Advanced

Advokater och intressekonflikter- exemplet controlled auctions

Höglund, Tom (2006)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den livliga debatt som har förts inom advokatsamfundet sedan april 2004 angående intressekonflikter. Bakgrunden är den att advokatsamfundet utfärdade ett vägledande uttalande som förbjöd representation av flera klienter vid en viss typ av köpeprocess av företag, kallad controlled auctions. Advokatsamfundet och flertalet svenska advokater hävdade att detta bara var ett konsekvent tillämpande av den reglering som alltid gällt vid intressekonflikter medan vissa av de större advokatbyråerna tyckte att detta innebar ett omotiverat verksamhetsförbud. Debatten kulminerade då ett antal oanmälda ledamöter överrumplade advokatsamfundets stockholmsavdelnings årsmöte och krävde förändringar då de kommit i majoritet... (More)
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den livliga debatt som har förts inom advokatsamfundet sedan april 2004 angående intressekonflikter. Bakgrunden är den att advokatsamfundet utfärdade ett vägledande uttalande som förbjöd representation av flera klienter vid en viss typ av köpeprocess av företag, kallad controlled auctions. Advokatsamfundet och flertalet svenska advokater hävdade att detta bara var ett konsekvent tillämpande av den reglering som alltid gällt vid intressekonflikter medan vissa av de större advokatbyråerna tyckte att detta innebar ett omotiverat verksamhetsförbud. Debatten kulminerade då ett antal oanmälda ledamöter överrumplade advokatsamfundets stockholmsavdelnings årsmöte och krävde förändringar då de kommit i majoritet på mötet. Uppsatsen behandlar hur intressekonflikter regleras idag av det svenska och utländska advokatsamfund. I Sverige är alla advokater bundna av de vägledande reglerna för god advokatsed och de tolkas med hjälp av en kommentar skriven 1974 av Holger Wiklund. Jag diskuterar kring hur aktuella dessa regler är mot bakgrund av de förändringar som skett inom utövningen av advokatyrket under de senaste 30 åren. För att få en så tydlig bild som möjligt av hur de aktuella reglerna uppfattas av dem som berörs har jag för denna uppsats genomfört tre stycken intervjuer. Mina intervjuobjekt har bestått av Christer Holmberg, chefjurist på Industri Kapital, Anne Ramberg, generalsekreterare för advokatsamfundet och Bertil Villard, delägare på advokatfirman Vinge. Dessa tre representanter har valts då de utgör de grupper som dels beslutar om och dels berörs av regleringen kring intressekonflikter. Jag diskuterar även i uppsatsen huruvida advokatsamfundets tolkning av de etiska reglerna för god advokatsed är en bidragande orsak till att många advokater väljer att avsäga sig sina advokattitlar och istället jobba som obundna juridiska konsulter. Avslutningsvis för jag en diskussion där jag dels framför kritik mot hur regleringen ser ut idag och dels ger synpunkter på vilka förändringar som skulle behöva göras för att den svenska regleringen av intressekonflikter skulle bli bättre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Höglund, Tom
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Avtalsrätt
language
Swedish
id
1558502
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558502,
 abstract   = {Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den livliga debatt som har förts inom advokatsamfundet sedan april 2004 angående intressekonflikter. Bakgrunden är den att advokatsamfundet utfärdade ett vägledande uttalande som förbjöd representation av flera klienter vid en viss typ av köpeprocess av företag, kallad controlled auctions. Advokatsamfundet och flertalet svenska advokater hävdade att detta bara var ett konsekvent tillämpande av den reglering som alltid gällt vid intressekonflikter medan vissa av de större advokatbyråerna tyckte att detta innebar ett omotiverat verksamhetsförbud. Debatten kulminerade då ett antal oanmälda ledamöter överrumplade advokatsamfundets stockholmsavdelnings årsmöte och krävde förändringar då de kommit i majoritet på mötet. Uppsatsen behandlar hur intressekonflikter regleras idag av det svenska och utländska advokatsamfund. I Sverige är alla advokater bundna av de vägledande reglerna för god advokatsed och de tolkas med hjälp av en kommentar skriven 1974 av Holger Wiklund. Jag diskuterar kring hur aktuella dessa regler är mot bakgrund av de förändringar som skett inom utövningen av advokatyrket under de senaste 30 åren. För att få en så tydlig bild som möjligt av hur de aktuella reglerna uppfattas av dem som berörs har jag för denna uppsats genomfört tre stycken intervjuer. Mina intervjuobjekt har bestått av Christer Holmberg, chefjurist på Industri Kapital, Anne Ramberg, generalsekreterare för advokatsamfundet och Bertil Villard, delägare på advokatfirman Vinge. Dessa tre representanter har valts då de utgör de grupper som dels beslutar om och dels berörs av regleringen kring intressekonflikter. Jag diskuterar även i uppsatsen huruvida advokatsamfundets tolkning av de etiska reglerna för god advokatsed är en bidragande orsak till att många advokater väljer att avsäga sig sina advokattitlar och istället jobba som obundna juridiska konsulter. Avslutningsvis för jag en diskussion där jag dels framför kritik mot hur regleringen ser ut idag och dels ger synpunkter på vilka förändringar som skulle behöva göras för att den svenska regleringen av intressekonflikter skulle bli bättre.},
 author    = {Höglund, Tom},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Advokater och intressekonflikter- exemplet controlled auctions},
 year     = {2006},
}