Advanced

Rättssäkerhet vid överprövning av asylärenden - en komparativ studie av utlänningsnämndsprocessen och migrationsdomstolsprocessen

Hedin, Tove (2006)
Department of Law
Abstract
Den 31 mars 2006 avvecklades Utlänningsnämnden som överprövningsinstans för utlännings- och medborgarskapsärenden. Nämnden ersattes av tre migrationsdomstolar som är knutna till länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt en Migrationsöverdomstol som är knuten till kammarrätten i Stockholm. Den gamla instans- och processordningen benämns i denna uppsats ''utlänningsnämndsprocessen'', medan den nya benämns ''migrationsdomstolsprocessen''. Ett grundläggande mål med förändringen var att rättssäkerheten vid prövningen av utlännings- och medborgarskapsärenden skulle öka. Syftet med denna uppsats är att ta reda på om detta mål har uppnåtts. Utredningen sker genom en jämförelse av de två instans- och processordingarna ur... (More)
Den 31 mars 2006 avvecklades Utlänningsnämnden som överprövningsinstans för utlännings- och medborgarskapsärenden. Nämnden ersattes av tre migrationsdomstolar som är knutna till länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt en Migrationsöverdomstol som är knuten till kammarrätten i Stockholm. Den gamla instans- och processordningen benämns i denna uppsats ''utlänningsnämndsprocessen'', medan den nya benämns ''migrationsdomstolsprocessen''. Ett grundläggande mål med förändringen var att rättssäkerheten vid prövningen av utlännings- och medborgarskapsärenden skulle öka. Syftet med denna uppsats är att ta reda på om detta mål har uppnåtts. Utredningen sker genom en jämförelse av de två instans- och processordingarna ur rättssäkerhetssynpunkt. Fokus har lagts på asylärenden. För att kunna genomföra denna komparativa studie krävdes först svar på tre grundläggande frågor, nämligen: Vad är rättssäkerhet? Under vilka omständigheter kan rättssäkerheten säkerställas vid överprövning av asylärenden? Hur är de båda instans- och processordningarna konstruerade? Rättssäkerhet definieras i denna uppsats som skyddet av den enskilde mot godtycklig maktutövning från staten. De omständigheter, under vilka rättssäkerheten vid överprövning av asylärenden kan säkerställas, samlas i detta arbete under rubrikerna objektivitetsprincipen, offentlighetsprincipen, kommunikationsprincipen samt avgörande inom rimlig tid. Den övergripande konstruktionen av de båda instans- och processordningarna beskrivs utifrån de olika prövningsinstansernas sammansättning och handläggning av ärendena. I analysen av hur de båda instans- och processordningarna svarar mot de kriterier som säkerställer rättssäkerheten vid överprövning av asylärenden, varvas en deskriptiv del med en komparativ del. I den deskriptiva delen beskrivs hur varje kriterium för sig uppfylls av respektive instans- och processordning. I den komparativa delen görs en bedömning av vilken av de två ordningarna som bäst uppfyller respektive kriterium. De flesta kriterier uppfylls bättre genom migrationsdomstolsprocessen än genom utlänningsnämndsprocessen, men det finns också kriterier som uppfylldes bättre genom den gamla processen. Slutsatsen blir därför att rättssäkerheten säkerställs bättre i migrationsdomstolsprocessen än i utlänningsnämndsprocessen, men att det samtidigt finns viktiga rättssäkerhetsproblem i den nya processen att ta itu med. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedin, Tove
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Folkrätt, Förvaltningsrätt
language
Swedish
id
1558193
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558193,
 abstract   = {Den 31 mars 2006 avvecklades Utlänningsnämnden som överprövningsinstans för utlännings- och medborgarskapsärenden. Nämnden ersattes av tre migrationsdomstolar som är knutna till länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt en Migrationsöverdomstol som är knuten till kammarrätten i Stockholm. Den gamla instans- och processordningen benämns i denna uppsats ''utlänningsnämndsprocessen'', medan den nya benämns ''migrationsdomstolsprocessen''. Ett grundläggande mål med förändringen var att rättssäkerheten vid prövningen av utlännings- och medborgarskapsärenden skulle öka. Syftet med denna uppsats är att ta reda på om detta mål har uppnåtts. Utredningen sker genom en jämförelse av de två instans- och processordingarna ur rättssäkerhetssynpunkt. Fokus har lagts på asylärenden. För att kunna genomföra denna komparativa studie krävdes först svar på tre grundläggande frågor, nämligen: Vad är rättssäkerhet? Under vilka omständigheter kan rättssäkerheten säkerställas vid överprövning av asylärenden? Hur är de båda instans- och processordningarna konstruerade? Rättssäkerhet definieras i denna uppsats som skyddet av den enskilde mot godtycklig maktutövning från staten. De omständigheter, under vilka rättssäkerheten vid överprövning av asylärenden kan säkerställas, samlas i detta arbete under rubrikerna objektivitetsprincipen, offentlighetsprincipen, kommunikationsprincipen samt avgörande inom rimlig tid. Den övergripande konstruktionen av de båda instans- och processordningarna beskrivs utifrån de olika prövningsinstansernas sammansättning och handläggning av ärendena. I analysen av hur de båda instans- och processordningarna svarar mot de kriterier som säkerställer rättssäkerheten vid överprövning av asylärenden, varvas en deskriptiv del med en komparativ del. I den deskriptiva delen beskrivs hur varje kriterium för sig uppfylls av respektive instans- och processordning. I den komparativa delen görs en bedömning av vilken av de två ordningarna som bäst uppfyller respektive kriterium. De flesta kriterier uppfylls bättre genom migrationsdomstolsprocessen än genom utlänningsnämndsprocessen, men det finns också kriterier som uppfylldes bättre genom den gamla processen. Slutsatsen blir därför att rättssäkerheten säkerställs bättre i migrationsdomstolsprocessen än i utlänningsnämndsprocessen, men att det samtidigt finns viktiga rättssäkerhetsproblem i den nya processen att ta itu med.},
 author    = {Hedin, Tove},
 keyword   = {Folkrätt,Förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rättssäkerhet vid överprövning av asylärenden - en komparativ studie av utlänningsnämndsprocessen och migrationsdomstolsprocessen},
 year     = {2006},
}