Advanced

A profitable War Strategy

Holm, Karin (2008)
Department of Law
Abstract
En i mitt tycke intressant utveckling inom krigsföring under det senaste årtiondet är uppkomsten av global handel i militär service. Aktörerna inom denna sortens militära industri kallas privata säkerhetsföretag eller militära företag. Det finns mindre konsultfirmor, samt transnationella företag som hyr ut fullständiga krigsstrategier. Personalen består ofta av pensionerade militära generaler. Idag återfinns företag av detta slag i många länder runt om världen och utgör en viss påverkan i ett antal konflikter. Deras aktiviteter varierar ifrån att bygga flyktingläger, tillgodose staters beväpnade styrkors behov av mat och husrum, till att underhålla och använda sofistikerade vapensystem. Användandet av privata militära aktörer istället för... (More)
En i mitt tycke intressant utveckling inom krigsföring under det senaste årtiondet är uppkomsten av global handel i militär service. Aktörerna inom denna sortens militära industri kallas privata säkerhetsföretag eller militära företag. Det finns mindre konsultfirmor, samt transnationella företag som hyr ut fullständiga krigsstrategier. Personalen består ofta av pensionerade militära generaler. Idag återfinns företag av detta slag i många länder runt om världen och utgör en viss påverkan i ett antal konflikter. Deras aktiviteter varierar ifrån att bygga flyktingläger, tillgodose staters beväpnade styrkors behov av mat och husrum, till att underhålla och använda sofistikerade vapensystem. Användandet av privata militära aktörer istället för staters egna militära kapacitet, har resulterat i kostnadseffektivisering och möjligheten till snabb assistans, samt en hög koncentration av kunnig personal i de privata företagen. Den växande privata militära industrin har även bidragit till att kränkningar av mänskliga rättigheter i vissa fall kunnat åtgärdas snabbare, med hjälp av privata aktörer, än vad hade varit möjligt med hjälp av en stats militära styrkor. I situationer när andra inte agerar snabbt nog, kan privata militära företag agera som ett komplement till statssystemet. Framförallt är dock privata militära företag vinstdrivande firmor och vissa av dem har begått allvarliga kränkningar av den internationella rätten under utförandet av sina uppdrag. Det förekommer också att illegitima aktörer som diktaturer, rebellstyrkor, terroristgrupper och knarkkarteller hyr in privata säkerhetsföretag för utförandet av vissa uppgifter. De privata militära företagens agerande har i vissa fall inneburit att inhemska spänningar, militärkupper och uppror brutit ut. Antagligen beror detta bland annat på de stora summor med pengar som är inblandade. Enligt min åsikt har därför varje uppdrag möjligheten att bli utfört, oavsett om operationen innebär att mänskliga rättigheter eller andra internationella normer kränks, så länge den erbjudna summan för uppdraget är tillräckligt stor. Detta är omoraliskt i mitt tycke. Kränkningar av mänskliga rättigheter borde inte kunna förhandlas bort. Ett av de centrala problemen inom detta rättsområde är det faktum att det rättsliga och lagstiftande området runt den privata militära industrin är vag och otydlig. Lagen har inte utvecklats i samma takt som den privata militära industrin. Privata militära företag är privata firmor som säljer militära tjänster. Dessa tjänster har tidigare varit statliga och kategoriserats som en del av en stats officiella kapacitet. Under den internationella rätten kategoriseras de som säljer liknande tjänster som legosoldater och ofta ses dessa som olagliga eller förbjudna aktörer. Privata militära företag är inte tillräckligt lagstiftade. Särskilt inte på de områden som rör vilka arbetsuppgifter de får utföra, vilka regler som är tillämpliga för dem, vem som är ansvarig för deras agerande, samt hur de ska vara skyddade i konflikter och krigssituationer. Alla dessa problemställningar måste lösas. Min examensuppsats är ett försök att undersöka privata militära aktörers juridiska status, utreda huruvida deras agerande är hänförbart till den stat som hyrt den privata aktörens tjänster, samt diskutera på vilket sätt den privata militära industrin kan förbättras för att det internationella samhället ska kunna ta till vara på de fördelar som den privata militära industrin erbjuder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holm, Karin
