Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata företag - en uppsats om konkurrentinriktat prisrelaterat missbruk

Göransson, Marie (2003)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen behandlar vissa av de konkurrensproblem som offentliga företags närvaro på den öppna marknaden kan ge upphov till. Offentliga företag har av flera olika anledningar i större utsträckning än privata möjlighet att tillämpa låga prissättningar. När ett lågt pris har sin grund i något annat än företagets effektivitet kan priset leda till att konkurrensen på marknaden snedvrids. I uppsatsen redogörs relativt ingående för missbruksbestämmelsen i konkurrenslagen (KL) och de missbruksformer som innebär konkurrensbegränsande beteende genom låga prissättningar. Vidare diskuteras i vilken utsträckning nämnda missbruksreglering kan skydda konkurrensen så att den inte begränsas genom att den prissättning ett offentligt företag tillämpar för... (More)
Uppsatsen behandlar vissa av de konkurrensproblem som offentliga företags närvaro på den öppna marknaden kan ge upphov till. Offentliga företag har av flera olika anledningar i större utsträckning än privata möjlighet att tillämpa låga prissättningar. När ett lågt pris har sin grund i något annat än företagets effektivitet kan priset leda till att konkurrensen på marknaden snedvrids. I uppsatsen redogörs relativt ingående för missbruksbestämmelsen i konkurrenslagen (KL) och de missbruksformer som innebär konkurrensbegränsande beteende genom låga prissättningar. Vidare diskuteras i vilken utsträckning nämnda missbruksreglering kan skydda konkurrensen så att den inte begränsas genom att den prissättning ett offentligt företag tillämpar för sina produkter är illojalt låg. Förslag på åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med konkurrensproblem som missbruksbestämmelsen inte kan lösa vad gäller dels den sedvanliga offentliga sektorn, dels f.d. monopolföretag läggs fram. För att öka konkurrensneutraliteten på marknader där den offentliga sektorn bedriver verksamhet har bl.a. föreslagits att missbruksregleringen bör göras tillämplig på den offentliga sektorn även om den inte bedriver sin verksamhet i dominerande ställning. Uppsatsen ansluter sig också till förslaget att den offentliga sektorns konkurrensutsatta verksamhet bör redovisas separat, vilket tidigare framförts av bl.a. Konkurrensverket (KKV). Beträffande f.d. monopolföretag har främst underprissättningsproblematiken diskuterats. Härvid har förslag lämnats på införandet av en delad bevisbörda. Praxis har använts i stor utsträckning för att belysa aktuella problem. En genomgång av ärenden från KKV mellan åren 1995 och 2002 har av denna anledning gjorts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Göransson, Marie
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt
language
Swedish
id
1558009
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1558009,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar vissa av de konkurrensproblem som offentliga företags närvaro på den öppna marknaden kan ge upphov till. Offentliga företag har av flera olika anledningar i större utsträckning än privata möjlighet att tillämpa låga prissättningar. När ett lågt pris har sin grund i något annat än företagets effektivitet kan priset leda till att konkurrensen på marknaden snedvrids. I uppsatsen redogörs relativt ingående för missbruksbestämmelsen i konkurrenslagen (KL) och de missbruksformer som innebär konkurrensbegränsande beteende genom låga prissättningar. Vidare diskuteras i vilken utsträckning nämnda missbruksreglering kan skydda konkurrensen så att den inte begränsas genom att den prissättning ett offentligt företag tillämpar för sina produkter är illojalt låg. Förslag på åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med konkurrensproblem som missbruksbestämmelsen inte kan lösa vad gäller dels den sedvanliga offentliga sektorn, dels f.d. monopolföretag läggs fram. För att öka konkurrensneutraliteten på marknader där den offentliga sektorn bedriver verksamhet har bl.a. föreslagits att missbruksregleringen bör göras tillämplig på den offentliga sektorn även om den inte bedriver sin verksamhet i dominerande ställning. Uppsatsen ansluter sig också till förslaget att den offentliga sektorns konkurrensutsatta verksamhet bör redovisas separat, vilket tidigare framförts av bl.a. Konkurrensverket (KKV). Beträffande f.d. monopolföretag har främst underprissättningsproblematiken diskuterats. Härvid har förslag lämnats på införandet av en delad bevisbörda. Praxis har använts i stor utsträckning för att belysa aktuella problem. En genomgång av ärenden från KKV mellan åren 1995 och 2002 har av denna anledning gjorts.},
 author    = {Göransson, Marie},
 keyword   = {Konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata företag - en uppsats om konkurrentinriktat prisrelaterat missbruk},
 year     = {2003},
}