Advanced

Selektiv distribution -När det kan och bör användas

Hofbard, Emil (2008)
Department of Law
Abstract
Selektiv distribution är en distributionsform som innebär att de produkter som säljs inom systemet endast säljs till auktoriserade grossister och återförsäljare. De får i sin tur endast sälja till andra auktoriserade aktörer inom systemet eller till slutkund. För att bli auktoriserad ställs vanligtvis höga krav. De gäller bland annat krav på utbildad personal, försäljningsställets utformning och läge m.m. De krav som ställs kan vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Kvalitativa krav innebär att de kriterier som ställs är lika för samtliga aktörer och i ett rent kvalitativt system blir alla som når upp till kriterierna auktoriserade. Kvantitativa krav innebär att man begränsar antalet återförsäljare, exempelvis genom att man endast... (More)
Selektiv distribution är en distributionsform som innebär att de produkter som säljs inom systemet endast säljs till auktoriserade grossister och återförsäljare. De får i sin tur endast sälja till andra auktoriserade aktörer inom systemet eller till slutkund. För att bli auktoriserad ställs vanligtvis höga krav. De gäller bland annat krav på utbildad personal, försäljningsställets utformning och läge m.m. De krav som ställs kan vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Kvalitativa krav innebär att de kriterier som ställs är lika för samtliga aktörer och i ett rent kvalitativt system blir alla som når upp till kriterierna auktoriserade. Kvantitativa krav innebär att man begränsar antalet återförsäljare, exempelvis genom att man endast tillåter ett visst antal på en viss geografisk marknad. Det finns två tillvägagångssätt för den som vill använda sig av selektiv distribution. Sedan länge är det tillåtet med selektiv distribution för produkter vars natur berättigar till det, det rör sig bland annat om lyxprodukter och tekniskt avancerade varor. Här får det endast ställas kvalitativa krav, det fastslog EG-domstolen i målet Metro I. Gruppundantaget för vertikala avtal ger en annan möjlighet, det har fördelen att det kan tillämpas på alla former av avtal. Det kan dock endast tillämpas på avtal som har en marknadsandel på mindre än 30 %. Selektiv distribution innebär att priskonkurrensen minskar. Det leder i sin tur ofta till högre priser för konsumenterna. Konkurrensen på andra områden främjas dock. Trots att det vanligtvis är priser man talar om vid diskussioner om konkurrens skall man inte underskatta betydelsen av andra konkurrensmedel som fackkunskaper, möjlighet till service samt möjligheten att presentera en exklusiv produkt på ett lämpligt vis. Vid försäljning av de varor som vanligtvis säljs genom selektiva distributionssystem lägger kunderna ofta hög vikt vid kunnandet och möjligheten att presentera produkterna på ett sätt som framhäver dess exklusivitet eller komplexitet. Systemet tillåts, förutsatt att det håller sig inom de regleringar som finns, eftersom vinsterna som systemet genererar kommer konsumenterna till godo. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hofbard, Emil
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt
language
Swedish
id
1558326
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558326,
 abstract   = {Selektiv distribution är en distributionsform som innebär att de produkter som säljs inom systemet endast säljs till auktoriserade grossister och återförsäljare. De får i sin tur endast sälja till andra auktoriserade aktörer inom systemet eller till slutkund. För att bli auktoriserad ställs vanligtvis höga krav. De gäller bland annat krav på utbildad personal, försäljningsställets utformning och läge m.m. De krav som ställs kan vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Kvalitativa krav innebär att de kriterier som ställs är lika för samtliga aktörer och i ett rent kvalitativt system blir alla som når upp till kriterierna auktoriserade. Kvantitativa krav innebär att man begränsar antalet återförsäljare, exempelvis genom att man endast tillåter ett visst antal på en viss geografisk marknad. Det finns två tillvägagångssätt för den som vill använda sig av selektiv distribution. Sedan länge är det tillåtet med selektiv distribution för produkter vars natur berättigar till det, det rör sig bland annat om lyxprodukter och tekniskt avancerade varor. Här får det endast ställas kvalitativa krav, det fastslog EG-domstolen i målet Metro I. Gruppundantaget för vertikala avtal ger en annan möjlighet, det har fördelen att det kan tillämpas på alla former av avtal. Det kan dock endast tillämpas på avtal som har en marknadsandel på mindre än 30 %. Selektiv distribution innebär att priskonkurrensen minskar. Det leder i sin tur ofta till högre priser för konsumenterna. Konkurrensen på andra områden främjas dock. Trots att det vanligtvis är priser man talar om vid diskussioner om konkurrens skall man inte underskatta betydelsen av andra konkurrensmedel som fackkunskaper, möjlighet till service samt möjligheten att presentera en exklusiv produkt på ett lämpligt vis. Vid försäljning av de varor som vanligtvis säljs genom selektiva distributionssystem lägger kunderna ofta hög vikt vid kunnandet och möjligheten att presentera produkterna på ett sätt som framhäver dess exklusivitet eller komplexitet. Systemet tillåts, förutsatt att det håller sig inom de regleringar som finns, eftersom vinsterna som systemet genererar kommer konsumenterna till godo.},
 author    = {Hofbard, Emil},
 keyword   = {Konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Selektiv distribution -När det kan och bör användas},
 year     = {2008},
}