Advanced

The Americans with Disabilities Act (1990) dess innehåll och betydelse samt en kortfattad jämförelse med den nya svenska antidiskrimineringslagstiftningen för funktionshindrade i arbetslivet

Högberg, Anna (1999)
Department of Law
Abstract
Ett av de senaste tillskotten på det amerikanska Civil Rights-området står att finna i den federala anti-diskrimineringslagstiftningen beträffande rättigheter för personer med funktionshinder, the Americans with Disabilities Act (1990). Denna lag förbjuder diskriminering av personer med funktionshinder och innehåller bestämmelser om tillgänglighet för dessa personer på områdena arbete (title I), offentlig service (title II), offentliga kommunikationer, privat tillhandahållna lokaler och tjänster (vilka samtliga täcks av title III) samt telekommunikationer (title IV). Följande examensarbete behandlar endast reglerna i lagens title I avseende området arbete. Dessa regler, vilka trädde i kraft under 1992, har som främsta syfte att genom... (More)
Ett av de senaste tillskotten på det amerikanska Civil Rights-området står att finna i den federala anti-diskrimineringslagstiftningen beträffande rättigheter för personer med funktionshinder, the Americans with Disabilities Act (1990). Denna lag förbjuder diskriminering av personer med funktionshinder och innehåller bestämmelser om tillgänglighet för dessa personer på områdena arbete (title I), offentlig service (title II), offentliga kommunikationer, privat tillhandahållna lokaler och tjänster (vilka samtliga täcks av title III) samt telekommunikationer (title IV). Följande examensarbete behandlar endast reglerna i lagens title I avseende området arbete. Dessa regler, vilka trädde i kraft under 1992, har som främsta syfte att genom avlägsnandet av vissa hinder i arbetslivet och på arbetsmarknaden försäkra kvalificerade personer med funktionshinder lika möjligheter till anställning samt lika villkor i arbete i förhållande till de möjligheter och villkor icke-funktionshindrade personer har. Vilken genomslagskraft the Americans with Disabilities Act haft i det amerikanska samhället samt i vilken utsträckning lagstiftningen lyckats med sina målsättningar diskuteras kortfattat i en analys. Examensarbetet avslutas med en översiktlig genomgång av innehållet i den nya svenska Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder vilken trädde i kraft den 1 maj 1999. Här diskuteras även de tydliga likheter och skillnader som finns mellan de två ländernas lagstiftningsval. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Högberg, Anna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt
language
Swedish
id
1558493
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558493,
 abstract   = {Ett av de senaste tillskotten på det amerikanska Civil Rights-området står att finna i den federala anti-diskrimineringslagstiftningen beträffande rättigheter för personer med funktionshinder, the Americans with Disabilities Act (1990). Denna lag förbjuder diskriminering av personer med funktionshinder och innehåller bestämmelser om tillgänglighet för dessa personer på områdena arbete (title I), offentlig service (title II), offentliga kommunikationer, privat tillhandahållna lokaler och tjänster (vilka samtliga täcks av title III) samt telekommunikationer (title IV). Följande examensarbete behandlar endast reglerna i lagens title I avseende området arbete. Dessa regler, vilka trädde i kraft under 1992, har som främsta syfte att genom avlägsnandet av vissa hinder i arbetslivet och på arbetsmarknaden försäkra kvalificerade personer med funktionshinder lika möjligheter till anställning samt lika villkor i arbete i förhållande till de möjligheter och villkor icke-funktionshindrade personer har. Vilken genomslagskraft the Americans with Disabilities Act haft i det amerikanska samhället samt i vilken utsträckning lagstiftningen lyckats med sina målsättningar diskuteras kortfattat i en analys. Examensarbetet avslutas med en översiktlig genomgång av innehållet i den nya svenska Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder vilken trädde i kraft den 1 maj 1999. Här diskuteras även de tydliga likheter och skillnader som finns mellan de två ländernas lagstiftningsval.},
 author    = {Högberg, Anna},
 keyword   = {Arbetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Americans with Disabilities Act (1990) dess innehåll och betydelse samt en kortfattad jämförelse med den nya svenska antidiskrimineringslagstiftningen för funktionshindrade i arbetslivet},
 year     = {1999},
}