Advanced

Whiplash - Bevisbörda och beviskrav

Hoogesteyn, Ken (2004)
Department of Law
Abstract
Översatt från engelskan betyder whiplash pisksnärt och används ofta för att beskriva den rörelse huvudet och nacken utsätts för exempelvis vid trafikolyckor. Den vanligaste orsaken till whiplashskador är just trafikolyckor och då särskilt påkörningar bakifrån. Då kollisionen inträffar kastas huvudet först bakåt för att sedan slungas framåt i bilens färdriktning och det hela sker på mindre än en halv sekund så nacken och dess mjukdelar utsätts för stora påfrestningar. Leder, muskler och inte minst nerver i halsryggen kan skadas och ge upphov till svåra besvär för den skadelidande. Symtomen på en whiplashskada är många och omfattar bl.a. huvudvärk, yrsel, smärta i nacke och skuldror, synstörningar och koncentrationssvårigheter. Besvären... (More)
Översatt från engelskan betyder whiplash pisksnärt och används ofta för att beskriva den rörelse huvudet och nacken utsätts för exempelvis vid trafikolyckor. Den vanligaste orsaken till whiplashskador är just trafikolyckor och då särskilt påkörningar bakifrån. Då kollisionen inträffar kastas huvudet först bakåt för att sedan slungas framåt i bilens färdriktning och det hela sker på mindre än en halv sekund så nacken och dess mjukdelar utsätts för stora påfrestningar. Leder, muskler och inte minst nerver i halsryggen kan skadas och ge upphov till svåra besvär för den skadelidande. Symtomen på en whiplashskada är många och omfattar bl.a. huvudvärk, yrsel, smärta i nacke och skuldror, synstörningar och koncentrationssvårigheter. Besvären visar sig vid olika tidpunkter hos olika människor och behöver inte bli bestående men somliga blir oförmögna att arbeta efter att ha varit med om ett whiplashtrauma. Det finns tyvärr inga tillfredsställande metoder vare sig att diagnosticera eller behandla personer som utsatts för whiplashskador. Läkare tvistar över såväl vilka symtom som kan anses typiska för whiplashskador och när de ska visa sig efter olyckan. För de som skadas i trafiken finns trafikförsäkringen, som alla ägare av motorfordon med vissa undantag måste teckna, som ska se till att de skadade erhåller ersättning för sina besvär som uppkommit till följd av olyckan. Vid bedömningen av om försäkringsfall föreligger så ska försäkringsbolaget ta ställning till om besvären den skadade lider av härstammar från olyckan, det måste föreligga ett s.k. orsakssamband. Det är inte alla gånger som den försäkrade och försäkringsbolaget kommer överens varför det blir upp till domstolen att avgöra tvisten. Normalt sett ligger bevisbördan på käranden som har att lägga fram bevisning av tillräcklig styrka för att kunna vinna bifall till sitt yrkande. Kravet som vanligtvis ställs på bevisningens styrka är att kärandens påstående ska anses vara styrkt men i mål rörande utomobligatoriskt skadestånd har domstolarna funnit anledning att sänka beviskravet något eftersom det annars skulle finnas risk att de skadelidande skulle avstå från att väcka talan med motiveringen att det skulle vara för svårt att bevisa sin sak. Mot bakgrund av den motiveringen och det faktum att just whiplashskador är svåra att påvisa så har kravet på styrkan på den skadelidandes bevisning sänkts, åtminstone vad gäller bevisningen för orsakssambandet, till att det ska framstå som ''klart mera sannolikt'' att besvären uppkommit till följd av olyckan vilket genomgången av rättsfallen i denna uppsats visar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hoogesteyn, Ken
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Försäkringsrätt
language
Swedish
id
1558407
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558407,
 abstract   = {Översatt från engelskan betyder whiplash pisksnärt och används ofta för att beskriva den rörelse huvudet och nacken utsätts för exempelvis vid trafikolyckor. Den vanligaste orsaken till whiplashskador är just trafikolyckor och då särskilt påkörningar bakifrån. Då kollisionen inträffar kastas huvudet först bakåt för att sedan slungas framåt i bilens färdriktning och det hela sker på mindre än en halv sekund så nacken och dess mjukdelar utsätts för stora påfrestningar. Leder, muskler och inte minst nerver i halsryggen kan skadas och ge upphov till svåra besvär för den skadelidande. Symtomen på en whiplashskada är många och omfattar bl.a. huvudvärk, yrsel, smärta i nacke och skuldror, synstörningar och koncentrationssvårigheter. Besvären visar sig vid olika tidpunkter hos olika människor och behöver inte bli bestående men somliga blir oförmögna att arbeta efter att ha varit med om ett whiplashtrauma. Det finns tyvärr inga tillfredsställande metoder vare sig att diagnosticera eller behandla personer som utsatts för whiplashskador. Läkare tvistar över såväl vilka symtom som kan anses typiska för whiplashskador och när de ska visa sig efter olyckan. För de som skadas i trafiken finns trafikförsäkringen, som alla ägare av motorfordon med vissa undantag måste teckna, som ska se till att de skadade erhåller ersättning för sina besvär som uppkommit till följd av olyckan. Vid bedömningen av om försäkringsfall föreligger så ska försäkringsbolaget ta ställning till om besvären den skadade lider av härstammar från olyckan, det måste föreligga ett s.k. orsakssamband. Det är inte alla gånger som den försäkrade och försäkringsbolaget kommer överens varför det blir upp till domstolen att avgöra tvisten. Normalt sett ligger bevisbördan på käranden som har att lägga fram bevisning av tillräcklig styrka för att kunna vinna bifall till sitt yrkande. Kravet som vanligtvis ställs på bevisningens styrka är att kärandens påstående ska anses vara styrkt men i mål rörande utomobligatoriskt skadestånd har domstolarna funnit anledning att sänka beviskravet något eftersom det annars skulle finnas risk att de skadelidande skulle avstå från att väcka talan med motiveringen att det skulle vara för svårt att bevisa sin sak. Mot bakgrund av den motiveringen och det faktum att just whiplashskador är svåra att påvisa så har kravet på styrkan på den skadelidandes bevisning sänkts, åtminstone vad gäller bevisningen för orsakssambandet, till att det ska framstå som ''klart mera sannolikt'' att besvären uppkommit till följd av olyckan vilket genomgången av rättsfallen i denna uppsats visar.},
 author    = {Hoogesteyn, Ken},
 keyword   = {Försäkringsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Whiplash - Bevisbörda och beviskrav},
 year     = {2004},
}