Advanced

Allmänna avdragsbestämmelser Sponsring - driftskostnad eller gåva?

Holmqvist, Johan (2001)
Department of Law
Abstract
De allmänna kostnadsbestämmelserna för inkomstslaget näringsverksamhet i inkomstskattelagarna har i det närmaste varit identiskt utformade under hela 1900-talet. Bestämmelserna vilar även på samma principiella/finansteoretiska grund, där skatteförmågan är det ledande argumentet. Förutom skatteförmåga inverkar även neutralitetsprincipen på inkomstskattelagstiftningen. Neutralitetsprincipen märks främst när näringsverksamhet skall regleras. Problemet vid bedömningen om en kostnad är avdragsgill eller inte, är primärt lagtextens vaga utformning vad gäller de allmänna avdragsreglerna. Detta problem ställs på sin spets när mer moderna kostnadsföreteelser som sponsring skall bedömas utifrån gällande lagtext. I rättstillämpningen och i... (More)
De allmänna kostnadsbestämmelserna för inkomstslaget näringsverksamhet i inkomstskattelagarna har i det närmaste varit identiskt utformade under hela 1900-talet. Bestämmelserna vilar även på samma principiella/finansteoretiska grund, där skatteförmågan är det ledande argumentet. Förutom skatteförmåga inverkar även neutralitetsprincipen på inkomstskattelagstiftningen. Neutralitetsprincipen märks främst när näringsverksamhet skall regleras. Problemet vid bedömningen om en kostnad är avdragsgill eller inte, är primärt lagtextens vaga utformning vad gäller de allmänna avdragsreglerna. Detta problem ställs på sin spets när mer moderna kostnadsföreteelser som sponsring skall bedömas utifrån gällande lagtext. I rättstillämpningen och i administrativ praxis råder det dock en tämligen fast etablerad linje vid bedömningen av dylika kostnader. Tyvärr saknas det ett tydligt ställningstagande ifråga om gåva i inkomstskattelagstiftningen och gåvans förhållande till sponsring i denna praxis. Rättsfallen RÅ 2000 ref 31 I och II har av många setts som ett förtydligande på sponsringens område men saknar i mitt tycke tillräcklig argumentation kring gåva och neutralitet för att utgöra ett tillräckligt förtydligande. Vidare är bedömningarna i de båda rättsfallen oförenliga med varandra och något konsekvent synsätt om vad som är avdragsgill sponsring saknas därför alltjämt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmqvist, Johan
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1558386
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558386,
 abstract   = {De allmänna kostnadsbestämmelserna för inkomstslaget näringsverksamhet i inkomstskattelagarna har i det närmaste varit identiskt utformade under hela 1900-talet. Bestämmelserna vilar även på samma principiella/finansteoretiska grund, där skatteförmågan är det ledande argumentet. Förutom skatteförmåga inverkar även neutralitetsprincipen på inkomstskattelagstiftningen. Neutralitetsprincipen märks främst när näringsverksamhet skall regleras. Problemet vid bedömningen om en kostnad är avdragsgill eller inte, är primärt lagtextens vaga utformning vad gäller de allmänna avdragsreglerna. Detta problem ställs på sin spets när mer moderna kostnadsföreteelser som sponsring skall bedömas utifrån gällande lagtext. I rättstillämpningen och i administrativ praxis råder det dock en tämligen fast etablerad linje vid bedömningen av dylika kostnader. Tyvärr saknas det ett tydligt ställningstagande ifråga om gåva i inkomstskattelagstiftningen och gåvans förhållande till sponsring i denna praxis. Rättsfallen RÅ 2000 ref 31 I och II har av många setts som ett förtydligande på sponsringens område men saknar i mitt tycke tillräcklig argumentation kring gåva och neutralitet för att utgöra ett tillräckligt förtydligande. Vidare är bedömningarna i de båda rättsfallen oförenliga med varandra och något konsekvent synsätt om vad som är avdragsgill sponsring saknas därför alltjämt.},
 author    = {Holmqvist, Johan},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Allmänna avdragsbestämmelser Sponsring - driftskostnad eller gåva?},
 year     = {2001},
}