Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svenska pensionsförsäkringar ur ett EG-rättsligt perspektiv

Hogebrandt, Cecilia (2003)
Department of Law
Abstract
Enligt de svenska reglerna för pensionsförsäkringar krävs för rätt att göra avdrag för premier att försäkringsrörelsen bedrivs i Sverige, endera av ett svenskt företag eller ett utländskt företags fasta driftsställe i Sverige. Bedrivs företaget utomlands medges inte avdrag. Regler av denna karaktär har av EG-domstolen ansetts strida mot EG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet. Det är främst den fria rörligheten för tjänster som hindras av de svenska reglerna, men i vissa avseenden kan även den fria rörligheten för arbetskraft påverkas. Det finns möjligheter att rättfärdiga reglerna utifrån den EG-rättsliga doktrinen om tvingande hänsyn. Den rättfärdigandegrund som har störst chans att vinna framgång beträffande de svenska... (More)
Enligt de svenska reglerna för pensionsförsäkringar krävs för rätt att göra avdrag för premier att försäkringsrörelsen bedrivs i Sverige, endera av ett svenskt företag eller ett utländskt företags fasta driftsställe i Sverige. Bedrivs företaget utomlands medges inte avdrag. Regler av denna karaktär har av EG-domstolen ansetts strida mot EG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet. Det är främst den fria rörligheten för tjänster som hindras av de svenska reglerna, men i vissa avseenden kan även den fria rörligheten för arbetskraft påverkas. Det finns möjligheter att rättfärdiga reglerna utifrån den EG-rättsliga doktrinen om tvingande hänsyn. Den rättfärdigandegrund som har störst chans att vinna framgång beträffande de svenska pensionsförsäkringsreglerna är principen om koherens eller med ett annat ord skattesystemets inre sammanhang. Koherensprincipen innebär att det skall finnas ett direkt samband mellan avdragsrätt och skatteplikt. Om avdrag medges skall utfallande belopp beskattas, omvänt gäller att om avdrag inte beviljas är inte heller utfallande skattepliktiga. Det direkta sambandet kräver vidare att det är fråga om samma skatt och samma person. Beträffande de svenska reglerna är dessa villkor uppfyllda. Det torde dock även krävas att sambandet upprätthålls i förhållande till andra stater, vilket innebär att Sverige inte få ha eftergett beskattningsrätten vid ingående av dubbelbeskattningsavtal. I de dubbelbeskattningsavtal Sverige ingått med de andra medlemsstaterna i EU är beskattningsrätten till utfallande pensioner bibehållen i vissa fall och i andra fall inte. Detta medför att koherens inte längre föreligger på nationell nivå och rättfärdigandegrunden kan således inte tillämpas. Ett alternativ vore att bevilja avdragsrätt för medborgare i de länder som medger att Sverige beskattar utfallande pensioner. Detta skulle dock missgynna medborgarna i de andra länderna och således utgöra otillåten diskriminering. Även om Sverige genom sina dubbelbeskattningsavtal skulle haft bibehållen beskattningsrätt till utfallande pensioner skulle regleringen inte tillåtas enligt EG-rätten. Detta beror på att reglerna går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med dem. Regler som hindrar avdragsrätt för vissa typer av pensioner kan inte anses vara proportionella. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hogebrandt, Cecilia
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1558347
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558347,
 abstract   = {Enligt de svenska reglerna för pensionsförsäkringar krävs för rätt att göra avdrag för premier att försäkringsrörelsen bedrivs i Sverige, endera av ett svenskt företag eller ett utländskt företags fasta driftsställe i Sverige. Bedrivs företaget utomlands medges inte avdrag. Regler av denna karaktär har av EG-domstolen ansetts strida mot EG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet. Det är främst den fria rörligheten för tjänster som hindras av de svenska reglerna, men i vissa avseenden kan även den fria rörligheten för arbetskraft påverkas. Det finns möjligheter att rättfärdiga reglerna utifrån den EG-rättsliga doktrinen om tvingande hänsyn. Den rättfärdigandegrund som har störst chans att vinna framgång beträffande de svenska pensionsförsäkringsreglerna är principen om koherens eller med ett annat ord skattesystemets inre sammanhang. Koherensprincipen innebär att det skall finnas ett direkt samband mellan avdragsrätt och skatteplikt. Om avdrag medges skall utfallande belopp beskattas, omvänt gäller att om avdrag inte beviljas är inte heller utfallande skattepliktiga. Det direkta sambandet kräver vidare att det är fråga om samma skatt och samma person. Beträffande de svenska reglerna är dessa villkor uppfyllda. Det torde dock även krävas att sambandet upprätthålls i förhållande till andra stater, vilket innebär att Sverige inte få ha eftergett beskattningsrätten vid ingående av dubbelbeskattningsavtal. I de dubbelbeskattningsavtal Sverige ingått med de andra medlemsstaterna i EU är beskattningsrätten till utfallande pensioner bibehållen i vissa fall och i andra fall inte. Detta medför att koherens inte längre föreligger på nationell nivå och rättfärdigandegrunden kan således inte tillämpas. Ett alternativ vore att bevilja avdragsrätt för medborgare i de länder som medger att Sverige beskattar utfallande pensioner. Detta skulle dock missgynna medborgarna i de andra länderna och således utgöra otillåten diskriminering. Även om Sverige genom sina dubbelbeskattningsavtal skulle haft bibehållen beskattningsrätt till utfallande pensioner skulle regleringen inte tillåtas enligt EG-rätten. Detta beror på att reglerna går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med dem. Regler som hindrar avdragsrätt för vissa typer av pensioner kan inte anses vara proportionella.},
 author    = {Hogebrandt, Cecilia},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenska pensionsförsäkringar ur ett EG-rättsligt perspektiv},
 year     = {2003},
}