbegränsande. Att en klausul strider mot förbudet utesluter dock inte att den uppfyller kriterierna för undantag. Genom den moderniseringsprocess som genomförts av de gemenskapsrättsliga konkurrensreglerna, har reglerna för undantag ändrats något, men har fortfarande samma materiella innebörd. Om en klausul som visserligen är konkurrensbegränsande men som på grund av att avtalet inte uppfyller märkbarhetskriteriet eller omfattas av undantag, skulle jämkning med hjälp av generalklausulen i 36 § avtalslagen kunna aktualiseras. Som utgångspunkt är dock parterna fria att avtala angående sitt inbördes förhållande som de vill, och de är skyldiga att upprätthålla det överenskomna. Dessa principer har domstolarna hållit hårt fast i. Generalklausulens främsta tillämpningsområde är avtal där den ena avtalsparten är konsument eller eljest befinner sig i underlägsen ställning, men klausulen är tillämplig också på avtal mellan näringsidkare. Bestämmelsen kan till och med användas för att jämka eller ogiltigförklara ett avtal till den starkare partens fördel. Vid oskälighetsbedömningen skall man enligt motiven ta hänsyn till om en klausul strider mot de konkurrensrättsliga bestämmelserna. Inom praxis och doktrin har man dock intagit en mycket restriktiv hållning mot att jämka kommersiella avtal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Rebecca
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt, Avtalsrätt, Immaterialrätt
language
Swedish
id
1557946
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557946,
 abstract   = {Inget rättsområde kan verka oberoende av andra. Den begränsade monopolsituation som uppkommer till följd av en patenträttighet har godtagits av lagstiftaren, eftersom det immaterialrättsliga skyddet ger incitament till forskning och utveckling. Fördelarna med ett visst monopol överväger således nackdelarna. I enstaka fall kan emellertid syftet gå förlorat och rättigheten till och med komma att missbrukas. I sådana fall kan en konflikt inträffa med andra rättsområden, t.ex. avtalsrätten och konkurrensrätten. Många uppfinnare saknar kapital och andra nödvändiga resurser för att helt kunna tillgodogöra sig en patenträttighet. Genom ett patentlicensavtal ger patentinnehavaren någon annan rätt att utnyttja patentet på närmare angivet sätt. Patentlicensavtal gynnar således båda parter&semic licenstagaren får möjlighet att utnyttja patentet, samtidigt som patentinnehavaren får möjlighet till avkastning på sitt satsade kapital och tidsåtgång. Ett patentlicensavtal står inte i sig i strid med konkurrensreglerna, och är heller inte som utgångspunkt skadligt från konkurrenssynpunkt. En klausul som begränsar användningsområdet anses i regel falla inom patentets särskilda föremål. Om en klausul inte anses göra det, och inte heller kan anses direkt nödvändig för patentets upprätthållande, kan den strida mot förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. Kopplingsförbehåll omnämns uttryckligen i förbudsbestämmelsen som en klausul som till sin natur typiskt sett är konkurrensbegränsande. Att en klausul strider mot förbudet utesluter dock inte att den uppfyller kriterierna för undantag. Genom den moderniseringsprocess som genomförts av de gemenskapsrättsliga konkurrensreglerna, har reglerna för undantag ändrats något, men har fortfarande samma materiella innebörd. Om en klausul som visserligen är konkurrensbegränsande men som på grund av att avtalet inte uppfyller märkbarhetskriteriet eller omfattas av undantag, skulle jämkning med hjälp av generalklausulen i 36 § avtalslagen kunna aktualiseras. Som utgångspunkt är dock parterna fria att avtala angående sitt inbördes förhållande som de vill, och de är skyldiga att upprätthålla det överenskomna. Dessa principer har domstolarna hållit hårt fast i. Generalklausulens främsta tillämpningsområde är avtal där den ena avtalsparten är konsument eller eljest befinner sig i underlägsen ställning, men klausulen är tillämplig också på avtal mellan näringsidkare. Bestämmelsen kan till och med användas för att jämka eller ogiltigförklara ett avtal till den starkare partens fördel. Vid oskälighetsbedömningen skall man enligt motiven ta hänsyn till om en klausul strider mot de konkurrensrättsliga bestämmelserna. Inom praxis och doktrin har man dock intagit en mycket restriktiv hållning mot att jämka kommersiella avtal.},
 author    = {Gustafsson, Rebecca},
 keyword   = {Konkurrensrätt,Avtalsrätt,Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konkurrensrättslig och avtalsrättslig giltighet av patentlicensavtalsklausuler},
 year     = {2004},
}