Advanced

Om användning av överskottsinformation vid hemlig teleavlyssning

Hallander Spångberg, Kristina (1999)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats behandlar frågan om huruvida erhållen överskotts-in-formation skall få användas fritt utan reglering eller om det på grund av någon skriven norm krävs en lagreglering. Jag diskuterar om rätten att använda över-skottsinformation bör begränsas för de brottsutredande myndigheterna eller om ett bevisföringsförbud för uppgifter vilka erhållits som över-skotts-infor-mation vid hemlig teleavlyssning bör införas. Slutligen ges ett förslag till hur en regel med syfte att inskränka rätten att använda överskottsinformation skulle kun-na utformas. Innan dessa frågor analyseras görs en genomgång av den gällande rätt som kan inverka på frågan om hur överskottsinformation får användas. En samman-fattning av uttalanden som rör... (More)
Denna uppsats behandlar frågan om huruvida erhållen överskotts-in-formation skall få användas fritt utan reglering eller om det på grund av någon skriven norm krävs en lagreglering. Jag diskuterar om rätten att använda över-skottsinformation bör begränsas för de brottsutredande myndigheterna eller om ett bevisföringsförbud för uppgifter vilka erhållits som över-skotts-infor-mation vid hemlig teleavlyssning bör införas. Slutligen ges ett förslag till hur en regel med syfte att inskränka rätten att använda överskottsinformation skulle kun-na utformas. Innan dessa frågor analyseras görs en genomgång av den gällande rätt som kan inverka på frågan om hur överskottsinformation får användas. En samman-fattning av uttalanden som rör överskottsinformation gjorda i det offentliga trycket och doktrin följer därefter. Jag har även intervjuat en polis och en åklagare för att få en bild av hur överskottsinformation behandlas i praktiken. Min slutsats är att det krävs en lag-reg-le-ring av hur överskotts-in-formation skall få användas och att en sådan regel bör inskränka rätten att använda överskottsinformation som bevis i rättegång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallander Spångberg, Kristina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt
language
Swedish
id
1558051
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1558051,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar frågan om huruvida erhållen överskotts-in-formation skall få användas fritt utan reglering eller om det på grund av någon skriven norm krävs en lagreglering. Jag diskuterar om rätten att använda över-skottsinformation bör begränsas för de brottsutredande myndigheterna eller om ett bevisföringsförbud för uppgifter vilka erhållits som över-skotts-infor-mation vid hemlig teleavlyssning bör införas. Slutligen ges ett förslag till hur en regel med syfte att inskränka rätten att använda överskottsinformation skulle kun-na utformas. Innan dessa frågor analyseras görs en genomgång av den gällande rätt som kan inverka på frågan om hur överskottsinformation får användas. En samman-fattning av uttalanden som rör överskottsinformation gjorda i det offentliga trycket och doktrin följer därefter. Jag har även intervjuat en polis och en åklagare för att få en bild av hur överskottsinformation behandlas i praktiken. Min slutsats är att det krävs en lag-reg-le-ring av hur överskotts-in-formation skall få användas och att en sådan regel bör inskränka rätten att använda överskottsinformation som bevis i rättegång.},
 author    = {Hallander Spångberg, Kristina},
 keyword   = {Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om användning av överskottsinformation vid hemlig teleavlyssning},
 year     = {1999},
}