Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arkitekträtt - om upphovsrätt och mönsterskydd inom arkitektbranschen

Hedenquist, Gunilla (2009)
Department of Law
Abstract
Frågor om ägande- och nyttjanderätt, namnangivelse, plagiat och avvikelser från originalritningar tillhör vardagen inom arkitektbranschen. Immaterialrätten utgör ett betydelsefullt redskap i arkitektens verktygslåda och rätt hanterad kan den stärka och konkretisera värdet av arkitektens arbetsprestationer. Vilket skydd erbjuder då immaterialrätten arkitektens verk? Vilka prestationer kan skyddas och vem tillkommer rättigheterna? Hur undviker man att göra intrång i andras rättigheter och var går gränsen mellan inspiration och plagiat? Detta är exempel på frågor som besvaras i denna uppsats. Tyngdpunkten i framställningen ligger på upphovsrätt, eftersom detta är den överlägset vanligaste skyddsformen för arkitektoniska verk. Såväl skisser... (More)
Frågor om ägande- och nyttjanderätt, namnangivelse, plagiat och avvikelser från originalritningar tillhör vardagen inom arkitektbranschen. Immaterialrätten utgör ett betydelsefullt redskap i arkitektens verktygslåda och rätt hanterad kan den stärka och konkretisera värdet av arkitektens arbetsprestationer. Vilket skydd erbjuder då immaterialrätten arkitektens verk? Vilka prestationer kan skyddas och vem tillkommer rättigheterna? Hur undviker man att göra intrång i andras rättigheter och var går gränsen mellan inspiration och plagiat? Detta är exempel på frågor som besvaras i denna uppsats. Tyngdpunkten i framställningen ligger på upphovsrätt, eftersom detta är den överlägset vanligaste skyddsformen för arkitektoniska verk. Såväl skisser som CAD-ritningar, modeller och bilder kan skyddas. Även det slutgiltiga resultatet, dvs. byggnadsverket, kan omfattas av upphovsrätt. Det breda tillämpningsområdet tillsammans med den informella karaktären och den långa skyddstiden, utgör de största fördelarna med det upphovsrättsliga systemet. Upphovsrätten ger innehavaren ett skydd mot efterbildningar men däremot är det inget som hindrar att någon annan än rättighetsinnehavaren skapar ett identiskt verk, oberoende av det ursprungliga verket. Avsaknaden av prioritetsrätt kan leda till bevissvårigheter, inte minst i en intrångsprocess. Skyddets informella karaktär kan också orsaka en viss osäkerhet och gör att rättigheten lämpar sig mindre bra som ett kommersiellt redskap. I uppsatsens avslutande del undersöks därför möjligheterna till, och fördelarna med, ett kompletterande mönsterrättsligt skydd. Mönsterskyddet erbjuder innehavaren en kommersiell ensamrätt, vilket innebär att ingen annan får utnyttja mönstret utan rättighetsinnehavarens samtycke. Detta medför tydligare ramar för arkitekturens skyddsområde och klarlägger arkitektföretagets immateriella tillgångar. För att arkitektens alster ska kunna skyddas av mönsterrätt krävs dock att de innefattas av regelverkets skyddsobjekt. Mönsterskyddslagen skyddar produkter och med detta avses industriella eller hantverksmässigt framställda föremål. Ritningar och skisser är exempel på alster som faller utanför produktbegreppet. I praxis har framförallt mindre byggnader och delar av större byggnader erhållit mönsterskydd. För dessa produkter kan ett dubbelt skydd bidra till att stärka den immateriella integriteten och understryka värdet av arkitektens prestationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedenquist, Gunilla
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1558181
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-09-16 10:43:41
@misc{1558181,
 abstract   = {{Frågor om ägande- och nyttjanderätt, namnangivelse, plagiat och avvikelser från originalritningar tillhör vardagen inom arkitektbranschen. Immaterialrätten utgör ett betydelsefullt redskap i arkitektens verktygslåda och rätt hanterad kan den stärka och konkretisera värdet av arkitektens arbetsprestationer. Vilket skydd erbjuder då immaterialrätten arkitektens verk? Vilka prestationer kan skyddas och vem tillkommer rättigheterna? Hur undviker man att göra intrång i andras rättigheter och var går gränsen mellan inspiration och plagiat? Detta är exempel på frågor som besvaras i denna uppsats. Tyngdpunkten i framställningen ligger på upphovsrätt, eftersom detta är den överlägset vanligaste skyddsformen för arkitektoniska verk. Såväl skisser som CAD-ritningar, modeller och bilder kan skyddas. Även det slutgiltiga resultatet, dvs. byggnadsverket, kan omfattas av upphovsrätt. Det breda tillämpningsområdet tillsammans med den informella karaktären och den långa skyddstiden, utgör de största fördelarna med det upphovsrättsliga systemet. Upphovsrätten ger innehavaren ett skydd mot efterbildningar men däremot är det inget som hindrar att någon annan än rättighetsinnehavaren skapar ett identiskt verk, oberoende av det ursprungliga verket. Avsaknaden av prioritetsrätt kan leda till bevissvårigheter, inte minst i en intrångsprocess. Skyddets informella karaktär kan också orsaka en viss osäkerhet och gör att rättigheten lämpar sig mindre bra som ett kommersiellt redskap. I uppsatsens avslutande del undersöks därför möjligheterna till, och fördelarna med, ett kompletterande mönsterrättsligt skydd. Mönsterskyddet erbjuder innehavaren en kommersiell ensamrätt, vilket innebär att ingen annan får utnyttja mönstret utan rättighetsinnehavarens samtycke. Detta medför tydligare ramar för arkitekturens skyddsområde och klarlägger arkitektföretagets immateriella tillgångar. För att arkitektens alster ska kunna skyddas av mönsterrätt krävs dock att de innefattas av regelverkets skyddsobjekt. Mönsterskyddslagen skyddar produkter och med detta avses industriella eller hantverksmässigt framställda föremål. Ritningar och skisser är exempel på alster som faller utanför produktbegreppet. I praxis har framförallt mindre byggnader och delar av större byggnader erhållit mönsterskydd. För dessa produkter kan ett dubbelt skydd bidra till att stärka den immateriella integriteten och understryka värdet av arkitektens prestationer.}},
 author    = {{Hedenquist, Gunilla}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arkitekträtt - om upphovsrätt och mönsterskydd inom arkitektbranschen}},
 year     = {{2009}},
}