Advanced

United States v Microsoft - En konkurrensrättslig analys av målet mot Microsoft med utgångspunkt från Romfördragets artikel 86

Henningsson, Johan (1998)
Department of Law
Abstract
Microsoft är en av världens ledande mjukvaruproducenter. Företaget har främst uppnått sin starka ställning genom sina operativsystem. Microsofts olika operativsystem finns i ca 90% av alla datorer. Genom sin dominans på marknaden för operativsystem kan Microsoft även påverka andra marknader där företaget är utsatt för konkurrens. I USA pågår en process mellan US Department of Justice och Microsoft där företaget anklagas för att agera på ett sätt som strider mot konkurrensrätten. I samband med försäljning av webläsaren Internet Explorer påstås Microsoft på flera sätt ha agerat i strid mot gällande konkurrensregler. Marknaden för webläsare är ett framväxande hot mot Microsofts operativsystemsmonopol. Microsoft anklagas för att försökt... (More)
Microsoft är en av världens ledande mjukvaruproducenter. Företaget har främst uppnått sin starka ställning genom sina operativsystem. Microsofts olika operativsystem finns i ca 90% av alla datorer. Genom sin dominans på marknaden för operativsystem kan Microsoft även påverka andra marknader där företaget är utsatt för konkurrens. I USA pågår en process mellan US Department of Justice och Microsoft där företaget anklagas för att agera på ett sätt som strider mot konkurrensrätten. I samband med försäljning av webläsaren Internet Explorer påstås Microsoft på flera sätt ha agerat i strid mot gällande konkurrensregler. Marknaden för webläsare är ett framväxande hot mot Microsofts operativsystemsmonopol. Microsoft anklagas för att försökt monopolisera denna marknad. Flera av de frågor som uppmärksammas i fallet har tidigare inte varit föremål för domstolsprövning. Detta är första gången ett mål som rör konkurrensbegränsande beteende inom mjukvarubranschen prövas i denna omfattning. Domstolen ställs inför problemet att tillämpa gällande konkurrensrättsliga praxis på produktgruppen mjukvara. Inte heller inom EG:s konkurrensrätt är dessa typer av frågeställningar prövade. Uppsatsen behandlar vissa av de anklagelser som riktas mot Microsoft utifrån EG-rätten. Arbetet utreder marknadsdefinition, underprissättning och koppling av mjukvara för att utröna hur EG-rätten skall tillämpas på de frågeställningar som väcks i fallet. Uppsatsen behandlar även frågan om integrering av mjukvara kan anses utgöra ett missbruk av dominerande ställning. Sammantaget kan konstateras att gällande praxis kan tillämpas på dessa frågor. Produktgruppens karaktär gör att vissa aspekter bör beaktas särskilt. Utbytbarheten av programvara på efterfrågesidan är främst beroende av produktens egenskaper. Utbytbarhet på utbudssidan existerar endast i begränsad omfattning. Underprissättning av mjukvara torde hanteras på samma sätt som vid underprissättning av andra produkter. Möjligheten att finna ett kopplingförbehåll beror mycket på hur produktmarknaden avgränsas. Integrering av olika program till en produkt kan under vissa förutsättningar utgöra ett missbruk. Det är sannolikt att Microsoft kommer att fällas för att ha agerat på ett sätt som inte är förenligt med konkurrensrätten. Det finns ett klart mönster i Microsofts agerande som påvisar ett handlingsmönster som syftar till att minska konkurrerande företags marknadsandelar. Det är dock mindre troligt att ett dylikt utfall kommer att leda till en prövning av Microsofts agerande enligt EG-rätten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henningsson, Johan
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt
language
Swedish
id
1558251
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558251,
 abstract   = {Microsoft är en av världens ledande mjukvaruproducenter. Företaget har främst uppnått sin starka ställning genom sina operativsystem. Microsofts olika operativsystem finns i ca 90% av alla datorer. Genom sin dominans på marknaden för operativsystem kan Microsoft även påverka andra marknader där företaget är utsatt för konkurrens. I USA pågår en process mellan US Department of Justice och Microsoft där företaget anklagas för att agera på ett sätt som strider mot konkurrensrätten. I samband med försäljning av webläsaren Internet Explorer påstås Microsoft på flera sätt ha agerat i strid mot gällande konkurrensregler. Marknaden för webläsare är ett framväxande hot mot Microsofts operativsystemsmonopol. Microsoft anklagas för att försökt monopolisera denna marknad. Flera av de frågor som uppmärksammas i fallet har tidigare inte varit föremål för domstolsprövning. Detta är första gången ett mål som rör konkurrensbegränsande beteende inom mjukvarubranschen prövas i denna omfattning. Domstolen ställs inför problemet att tillämpa gällande konkurrensrättsliga praxis på produktgruppen mjukvara. Inte heller inom EG:s konkurrensrätt är dessa typer av frågeställningar prövade. Uppsatsen behandlar vissa av de anklagelser som riktas mot Microsoft utifrån EG-rätten. Arbetet utreder marknadsdefinition, underprissättning och koppling av mjukvara för att utröna hur EG-rätten skall tillämpas på de frågeställningar som väcks i fallet. Uppsatsen behandlar även frågan om integrering av mjukvara kan anses utgöra ett missbruk av dominerande ställning. Sammantaget kan konstateras att gällande praxis kan tillämpas på dessa frågor. Produktgruppens karaktär gör att vissa aspekter bör beaktas särskilt. Utbytbarheten av programvara på efterfrågesidan är främst beroende av produktens egenskaper. Utbytbarhet på utbudssidan existerar endast i begränsad omfattning. Underprissättning av mjukvara torde hanteras på samma sätt som vid underprissättning av andra produkter. Möjligheten att finna ett kopplingförbehåll beror mycket på hur produktmarknaden avgränsas. Integrering av olika program till en produkt kan under vissa förutsättningar utgöra ett missbruk. Det är sannolikt att Microsoft kommer att fällas för att ha agerat på ett sätt som inte är förenligt med konkurrensrätten. Det finns ett klart mönster i Microsofts agerande som påvisar ett handlingsmönster som syftar till att minska konkurrerande företags marknadsandelar. Det är dock mindre troligt att ett dylikt utfall kommer att leda till en prövning av Microsofts agerande enligt EG-rätten.},
 author    = {Henningsson, Johan},
 keyword   = {Konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {United States v Microsoft - En konkurrensrättslig analys av målet mot Microsoft med utgångspunkt från Romfördragets artikel 86},
 year     = {1998},
}