Advanced

Joint Ventures, Samriskföretags utformning med beaktande av EG:s koncentrationsregler

Häger, Johan (2001)
Department of Law
Abstract
Föremålet för uppsatsen är en studie av samriskföretag ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Den generella frågeställningen är att utröna hur samriskföretag bör och kan utformas associationsrättsligt för att omfattas av tillämpningsområdet för koncentrationsförordningen (KF) inom EG-rätten. I de fall samriskföretaget inte faller inom KF:s tillämpningsområde riskerar samriskföretaget träffas av artikel 81 i EG-fördraget. Eftersom tillämpningen av KF och tillämpning av artikel 81 skiljer sig åt i flera väsentliga avseenden blir det betydelsefullt för de bildande parterna att upprätta samriskföretaget på ett sådant sätt att önskad reglering blir tillämplig. I uppsatsen kommer att presenteras två huvudavsnitt, ett där konkurrensrätten och den... (More)
Föremålet för uppsatsen är en studie av samriskföretag ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Den generella frågeställningen är att utröna hur samriskföretag bör och kan utformas associationsrättsligt för att omfattas av tillämpningsområdet för koncentrationsförordningen (KF) inom EG-rätten. I de fall samriskföretaget inte faller inom KF:s tillämpningsområde riskerar samriskföretaget träffas av artikel 81 i EG-fördraget. Eftersom tillämpningen av KF och tillämpning av artikel 81 skiljer sig åt i flera väsentliga avseenden blir det betydelsefullt för de bildande parterna att upprätta samriskföretaget på ett sådant sätt att önskad reglering blir tillämplig. I uppsatsen kommer att presenteras två huvudavsnitt, ett där konkurrensrätten och den jurisdiktionella och materiella skillnaden mellan koncentrationsförordningen och artikel 81 i EG-fördraget behandlas, och ett där de bolagsrättsliga anpassnings-möjligheterna till EG-rätten diskuteras. Vid utredningen rörande samriskföretag har det visat sig finnas tre huvudkriterier som avgör om företaget kommer att bedömas enligt koncentrationsförordningen eller enligt artikel 81. Dessa tre grunder är moderbolagens gemensamma kontroll över samriskföretaget, samrisk-företagets förmåga att agera som en självständig ekonomisk enhet och samriskföretagets varaktighet. I min utredning kommer jag fram till att dessa tre faktorer egentligen betår av nio mindre variabler, som vid en helhetsbedömning av samriskföretaget avgör vilka konkurrensrättsliga regler som kommer att tillämpas på samrisk-företaget. Mot bakgrund av dessa nio kriterier har jag behandlat hur samriskföretaget skall utformas bolagsrättsligt för att uppfylla de krav som ställs för att företaget skall bedömas enligt koncentrationsförordningen. Mina resultat i denna del är att valet av bolagsform är av underordnad betydelse medan regleringen i aktieägaravtal och bolagsavtal är avgörande för huruvida företaget kommer att anses uppfylla kraven enligt de av förstainstansrätten och kommissionen uppställda nio faktorerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Häger, Johan
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt, Associationsrätt
language
Swedish
id
1558478
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558478,
 abstract   = {Föremålet för uppsatsen är en studie av samriskföretag ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Den generella frågeställningen är att utröna hur samriskföretag bör och kan utformas associationsrättsligt för att omfattas av tillämpningsområdet för koncentrationsförordningen (KF) inom EG-rätten. I de fall samriskföretaget inte faller inom KF:s tillämpningsområde riskerar samriskföretaget träffas av artikel 81 i EG-fördraget. Eftersom tillämpningen av KF och tillämpning av artikel 81 skiljer sig åt i flera väsentliga avseenden blir det betydelsefullt för de bildande parterna att upprätta samriskföretaget på ett sådant sätt att önskad reglering blir tillämplig. I uppsatsen kommer att presenteras två huvudavsnitt, ett där konkurrensrätten och den jurisdiktionella och materiella skillnaden mellan koncentrationsförordningen och artikel 81 i EG-fördraget behandlas, och ett där de bolagsrättsliga anpassnings-möjligheterna till EG-rätten diskuteras. Vid utredningen rörande samriskföretag har det visat sig finnas tre huvudkriterier som avgör om företaget kommer att bedömas enligt koncentrationsförordningen eller enligt artikel 81. Dessa tre grunder är moderbolagens gemensamma kontroll över samriskföretaget, samrisk-företagets förmåga att agera som en självständig ekonomisk enhet och samriskföretagets varaktighet. I min utredning kommer jag fram till att dessa tre faktorer egentligen betår av nio mindre variabler, som vid en helhetsbedömning av samriskföretaget avgör vilka konkurrensrättsliga regler som kommer att tillämpas på samrisk-företaget. Mot bakgrund av dessa nio kriterier har jag behandlat hur samriskföretaget skall utformas bolagsrättsligt för att uppfylla de krav som ställs för att företaget skall bedömas enligt koncentrationsförordningen. Mina resultat i denna del är att valet av bolagsform är av underordnad betydelse medan regleringen i aktieägaravtal och bolagsavtal är avgörande för huruvida företaget kommer att anses uppfylla kraven enligt de av förstainstansrätten och kommissionen uppställda nio faktorerna.},
 author    = {Häger, Johan},
 keyword   = {Konkurrensrätt,Associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Joint Ventures, Samriskföretags utformning med beaktande av EG:s koncentrationsregler},
 year     = {2001},
}