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Folkrätt, Internationell privaträtt, Statsrätt
language
English
id
1558401
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558401,
 abstract   = {En i mitt tycke intressant utveckling inom krigsföring under det senaste årtiondet är uppkomsten av global handel i militär service. Aktörerna inom denna sortens militära industri kallas privata säkerhetsföretag eller militära företag. Det finns mindre konsultfirmor, samt transnationella företag som hyr ut fullständiga krigsstrategier. Personalen består ofta av pensionerade militära generaler. Idag återfinns företag av detta slag i många länder runt om världen och utgör en viss påverkan i ett antal konflikter. Deras aktiviteter varierar ifrån att bygga flyktingläger, tillgodose staters beväpnade styrkors behov av mat och husrum, till att underhålla och använda sofistikerade vapensystem. Användandet av privata militära aktörer istället för staters egna militära kapacitet, har resulterat i kostnadseffektivisering och möjligheten till snabb assistans, samt en hög koncentration av kunnig personal i de privata företagen. Den växande privata militära industrin har även bidragit till att kränkningar av mänskliga rättigheter i vissa fall kunnat åtgärdas snabbare, med hjälp av privata aktörer, än vad hade varit möjligt med hjälp av en stats militära styrkor. I situationer när andra inte agerar snabbt nog, kan privata militära företag agera som ett komplement till statssystemet. Framförallt är dock privata militära företag vinstdrivande firmor och vissa av dem har begått allvarliga kränkningar av den internationella rätten under utförandet av sina uppdrag. Det förekommer också att illegitima aktörer som diktaturer, rebellstyrkor, terroristgrupper och knarkkarteller hyr in privata säkerhetsföretag för utförandet av vissa uppgifter. De privata militära företagens agerande har i vissa fall inneburit att inhemska spänningar, militärkupper och uppror brutit ut. Antagligen beror detta bland annat på de stora summor med pengar som är inblandade. Enligt min åsikt har därför varje uppdrag möjligheten att bli utfört, oavsett om operationen innebär att mänskliga rättigheter eller andra internationella normer kränks, så länge den erbjudna summan för uppdraget är tillräckligt stor. Detta är omoraliskt i mitt tycke. Kränkningar av mänskliga rättigheter borde inte kunna förhandlas bort. Ett av de centrala problemen inom detta rättsområde är det faktum att det rättsliga och lagstiftande området runt den privata militära industrin är vag och otydlig. Lagen har inte utvecklats i samma takt som den privata militära industrin. Privata militära företag är privata firmor som säljer militära tjänster. Dessa tjänster har tidigare varit statliga och kategoriserats som en del av en stats officiella kapacitet. Under den internationella rätten kategoriseras de som säljer liknande tjänster som legosoldater och ofta ses dessa som olagliga eller förbjudna aktörer. Privata militära företag är inte tillräckligt lagstiftade. Särskilt inte på de områden som rör vilka arbetsuppgifter de får utföra, vilka regler som är tillämpliga för dem, vem som är ansvarig för deras agerande, samt hur de ska vara skyddade i konflikter och krigssituationer. Alla dessa problemställningar måste lösas. Min examensuppsats är ett försök att undersöka privata militära aktörers juridiska status, utreda huruvida deras agerande är hänförbart till den stat som hyrt den privata aktörens tjänster, samt diskutera på vilket sätt den privata militära industrin kan förbättras för att det internationella samhället ska kunna ta till vara på de fördelar som den privata militära industrin erbjuder.},
 author    = {Holm, Karin},
 keyword   = {Folkrätt,Internationell privaträtt,Statsrätt},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {A profitable War Strategy},
 year     = {2008},
}